Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

mediation

No description
by

erik rossel

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of mediation

www.ginajansen.nl
www.meloni.nl
Een vorm van conflictbeslechting waarbij partijen zelf hun conflict oplossen d.m.v. onderhandelingen, onder procesbegeleiding van een onafhankelijke mediator


•Snelle oplossing
•Relatief goedkoop
•Actieve rol van partijen zelf
•Geen onnodige beschadiging van de relatie van partijen
•Win/win-uitkomst i.p.v. escalatie; betrokkenen nemen immers zelf hun
besluit
•Conflict ligt niet op straat
•Tijdverlies bij mislukken
•Door vertrouwelijkheid geen jurisprudentie
•(nog) Geen wettelijke inbedding (hoewel dit ook gezien kan
worden als voordeel; hierdoor kan het een informeel en
vertrouwelijk proces blijven)
•(nog) Te onbekend bij het publiek

Voordelen van mediation
Nadelen van mediation
Rol van de mediator

1.
a. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het reglement van de stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
b. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
c. Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.
2. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door:
a) arbitrage overeenkomstig de daartoe strekkende regelen van

…………………………………………………………………….……….............................
(hier naam en vestigingsplaats arbitrage-instituut invullen)

zoals deze luiden op de datum van aanvrage door de meest gerede partij van de arbitrage.

b) de bevoegde rechter te

............................………………………………………………………………………………


Mediationclausule


Mediation
Een goed alternatief
Waarom een alternatief?
- sneller (escalatieladder)
- goedkoper
- zelf de regie in handen
- ‘win-win’ ipv ‘win-lose’ of erger ‘lose-lose’ (lange termijntrelatie) (mediationwiel
Full transcript