Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Livsfrågor

No description
by

AnnaKarin Torfjäll

on 12 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Livsfrågor

LIVSFRÅGOR
Människan har under sin tid på jorden alltid ställt sig svåra frågor.
Frågor som det ofta inte finns några definitiva och sanna svar på.
Dessa frågor kallas för livsfrågor.

De fem stora livsfrågorna är:

1. Varifrån kommer allt?

2. Har livet någon mening?

3. Hur ska man leva sitt liv på bästa sätt?

4. Finns Gud?

5. Vad händer efter döden?
Både religioner, ickereligiösa åskådningar och vetenskapen söker svar på dessa frågor, och har även utvecklat sina tankar och svar på frågorna.
Frågor som rör livet är gemensamma för alla människor. På så sätt blir det också en sak som förenar människor.

De blir en minsta gemensam nämnare där alla kan mötas och prata förutsättningslöst.

Livsfrågorna förenar människor över geografiska, historiska, kulturella och religiösa gränser.
Alla människor har en livsåskådning, alltså ett sätt att se på livet och meningen med livet.

Man brukar säga att det finns tre sätt att se på meningen med livet:

1) man skapar sin egen mening

2) det finns en stor mening typ Gud

3) det finns ingen mening med livet.
SVAR PÅ LIVSFRÅGOR BEROENDE PÅ LIVSÅSKÅDNING
TROENDE
ATEIST
Varifrån kommer allt?
Gud skapade världen.
Världen har alltid funnits.
Big bang.
Vet inte.
Att göra Guds vilja.
Att förbereda sig för nästa liv.
Meningen med livet?
Hur ska man leva?
Finns gud?
Vad händer efter döden?
Meningen med livet är att göra det bästa av det.
Budord/regler.
Leva som en förebild (t.ex. Jesus eller Buddha).
Humanism
Kommunism
Nej! Människan har hittat på Gud.
JA! Gud finns. Gud är allt och allt är Gud.
Ingenting. Kroppen bryts ner i jorden.
Själen lever vidare.
Man återföds.
Man kommer till paradiset.
Nu ska DU få skriva ner vad du tror/tycker/känner inför de fem stora livsfrågorna!
1. Hur tror du världen kom till?
1. Varifrån kommer allt?
Genom hela den mänskliga historien har människan funderat över hur världen kommit till. I de flesta religioner och kulturer finns det berättelser om hur världen kom till och hur livet på jorden uppstod. Dessa skapelsemyter försöker förklara för människan och ge människan kunskap om världens uppkomst.
2. Har livet någon mening?
Alla människor har en önskan att få leva ett lyckligt och meningsfullt liv. Men vad krävs för att livet ska upplevas som meningsfullt?
Vad krävs för att bli lycklig?
3. Hur ska man leva sitt liv på bästa sätt?
Religiösa människor anser generellt att man skall leva som religionen lär. Man utgår ofta ifrån en förebild, t.ex. Jesus inom kristendomen. Då försöker man leva som Jesus gjorde. I samhället har vi också lagar som omfattar alla, sedan finns det oskrivna regler för hur man bör bete sig i samspel med
andra människor.
4. Finns Gud?
I de flesta religioner är någon Gud eller flera gudar centrala. Det finns även människor som tror på en mer personlig Gud, med egenskaper som känns tilltalande för honom/henne.
5. Vad händer efter döden?
Inom alla religioner finns en tanke kring vad som händer när vi dör. Vissa tror på ett paradis eller en himmel, andra tror på återfödelse. En ateist tror som vi sett att kroppen dör och sedan
händer inget mer.
2. Vad är meningen med livet för dig?
3. Hur tycker du att man ska leva sitt liv på bästa sätt?
4. Tror du att Gud(ar) finns? Hur tänker du i så fall att Gud är?
5. Vad tror du händer efter döden?
FILM!
Full transcript