Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Form 3 Unit 1 Lesson 3

No description
by

manwel borg

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Form 3 Unit 1 Lesson 3

L-awtenticita'
maskli
f'din il-lezzjoni.....
L-verita`
Gesu` mudell ghalina...
...t-tezor mohbi f'ghalqa
lil Nikodemu ,Gesu` qallu....
[Mt:23:27] "Hażin ghalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, ucuh b'ohra! Qiskom oqbra mbajjda: minn barra jidhru sbieh, u minn gewwa mimlija ghadam tal-mejtin u kull xorta ta' hmieg!


[Mt:23:28] Hekk intom; minn barra tidhru tassew gusti quddiem il-bnedmin, waqt li minn gewwa kollkom ipokrisija u hażen!
X'irrid naghmel ...
Min qal dan il-kliem?
Lil min qalu?
Ghalfejn qal dan il-kliem?
Gesu` jurina x'ghandna
naghmlu biex nidhlu
fis-saltna t'Alla
b'din il-parabbola.....
... li biex wiehed jghix b'mod
awtentiku irid "jerga' jitwieled
mill-gdid..."
Il-Papa Gwanni Pawlu ihobb jghid
liz-zghazagh ...
LEZZJONI 3
1. Il-verita` tghinna nagħrfu lilna nfusna.

2. Ġesu`- mudell ta’ bniedem liberu u awteniku.

3. Ġesu`- it-triq li twassalna għall-verita`.

4. Nibnu ħajjitna fuq l-eżempju u l-ħajja ta’ Ġesu`.
X'jigri meta ma nghidux il-verita`?
Niddiskutu:
Ghaliex ghandna nghidu l-verita`?
Gesu` dejjem qal il-verita`.... ma bezax mill-konsewgwenzi.....kien jaf x'lest ghalih......
[Mt:13:44] "Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil teżor moħbi f'għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa.”
"Ifthu qlubkom ghal Kristu"
Full transcript