Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alarmowanie ludności o zagrożeniach i ostrzeganie

No description
by

Oskar Przeździęk

on 31 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alarmowanie ludności o zagrożeniach i ostrzeganie

Rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych
Alarmowanie ludności o zagrożeniach i ostrzeganie

Alarm o skażeniach
Informuje o możliwości skażenia danego regionu substancjami niebezpiecznymi (na 30 min przed pojawieniem sie lub o już wykrytym skażeniu
Środki alarmowe
Syrena alarmowa z sygnalizatorem świetlnym
Alarm powietrzny
Informuje o możliwym ataku z powietrza
Zagrożenia, na jakie jest narażony współczesny człowiek, nie wynikają tylko z jego celowej i niecelowej działalności, ale często wywołane są przez siły natury. Nieprzewidywalność i gwałtowność zjawisk przyrodniczych zmusza do stworzenia szybkiego i niezawodnego systemu powiadamiania ludności o zagrożeniach.
Umjętność rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych oraz znajomość zasad zachowania się w sytuacji, kiedy już zostaną odebrane, często decyduje o zdrowiu i życiu.

Syrena alarmowa
ręczna
Megafon
Dzwony kościelne
Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

Osoby znajdujące się w domu powinny:
ubrać się;
wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.
Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ!
Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

nałożyć indywidualne środki ochrony:
udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

sprawdzić posiadane indywidualne środki;
sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.
opuścić schron (ukrycie),
w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie(w przypadku pozostałych skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki, przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.
Wykaz rzeczy które należy zabrać ze sobą po ogłoszeniu alarmu:
Dokumenty osobiste
Leki ratujące życie (dla siebie i najbliższych)
Zapas wody i żywności (ewentualnie pieniądze)
Ubranie odpowiednie do pory roku
Radio na baterie ( z zakresem UKF)
Telefon komórkowy i latarkę
Ciepłe oraz przeciwdeszczowe okrycie
Indywidualne zastępcze środki ochrony
Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:
Full transcript