Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Културно-исторически туризъм

Алтернативен туризъм
by

Alexandra Pencheva

on 20 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Културно-исторически туризъм

Александра Пенчева
Бизнес икономика
IV курс, II група Културно-исторически туризъм Аладжа манастир Взаимодействие между туризъм, културното и природно наследство Арбанаси Исторически музей гр. Кърджали Дефиниране на културно-историческия туризъм * 1981 - конференция в Мексико - две определения
* 1976 - Щайнбахер изследва 300 дефиниции
- в широк смисъл
- в тесен смисъл
* 1976, Брюксел - Харта за културен туризъм
* Закон за културното наследство
* Конвенция Юнеско
* 1993 - Световна организация за туризъм на конференция в Отава
* Уикипедия „Ангажираността, съдействието и сътрудничеството между местни власти, туроператори, собственици и специалистите, разработващи регионалните стратегически планове за развитие, са необходими в интерес на изграждането на непрекъсната туристическа индустрия, както и опазването и съхранението на културното и природно богатство за бъдещите поколения.”
/Международна харта за културния туризъм/. Гран Плас, Брюксел Oсновните документи за туризъм Харта за туризма Кодекс на туриста Исторически музей гр. Кърджали Дефиниране на културно-историческия туризъм * 1981 - конференция в Мексико - две определения
* 1976 - Щайнбахер изследва 300 дефиниции
- в широк смисъл
- в тесен смисъл
* 1976, Брюксел - Харта за културен туризъм
* Закон за културното наследство
* Конвенция Юнеско
* 1993 - Световна организация за туризъм на конференция в Отава
* Уикипедия Туризмът - феноменът на ХХ век Античен форум
Пловдив Културно-исторически туризъм в България и стратегическо й позициониране в европейския туристически пазар. Стара Загора Реконструкция на погребение номер 43 на Владетел-жрец от халколитния некропол край Варна (около 4200 г.пр.Хр.) крепост нос Калиакра Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма на Държавна агенция по туризъм в РБ 2009 - 2013 Перперикон Предимства:

- богатство на културно-историческо наследство:
- около 40 000 паметници на културата от различни исторически епохи;
-7 културни и 2 природни обекти в Списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство;
-43 резервата;
-над 160 източно-православни манастира, много църкви и култови паметници на други религии;
-над 330 музея и галерии;
-богата фестивална и празнична традиция;
-съхранено етнографско наследство;
-икономическа рентабилност - посетителите на обекти от културния туризъм разходват на място значително повече средства от туристите за ваканция. Панагюрско съкровище Античен форум
Пловдив музей старинен Несебър
-културният туризъм у нас не е изведен като приоритет на държавната политика по туризъм;
-липсва програма за развитие на културния туризъм;
-недостатъчна и слабо развита инфраструктура, обезпечаваща достъп до културно-историческото наследство на страната;
-недостатъчен брой квалифициран туристически персонал;
-липса на интерпретационни табла и надписи на чужди езици в голяма част от музеите в страната;
-правната уредба, която има отношение към този вид туризъм е недостатъчна, а съществуващата такава се нуждае от прецизиране и актуализация;
-недостатъчни средства за рекламна и информационна кампания за развитието на културен туризъм в България;
-липса на данъчни преференции в областта на културния туризъм;
Недостатъци: Мерки Паметник "Съединение", гр. Пловдив Проект „Мултимедиен каталог на туристическите обекти и електронен маркетинг на дестинация България“
Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. паметник "Създатели на българската държава" - гр. Шумен БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА ВНИМАНИЕТО! Културно-историческото наследство е неразделна част от съвременния живот и обозначава дългия процес на историческо развитие, което определя различията в културните традиции и в религиозното, национално, регионално и местно ниво, тъй като всяка териториално обособена група от голямото европейско и световно общество се характеризира със специфично наследство и колективна памет, които винаги са незаменима основа за развитие. Въведение в културно-историческия туризъм Аладжа манастир
Full transcript