Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Communicatierecht les 2: Verbintenissen

college sheets JO.M1 2010-2011
by

Ab Steunenberg

on 6 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Communicatierecht les 2: Verbintenissen

Verbintenissen Ab Steunenberg Verbintenis iemand moet iets doen of laten en een ander heeft daar recht op overeenkomsten, de wet en rechtsfeiten zijn bron van verbintenissen een is een afspraak met als doel rechten en plichten te doen ontstaan overeenkomst er zijn wederkerige en eenzijdige overeenkomsten Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan plus plus Het aanbod kan worden herroepen
zolang het niet is aanvaard Problemen bij de totstandkoming
van een overeenkomst: wil en verklaring
komen niet overeen wil niet duidelijk bekend gemaakt
gewekt vertrouwen bij tegenpartij is beslissend
bijv. geestelijke stoornis Eelman / Hin wilsgebreken wel overeenstemming wil en verklaring, maar wil is gebrekkig tot stand gekomen dwaling
bedrog
bedreiging
misbruik van omstandigheden dwaling onjuiste voorstelling van zaken
als die er niet was zou ovk. niet zijn gesloten

zelfstandigheid van de zaak
te wijten aan een inlichting van een partij, of
partij had moeten inlichten, maar heeft dat niet gedaan, of
beide partijen gingen van dezelfde verkeerde verondersteklling uit bedrog de ovk ontstaat door een opzettelijk onjuiste mededeling of verzwijging bedreiging iemand beweegt een ander met ongewone pressiemiddelen tot een overeenkomst misbruik van omstandigheden door gebruik te maken van bijzondere omstandigheden waarin de ander verkeert de ander tot een ovk brengen die hij anders niet had verricht handelingsonbekwaamheid 1 onder curatele gestelden
2 krankzinnigen
3 kinderen die zonder toestemming handelen
deze toestemming wordt verondersteld te zijn verleend
tenzij handeling niet gebruikelijk is handlichting 16-17-jarigen die eigen bedrijf runnen Inhoud van de overeenkomst wat partijen afspreken
gewoonte
redelijkheid en billijkheid Wanprestatie een partij komt de afspraak niet na

ontbinding
nakoming
vervangende schadevergoeding
aanvullende schadevergoeding
opschorting eigen prestatie partij is in verzuim (fatale termijn is overschreden)
Ingebrekestelling heeft plaatsgevonden
geen overmacht wil overeenstemming wilverklaring overeenstemming verklaring Wanprestatie Afwijkende aanvaarding =
nieuw aanbod Als partijen een overeenkomst sluiten zonder de wettelijke regels te volgen:
overeenkomst nietig Overeenkomst vernietigbaar in strijd met goede zeden
in strijd met openbare orde
in strijd met de wet Communicatierecht
college 2
Full transcript