Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aprenentatge i TICs: Sortint de l'armari

Jornada UAB IDES-Gi-XS: Es pot aprendre amb les xarxes socials?
by

Remei Camps

on 7 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aprenentatge i TICs: Sortint de l'armari

eLearning La formació online o eLearning... eines digitals
entorns asincrònics és aquell que utilitza mitjans electrònics per a la interacció entre els agents i elements de la formació Remei Camps i Ferrer

Fundació Doctor Robert

Jornada UAB IDES-Gi-XS:
Es pot aprendre amb les xarxes socials? remei.camps@uab.cat L'aprenentatge és un procés: ensenyar = aprendre constructivista

autodirigit

col·laboratiu

contextual Font: Dolmans, D.; De Grave, W.; Wolfhagen, I. & Van der Vleuten, C. Problem-based learning: future challenges for educational practice and research. Medical Education 2005; 39: 732-741 ? el coneixement es construeix de forma activa de manera que tingui algun significat a nivell personal

el coneixement es basa en la comprensió de qui aprèn
l'aprenentatge es basa en el coneixement previ

Informació ≠ Coneixement implicacions per a la docència:

el docent és un facilitador de l'aprenenetatge

l'activació de coneixement previ facilta l'adquisició i el record de la nova informació (fer preguntes)

selecció de la informació a transmetre (què saben i què no saben) els que aprenen han de ser capaços de prendre responsabilitat per a al seu propi aprenentatge, la seva direcció i la seva rellevància per a les seves vides, necessitats i interessos quotidians. Font: Davies, P. Approaches to evidence-based teaching. Medical Teacher 2000; 22(1):14-21 implicacions per a la docència:

Els que aprenen han de conèixer els seus objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació per poder responsabilitzar-se del seu aprenentatge i monitoritzar-lo

autodirigit ≠ autoaprenentatge Font: Nolla,M. El proceso cognitivo y el aprendizaje profesional. Educación Médica 2006; 9(1): 11-16 En la construcció del coneixement, la interacció amb els altres s’ha identificat com a un dels aspectes clau

La col·laboració no és una qüestió de repartiment de tasques entre els que aprenen, sinó que implica la interacció mútua i la comprensió compartida d’un problema implicacions per a la docència:

Els facilitadors han de promoure els debats i discussions entre alumnes i entre alumnes i docents La construcció del coneixement es realitza de forma contextualitzada.

La informació del context s’emmagatzema juntament amb la nova informació implicacions per a la docència:

Cal tenir en compte el context real d’aplicació.

Les simulacions han de ser el més semblant possible al context real d'aplicació Principis de l'aprenentatge efectiu Font: Colin Coles (capítulo 3). Jolly, Brian; Rees, Lesley. Medical education in the millennium. Oxford: Oxford University Press, 1998 S’ha de començar per on és qui aprèn (detecció de necessitats personalitzada)

Els aprenents només aprendran allò que ells mateixos creuen que han d’aprendre

L’aprenent és un participant actiu (processa informació i construeix xarxes de coneixement)

Els aprenents han de ser capaços d’avaluar la seva pròpia actuació i progrés (avaluació formativa) és un aprenentatge contínu i autodirigit disponibles des del primer dia
on els estudiants poden trobar el contingut (la informació)
dissenyats per mantenir l'aprenentatge autònom
estructurats a priori l'autodisciplina és clau per a ordenar el treball i assolir els objectius
s'espera d'ell un comportament proactiu de proveïdor de la informació a facilitador de l'aprenentatge la planificació és l'eix que estructura l'aprenentatge
hi ha menys marge a la improvització
una planificació acurada i rigorosa permet flexibilitzar l'aprenentatge principalment asincrònica: diferents temps i espais
de la comunicació cara a cara a la comunicació a través de la tecnologia
del llenguatge oral al llenguatge escrit Objectius de la sessió: conèixer els processos d'aprenentatge dels professionals

compartir premises i formes d'entendre la formació online (eLearning)

caracteritzar diferents tipus d'entorn d'aprenentatge derivats de l'ús d'eines tecnològiques (de l'LMS al PLE)

entendre l'aprenentatge més enllà de la tecnologia Aprenentatge i TICs
Sortint de l'armari LMS EVA o Campus Virtual Learning Management System (Entorn Virtual d'Aprenentatge) L'escenari de la formació és una parcel·la privada d’internet que permet als integrants d’una comunitat compartir recursos i serveis

ofereix, a més, funcionalitats per a la formació de Comunicació
de Formació
d'Administració i gestió
de Serveis Funcionalitats de l'EVA moodle UAB Aula Virtual Aula Virtual ? sincro-asincrona
uni-bidireccional
uni-multipersonal Comunicació calendari
agenda
pla de treball
guies Planificació (d'aprenentatge i d'avaluació)
testos
casos
portfolios
docs col·laboratius
lliuraments arxius
glossaris Activitats diferents mèdia
oberts/tancats Contingus i Recursos Avaluació i Seguiment definir activitats com a avaluatives
feedback
graella d'avaluació
seguiment connexions
seguiment participació PLE Personal Learning Environment Eines personals d'aprenentatge és una manera d'aprendre des de l'individu
a través de les diferents eines digitals de les que es proveeix per a interaccionar amb la comunitat ( no és aplicació
plataforma
software ) (conjunt d'eines gratuïtes) Eines Recursos o
fonts d'informació PLN (xarxa personal d'aprenentatge) Objectes digitals Àgores Produccions pròpies la xarxa és més potent que el node

conèixer és fer connexions, aprendre és construir xarxes Aprenentatge formal Aprenentatge no-formal o informal (e) Aprenentatge EVA / PLE Eines per al grup Eines individuals En un temps específic Per a tota la vida Per a l'aprenentatge Aprenentatge i professionalitat (e) Aprenentatge Gràcies Remei Camps i Ferrer

Fundació Doctor Robert

Jornada UAB IDES-Gi-XS:
Es pot aprendre amb les xarxes socials? remei.camps@uab.cat 15 de novembre de 2012 ? Què conforma el meu propi PLE ? Quines eines?
Quins recursos o fonts?
Quines xarxes? (PLN) ? Incorporar una eina del teu PLE a la propia assignatura: quina, com i per què Xat entre LMS i PLE per a residents digitals Objectius fixats per la institució Objectius fixats per qui aprèn Tancat / Centralitzat Obert / Distribuït + MOOC massive open online course http://vimeo.com/13225493 per a saber-ne més: PLE, amb Ismael Peña-López i Jordi Adell http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=1880 Es busca professor nadiu de llatí. Enllaçant estratègies personals d’aprenentatge i docència a la xarxa. Ismael Peña
Full transcript