Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Średniowiecze

No description
by

Natalia Czeszejko

on 29 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Średniowiecze

476r. - 1452r. ŚREDNIOWIECZE Pojęcie RYCERSTWO "Media aetas", "medium aevum" - łac. "wiek średni". Nazwa została wprowadzona w średniowieczu, jako określenie interwału między pierwszym, a drugim przyjściem Chrystusa.
Epoka ta jest nazywana "wiekami ciemnymi", ze względu na nieliczne źródła dotyczące tych czasów oraz z przeświadczenia, że był to okres całkowitego upadku kultury. Kierunki w sztuce Filozofia Cechy:
dominacja kościoła,
hierarchiczne i idealistyczne przedstawianie postaci,
osoby ważniejsze są większe,
nie przywiązywano wielkiej wagi do realizmu anatomicznego - przekłamanie w proporcjach ciała,
często malarstwo uzupełniano złotem. Średniowieczne malarstwo Średniowiecze to epoka, w której ideał rycerza chrześcijańskiego odgrywa dużą rolę. To im poświęcano pieśni o dziejach (chansons de geste). Rycerz średniowieczny był chrześcijaninem, który bronił Boga, swego Pana. Brał udział w drogach krzyżowych. Był posłuszny swemu panu - władcy. Kierował się kodeksem (etosem, zbiorem cnót i zasad, praw i norm). Był waleczny, zostawał na polu walki do końca. Był honorowy, dumny, ambitny. Wierzył we własne możliwości, miał swoje atrybuty: miecz i zbroję. Był dobrze wychowany i odpowiedzialny. Bronił słabszych, walczył w turniejach rycerskich. Periodyzacja Średniowiecze zostało podzielone na okresy, które pokazywały rozwój tej epoki.
Wyróżniamy:
wczesne średniowiecze (koniec V–koniec X wieku),
pełne średniowiecze (koniec X–koniec XIII wieku), w tym:
-"brzask średniowiecza" (XI–XII wiek),
- dojrzałe średniowiecze (XIII–początek XIV wieku),
późne średniowiecze, schyłek średniowiecza lub "jesień średniowiecza" (XIV–XV wiek) Ramy czasowe 476r. - Upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego.
1452r. - Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Cechy teocentryzm - "Bóg w centrum" (jest najważniejszy),
hierarchiczność - uporządkowanie, brak jednolitości w społeczeństwie- podział na stany i warstwy,
teologia - nauka o Bogu,
uniwersalizm - jeden punkt odniesienia (np. w każdym kościele obowiązywał język łaciński),
anonimowość - dzieła tworzone na chwałę Boga, brak nazwisk autorów,
symbolika - symboliczne znaczenie przedmiotów i postaci w literaturze ("Percewal na zamku Graala"; Święty Graal - cudowne naczynie, w które biblijny Józef z Armatei miał zebrać krew ściekającą z boku Chrystusa) i malarstwie ("Dama z jednorożcem i lwem"; lew - pycha, biały jednorożec - dziewictwo) ROMAŃSKI GOTYCKI Cechy charakterystyczne: grube mury, występują sklepienia kolebkowe (w kształcie walca) i krzyżowe (skrzyżowane kolebki), prosta forma, masywność, mało zdobień (jedynie rzeźby i płaskorzeźby), funkcjonują jako budowle obronne, okna są małe, wysoko położone i zakończone półkolistym łukiem, są nawy (środkowa - główna), wnętrza mroczne, ołtarz skierowany na wschód, motywy zwierzęce lub czerpane z roślinności. Cechy charakterystyczne: monumentalizm budowy, duże, wysokie, smukłe, jasne, oświetlone, sklepienia krzyżowo-żebrowe, ostre łuki, ogromne okna wypełnione witrażami i zakończone ostrym łukiem, nad górnym portalem rozeta (okno w kształcie koła wypełnione witrażami) AUGUSTYNIZM Nazwa prądu filozoficznego pochodzi od św. Augustyna z Hippony.
Założenia:
Boga nie można zrozumieć - jedynie można się do niego zbliżyć,
Bóg = "Jestem, który Jestem" ,
Stworzenie - Boska wola twórcza,
Człowiek jest duszą, posługującą się ciałem.
Wiedza naturalna jest wspomagana przez łaskę. TOMIZM Protagonistami był św. Franciszek z Asyżu. Założenia:
Życie człowieka nie musi opierać się na czekaniu na śmierć, ale na miłości,
Ostatecznym szczęściem dla człowieka jest śmierć,
Czystość moralna jest cnotą,
Jezus Chrystus uznany jako wzór do naśladowania,
Ważne jest życie w braterstwie. FRANCISZKANIZM Jest to połączenie myśli Arystotelesa z chrześcijaństwem. Filozofia oparta na poglądach św. Tomasza z Akwinu.
Założenia:
Rozum człowieka może pojąć wszystko,
Obserwacja jest podstawą przy poznawaniu świata,
Dusza może poznać świat poprzez zmysły ciała,
Prawda, piękno i dobro to powszechne atrybuty bytu,
Zło jest brakiem dobra i nie ma swej substancji. IKONA Obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. "Pasja", ok. 1480-90 rok Fragment - "Ostatniej Wieczerzy" Ikona przedstawiająca Jezusa Chrystusa MODA Ideał, podobnie jak w dzisiejszych czasach – stanowiła kobieta smukła i delikatna, dlatego suknie były obcisłe u góry, podkreślające wąskie, spadziste ramiona, a szerokie poniżej, wydłużające optycznie nogi i wysmukłe biodra.
We wczesnym średniowieczu mężatki przykrywały włosy białymi chustami (stąd wywodzi się określenie białogłowy). Ważną częścią stroju stał się czepiec. Style literackie powstałe w średniowieczu Pieśni religijne przepełnione archaizmami i pisane poezją, np "Bogurodzica" Plankt - gatunek średniowiecznej poezji, która obejmuje utwory wyrażające żal po zmarłym i wzywające wszystkich do wspólnoty w cierpieniu, np. "Posłuchajcie bracia miła" - "Lament Świętokrzyski" Hagiografia - Utwory opisujące życie i czyny świętych chrześcijan, składają się na dział piśmiennictwa. Legenda - "to co powinno być przeczytane", opowieść posługująca się elementami niezwykłości oraz cudowności, związanej z życiem świętych i męczenników, np. Legenda o Świętym Aleksym. MOTYWY LITERACKIE Chansons de geste - pieśni o dziejach, np. "Percewal na zamku Graala" Deesis - prośba, modlitwa - kompozycja przedstawiająca trzy postaci: Chrystusa jako sędziego na tronie, Maryję i Jana Chrzciciela. Memento mori - "Pamiętaj o śmierci", ludzie w średniowieczu chcieli być przygotowani do śmierci, więc jej wizja była nieodzowną częścią życia ("Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią") ASCEZA gr. "ćwiczenie", jest to ideał postepowania, charakteryzujący się, dobrowolnym wyrzeczeniem się wszystkich rozkoszy i przyjemności życia. Osoby podążające drogą ascezy sa nazywani ascetami. Poddają nieustannym ćwiczeniom swoje ciało i duszę, bo dla nich to sposób na osiagnięcie ostatecznego celu - wiekuistego zbawienia. Ars moriendi - Sztuka umierania, np. "Pieśń o Rolandzie" Danse Macabre - taniec śmierci, śmierć zaprasza każdego do swojego tańca, hierarchia nie obowiązuje przy śmierci, gdyż ona zrównuje wszystkich. Do najbardziej znanych ascetów należą Św. Aleksy i Św. Franciszek. (Różnią się sposobem wychwalania Boga oraz podejściem do realizacji ascezy) Przykładowe przedstawienie motywu rycerza w literaturze średniowiecznej. "Percewal na zamku Graala" - w utworze główną rolę pełni rycerz - Percewal, który był zwykłym chłopcem ale dzięki swojemu zaangażowaniu i cechom które posiadał stał się najdzielniejszym rycerzem króla Artura. Charakteryzuje się odwagą, walecznością, wytrwałością, skromnością. "Pieśń o Rolandzie" - w utworze występuje rycerz chrześcijański, który doświadcza swoich ostatnich chwil. Miał możliwość wezwania pomocy, ale nie zrobił tego, bo myślał, że to był by element tchórzostwa. Pieśń ta przedstawia sakralizację i heroizację zwykłego rycerza - Rolanda - na tle śmierci. Jest świadomy swojej niższości względem Boga, dlatego prosi go o przebaczenie win. Jego postać jest idealizowana w obliczu śmierci. Natalia Czeszejko, Paulina Kowalska Klasa III LP średniowieczny wzorzec osobowy -
władca Charakteryzuje się walecznością, pobożnością, chęcią rozprowadzania wiary chrześcijańskiej i inteligencją. Powinien być niezwyciężony w boju, rozsądny, sprawiedliwy i bezstronny. W swych działaniach kieruje się honorem, rozwagą, troską o swoich poddanych i o dobro ojczyzny. Takiego władcę przedstawił Gall Anonim w „Kronice Polskiej” - Bolesława Chrobrego.
Full transcript