Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AVTIZEM

No description
by

Staša Mlinar

on 1 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AVTIZEM

seminar pri predmetu Psihologija v fizioterapiji
pripravila: Staša Mlinar
mentor:
A. N. Kovačev

kaj je avtizem???
vseživljenjska razvojna motnja
nevrološko-biološka motnja (komunikacija in socialni odnosi)

motnje avtističnega spektra (MAS)
nesoglasja v klasifikacijah in definicijah
najbolj razpoznavni podvrsti avtizma:
ASPERGERJEV SINDROM

- nesposobnost vzpostavljanja ustreznega odnosa z ljudmi in situacijami od samega začetka življenja,
- odklanjanje in nereagiranje, na poskus, da bi otroka dvignil,
- motnje govornega razvoja – govor se pri nekaterih otrocih sploh ne razvije, pri drugih, ki imajo razvit govor, pa ta ne služi komunikaciji,
- izjemen mehanični spomin,
- paničen strah pred glasnimi zvoki in gibajočimi se predmeti, na drugi strani pa obsedenost z njimi,
- obsesivna želja po istosti,
- omejeno število spontanih aktivnosti, odpor do sprememb,
- dober odnos do predmetov – navezanost na predmete,
- indiferentnost do ljudi,
- odsotnost očesnega kontakta,
- telesno zdravje,
- vsi otroci izvirajo iz intelektualno in izobrazbeno višjih slojev.

razvit besedni govor, vendar nenavaden, ne zaostajajo za vrstniki
povprečne ali nadpovprečne sposobnosti
gibalno so nespretni
razlikujejo v načinu igre
zelo natančni, motijo jih spremembe in so nagnjeni k ustaljenemu delu
KJE SE JE VSE SKUPAJ SPLOH ZAČELO??

1911 - dr. Eugen Bleuler
shizofrenija
1943 - dr. Leo Kanner
opisal klasični avtizem
1944 - dr. Hans Asperger
opisoval bolj inteligentne in funkcionalne otroke
50ta in 60ta - Bruno BEttelheim
1964 - dr. Bernard Rimland,
biološka motnja
1977 - dr. Susan Folstein, dr. Michael Rutter študija dvojčkov z avtizmom - genska osnova
1992 - Združenje ameriških psihiatrov
Diagnostični in statistični priročnik (DSM-IV) -
kriteriji za diagnosticiranje avtistične motnje.

1993 - WHO
Mednarodna klasifikacija bolezni (ICD-10)
1998 - genetika
povezanost med kromosomoma 15q in 7q
danes??? - še vedno ne vemo vzroka
KLASIČNI/KANNERJEV ZGODNJI AVTIZEM
ZNAČILNOSTI AVTIZMA
"triada primanjkljajev"
TEŽAVE S SOCIALNO KOMUNIKACIJO
"Za ljudi z avtizmom je lahko "govorica telesa" prav tako nerazumljiva, kot če bi nam nekdo govoril v stari grščini. "

verbalna kot neverbalna komunikacija
Največkrat težko uporabljajo in razumejo:
- obrazno mimiko in intonacijo glasu
- šale in sarkazem
- fraze in izreke
morda ne govorijo/omejen govor - znakovni jezik ali vizualne simbole
dobro razvite jezikovne veščine - težave s sodelovanjem v pogovoru, eholalija, neprestano govorijo le o tistem, kar jih zanima

govorimo na jasen, dosleden način
damo jim čas, da obdelajo informacijo
TEŽAVE S SOCIALNO INTERAKCIJO
"Druženje ni nekaj samoumevnega – teh veščin se moramo naučiti. "vzpostavljanje prijateljstva
nekateri si zelo želijo - ne vedo natančno, kako
- nenapisana družbena pravila
- stojijo preblizu, neprimerna tema
- zdijo brezčutni - ne zmorejo prepoznati, kako se nekdo počuti
- raje sami
- ne iščejo potrditve, tolažbe drugih
- obnašajo "čudno" ali neprimerno - težave pri izražanju svojih občutij, čustev in potreb

TEŽAVE NA PODROČJU FLEKSIBILNOSTI MIŠLJENJA
"Težko predvidimo, kaj vedo in mislijo drugi ljudje. "

- razumevanje in tolmačenje misli, občutkov ter dejanj drugih
- predvidevanju, kaj se bo ali kaj bi se lahko zgodilo
- razumevanju koncepta nevarnosti
- sodelovanju v igri
- spremembah in načrtovanju
- soočanju z novo ali neznano situacijo

druge značilnosti
odvisnost od rutine
istost
pomembna pravila
spremembe
senzorna občutljivost
hiper- ali hipo-
senzitivnost
učne težave
propriocepcija
posebni interesi
pridružena stanja
- motnja pozornosti in hiperaktivnost
- disleksija ali dispraksija
- motnja v duševnem razvoju
- ...
lahko definiramo...
ZAKAJ ŽE DO TEGA PRIDE
raziskave kažejo, da kombinacije dejavnikov - genetskih in okoljskih - lahko povzročijo spremembe v razvoju možganov
vidik razvojne nevrologije:
disfunkcijo določenih delov osrednjega živčevja (limbičnega sistema in malih možganov)
Nevrološke osnove AS:
- genetski dejavniki (dvojček 60%),
- metabolne motnje (encimi),
- okužbe (virusi, vnetja, p, cepljenje),
- nevrološke ugotovitve (npr. nerazvitost malih možganov),
- nevropsihološke ugotovitve (možganskih poškodb, nastalih v drugem trimesečju nosečnosti).

potrebna daljša, natančna klinična opazovanja izkušenega tima strokovnjakov


zdravniki, učitelji, logopedi, socialni delavci, klinični psihologi

D
I
A
G
N
O
Z
A
upoštevajo otrokovo funkcioniranje v različnih situacijah in okoljih
pomembna pravilno postavljena diagnoza
- načrtovati ustrezno pomoč in šolanje otroka
- za starše - načrtovanja otrokove in svoje prihodnosti (razumeti, zakaj se pojavljajo nekatere težave in vedenja, dostop do storitev in podpore)
STARŠI
POZOR
• otrok se ne odziva na svoje ime,
• ne zna postaviti vprašanj, povedati kaj želi,
• razvoj govora zaostaja ali pa je bil prej govor razvit, potem pa kot, da bi se »izgubil«,
• ponavljanje besed, stavkov,
• ne sledi navodilom,
• včasih se zdi kot, da je gluh,
• ne kaže s prstom in ne pomaha z roko,
• raje se igra sam, ne kaže zanimanja za vrstnike,
• določene veščine osvaja zelo zgodaj,
• očesnega kontakta ni ali pa je minimalen - izmika direkten pogled v oči sogovornika,
• zdi se, kot da je v svojem svetu, drugi kot da zanj ne obstajajo,
• je hiperaktiven, ne sodeluje in rad »provocira«,
• ne zna pravilno - smiselno uporabljati igrač,
• navezanost na določen predmet, temo pogovora, risanko ali podobno, kar meji na obsedenost
• ne mara sprememb, vse mora biti po njegovih »pravilih«,
• je hipersenzibilen na določene zvoke, strukture npr. blaga,
• drugačna motorika

• nobenega nasmeha ali podobnih izrazov čustvovanja po 6. mesecu,
• nezainteresiranost in neodzivnost otroka po 12. mesecu,
• otrok se ne odziva na svoje ime, ni sposoben izvajati preprostih ukazov, ne posnema
• ne sodeluje z vrstniki
• nerazvit govor po 16 mesecu, ali pa celo »izguba govora«

POMOČ
STROOKOVNJAKOV
"Nismo se rodili zato, da trpimo. Rodili smo se zato, da uspemo. Če živiš v
suhem področju, to pomeni, da boš na svojem vrtu sadil rastline, ki
potrebujejo za svojo rast malo vode. Vendar, če boste dobili rastlino, ki
potrebuje veliko vode in ima rada mokra tla, je ne boste ubili. Zalivali jo boste
in za to porabili eno minuto od vaših 1440 minut na dan. Ker veste, da je
potrebno zelo malo vašega truda, da se bo sadika razvila v prekrasno
cvetlico. In tako je potrebno ravnati z otroki kot smo mi."


kontrolnih 14 simptomov
7 ali >
- težave pri druženju z vrstniki,
- deluje kot gluh otrok,
- motorično se zdi normalen, s hitrimi in spretnimi gibi,
- odklanja učenje,
- ne boji se realnih nevarnosti,
- svoje potrebe izraža s kretnjami,
- neprimerno se smeji ali hihita,
- ne mara nežnosti,
- značilna je fizična hiperaktivnost,
- ne kontaktira s pogledom,
- neprikladno drži predmete,
- vztraja v nesmiselni in brezciljni igri,
- podira predmete,
- zamaknjen je v svoj svet.

Obstaja "zdravilo" za avtizem?
želja
POTRJENO DEJSTVO:
Avtizma ni mogoče ozdraviti, z zgodnjo specialistično obravnavo pa lahko pomembno vplivamo na razvoj avtističnega otroka.
razvojno stanje
pojavlja se v več oblikah glede na stopnjo težavnosti
traja celo življenje
pravilno izobraževanje in podpora - življenje lažje.
ne obstaja določen in le en znak, ne obstaja le ena uspešna metoda, pristop, terapija in obravnava
naučijo živeti v mejah njihove motnje - potreben individualiziran načrt obravnave 
Pri nas

'Bolj učinkovite metode' - še niso uradno priznane zdravniki iz tujine
Pri nas starši vse plačujejo sami

so prepoznani
pediatrična klinika - center za obravnavo otrok z avtizmom
strokovna ekipa - obravnavo in diagnostiko
specialno delo z otrokom (premalo izobraženega kadra)
Nevladne organizacije:

Center društvo za avtizem
Društvo za avtizem DAN
Inštitut za avtizem
Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra
TERAPIJE
Intenzivna vedenjska terapija (IVT)
delovna terapija
Govorno-jezikovna terapija
Glasbena terapija
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children, Učenje in šolanje otrok z avtizmom)
PECS (Picture Exchange Communication System; Sistem komunikacije z izmenjavo slik)
Terapija ABA (Applied Behavior Analysis,
Aplikativna vedenjska analiza)
Floor Time (igra na tleh)
Igralna terapija
Son-Rise
Terapija z delfini
Animal-assisted therapy
Hyperbaric oxygen therapy (HBOT)
terapija z objemi
Massage therapy
Terapija z vitamini
Objemalna škatla (hug box)
Celicna terapija

Packin
Electroconvulsive therapy
Najbolj učinkovito zdravljenje?
Strukturirano učenje veščin, ki vključuje ukrepanje na vedenjskem, razvojnem, senzorično motoričnem ter socialnem področju.
zdravo družinsko okolje
Dolgoročni izid?
splošno pozitiven trend
pri večini v času od otroštva do odraslosti pride do izboljšanja vsaj na nekaterih področjih funkcioniranja
kaj je tem osebam skupno??? :)
Full transcript