Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijdlijn bouwstijlen

No description
by

Pim Spithost

on 12 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijdlijn bouwstijlen

Tijdlijn bouwstijlen
Egypte
5000
v. Chr.
Griekse bouwkunst
Romeinse bouwkunst
Vroeg Christelijke
architectuur
Gotische bouwkunst
1100-140
v. Chr.
150v. Chr.-500 n. Chr.
300-500
n. Chr.
1000-1200
n. Chr.
1150-1500
n. Chr.
3000 voor Christus - 1000 na Christus
Romaanse bouwkunst
5000 v. Chr

Piramides bij Gizeh
3 grote en 3 kleinere

Piramides gebouwd tussen 2551 - 2472
Egyptenaren
Nog steeds een raadsel hoe ze die stenen op elkaar hebben gekregen

De positie werd bepaald aan de hand van de sterren

Functie: graven
Ik als de sfynx van Gizeh ;)
Grieken waren technisch goede bouwers

Polis (Grieks voor ‘Stad’). Iedere polis had eigen regering, geld en wetten

Acropolis van Athene is het hoogste punt bij Athene
Was strategisch een goed punt: makkelijker te verdedigen en ze zagen aanvallers aankomen
Griekse bouwkunst
Griekse gebouwen waren vooral functioneel

Grote afmetingen waren niet van belang, wel juiste afmetingen.

Tempels ter ere van de goden
De tempel en haar onderdelen
Dorisch:
Oudste stijl, 600 v. Chr., simpele en statige bouwstijl. Eenvoudig kapiteel

Ionisch:
450 v. Chr., iets eleganter, krullen in het kapiteel, voetstuk, slankere zuil met diepere groeven

Corintische:
350 v. Chr., rijkelijk versierde kapitelen,
nog slanker als de Ionische
Soorten zuilen
Benoem de onderdelen
en de stijl van de zuilen
Even een testje:
Filmpje Griekse tempels

Theater tegen een heuvel
Hele goede akoestiek
Ruimte voor 14.000 toeschouwers
Tragedie
Komedie
Theater van Epidaurus (ong. 350 V. Chr.)
D-vorm
Vermaak voor publiek
Band met de godsdienst verdween
Geen heuvels in hun leefgebied, dus maakte ze kunstmatige heuvels
Acteurs waren niet meer als belangrijk gezien
Meer dan half rond
Levensles
Band met de godsdienst
Tegen een heuvel
Acteurs hadden hoog aanzien
Grieks en Romeins theater
Voor Romeinen was het theater vooral voor vermaak

Wagenraces in het ‘Circus’

Gladiatoren gevechten in het ‘Amfitheater’

Bekendste amfitheater:
Colosseum in Rome
Romeins Theater
Bouwkunst van de kerkgebouwen en andere Christelijke bouwwerken

Uit de eerste eeuwen van het Christendom

Ontwikkeling van ‘eigen bouwstijl’ begon nadat de Romeinse keizer Constantijn de Grote het Christendom invoert als ‘toegelaten’ godsdienst, in 313 (n. Chr)
Vroeg-Christelijke architectuur
D-vorm
Vermaak voor publiek
Band met de godsdienst verdween
Geen heuvels in hun leefgebied, dus maakte ze kunstmatige heuvels
Acteurs waren niet meer als belangrijk gezien
Meer dan half rond
Levensles
Band met de godsdienst
Tegen een heuvel
Acteurs hadden hoog aanzien
Grieks en Romeins theater
De eerste christenen hadden weinig belangstelling voor de bouwkunst
Ze kwamen bijeen in huiskerken en grotten

Nadat Constantijn de Grote het Christendom toe liet in het Romeinse rijk, werden er in opdracht kerken gebouwd.
In 380 werd het Christendom tot ‘Staatsgodsdienst’ verklaard
Het ‘Lam Gods’

‘Ichtus’ (Vis)

De goede herder
Jezus en zijn bijnamen
Eerste kerken werden gebouwd in Romaanse stijl

Eenvoudig en sober

Rondboog-vensters

Veel in Friesland
Romaanse bouwkunst (1000-1200)
In de late middeleeuwen (1100-1500) breidt de landbouw zich uit.
Hogere productie leidde tot verhandelen
Steden groeien uit tot handelsplaatsen

Kerken staan centraal. Kerken hebben macht en beschermen de stad.
In ruil voor goederen en geld bieden ze bescherming
Gotische bouwkunst (1150-1500)
Steden worden door de handel
rijker en groter

Kerken straalden de macht uit van de stad, hoe mooier hoe machtiger

Kerken werden steeds hoger,
hoe hoger hoe dichter bij god…

Kerken kregen grote glas-in-lood
ramen met afbeeldingen uit de bijbel
Hierdoor konden ook gewone burgers
de bijbelteksten begrijpen
Notre-dame
Door de hoogte moesten er buitenom steunbogen komen : Luchtbogen

Torens zijn vanwege de veiligheid nooit afgebouwd
Domkerk in Utrecht (1284-1520)

Begin 16e geen geld en geen animo meer, dus schip werd afgebouwd in hout

In 1674 tornado door Nederland,
het schip bezweek

In 1825 pas alle brokstukken opgeruimd en gebouw is in deze staat gelaten
Gotiek in Nederland
Oldehove
Hoogte!
Vele glas-in-lood ramen
Geweldige akoestiek
Plattegrond in kruisvorm
Luchtbogen voor extra steun
Het laatste oordeel bij entree
Rijkelijk versiert  stond voor aanzien macht van de stad
Kenmerken van Gotiek
Plattegrond in ‘kruis’-vorm

Verwijst naar het kruis waaraan Jezus is gestorven

Onderdelen
Kruiskerk
God is almachtig, mensen waren angstig

Jezus als rechter over goed en kwaad, hemel en hel
Het laatste oordeel
Dit was mijn creatieve
uitwerking voor de tijdlijn
van 3000 voor Chr. tot 1000 na Chr.

Fresco's en mozaïeken
De Romaanse bouwkunst komt voort uit de
Karolingische bouwkunst.

De term Romaans is pas in 1820 bedacht en werd voor het eerst gebruikt door de Franse kunsthistoricus Charles de Gerville.

Houten plafonds worden vervangen door gewelven van steen.

De zijwaardse druk op de bogen en gewelven op de muren worden nu door pijlers in plaats van zuilen opgevangen.

Het gewelf wordt versterkt door een gordelboog en hierdoor wordt het mogelijk werd het plafond te verhogen waardoor de gebouwen lichter en sierlijker worden.

Door de gewelven ontstaat een plattegrond met een
middenschip en zijbeuken.
Bron: Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/Imhotep
Imhotep was architect en ontwierp de trappiramide van Djoser.

Hij werd geboren in een burgerfamilie, maar klom door zijn intelligentie op en diende o.a. als hoge priester van de god Ptah.

Naast priester was Imhotep ook architect, schrijver en medicus.

Door zijn brede ontwikkeling wordt wel beschouwt als de eerste genie van de wereld (of de eerste homo universalis).

Ca. 2000 jaar na zijn dood werd hij tot god verklaard.
(Gemaakt met: Mixbooth)
Bouw heeft waarschijnlijk maar 20 jaar geduurd!

100.000 mankracht, waarschijnlijk gehuurde arbeiders en geen slaven

2.500.000 blokken van elk 2300 kilo

Piramides hadden waarschijnlijk toppen van goud

210 gebruikte stenen bij de grootste piramide, nu nog 201 van over

Tot in de 19e eeuw waren dit de hoogste gebouwen van de wereld.
Weetjes
Imhotep, architect bij de Egyptenaren
AANVULLING
AANVULLING
AANVULLING
AANVULLING
Bron: Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Vroegchristelijke_bouwkunst
De frescotechniek bestaat uit schilderen op een vochtig medium, zoals nog nat pleisterwerk.

Mozaïek is een kunstvorm waarbij een grote afbeelding wordt vervaardigd uit een groot aantal kleine gekleurde steentjes (tesserae), die in een vloer of wand worden gemetseld. Met glas is het mogelijk een glas in lood-mozaïek te maken.
Imhotep in hiërogliefen
Filmpje op Schooltv Beeldbank
over de bouw van een piramide:

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101215_graffarao02
Optische correcties
Optische correcties worden soms in de Dorische orde toegepast, vooral bij tempels van grotere afmetingen (bijv. Parthenon).

Om te verhinderen dat de hoekzuilen té ver afgezonderd en té dun zouden schijnen (o.i. van het meestal "harde" Griekse zonlicht) staan ze niet zo ver van elkaar als de andere zuilen, en zijn ze (haast onmerkbaar) iets dikker dan de andere zuilen.

Om de optische indruk te vermijden dat de zuilen "naar buiten hellen" (o.i.v. het kikkerperspectief) liet de architect ze lichtjes naar binnen hellen.

Om de optische indruk van het "doorbuigen" tegen te werken, werden de horizontale lijnen lichtjes bol uitgetekend.

Om de overdreven "lengte-indruk" te vermijden staan de zuilen aan de zijgevels dichter bij elkaar dan die van de voorgevel.
Romeinse gewelven
Bron: schooltv.nl
De Romeinen hadden een meer gevarieerde en flexibele architectuur dan de Grieken. Dat betekend dat ze meer verschillende gebouwen konden maken.

De Romeinse architectuur stelde de muur weer centraal, wat in de Oud-Griekse architectuur de zuil was.

Ze legden zich toe op boog constructies.

De Romeinen zochten naar de mogelijkheid om koepelbouw toe te passen voor hun thermen, paleizen, villa’s en het Pantheon.
Bron: Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_architectuur
Koepels, gewelven
en boogconstructies
Romaanse kerken
in Friesland
Wist u dat...
Grote Kerk, Leeuwarden
Bron: Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_of_Jacobijnerkerk
De Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden is de grootste van de middeleeuwse kerken in deze stad. Het gotische bouwwerk werd tijdens de reformatie omgebouwd tot protestantse kerk en verloor haar altaren en veel van de versieringen. De kerk is nog steeds in gebruik bij de protestantse gemeente.

De kerk werd tussen 1275 en 1310 gebouwd als onderdeel van een dominicanenklooster en werd later vergroot. De brede zuidelijke zijbeuk werd pas in de late 15e eeuw toegevoegd terwijl het schip begin 16e eeuw met een travee werd verlengd.
AANVULLING
Filmpje over de Oldehove in Leeuwarden
Bron: Schooltv.nl Beeldbank
Linkje: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20121107_oldehove01
AANVULLING
AANVULLING
AANVULLING
AANVULLING
AANVULLING
Voor Christus rechts de hemel en links de hel
Linkje: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101213_grieken01

De Romaanse dorpskerken in o.a. Friesland zijn veel simpeler van vorm, maar hebben wel dikke muren, ronde vormen en kleine ramen.
Pim Spithost
Full transcript