Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAKELAARDIJ OOSTERPARK

Week 2 vanaf dia 82
by

Jacob Boezerooij HG

on 9 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAKELAARDIJ OOSTERPARK

MAKELAARDIJ OOSTERPARK
Geen tentamenstof,
wel achtergrondinfo
In de weken 2, 4, 5 en 6:
Gastcolleges!
(op tentamen ook vragen
hierover!)
Thema 1: Wet WOZ
Huishoudelijk Regelement
Wees op tijd!
Mobiele apparaten
Wat betekent WOZ?
Waardering Onroerende Zaken
Voor wie is de Wet WOZ vooral belangrijk?
Voor de gemeentes
(€ voor eigen beleid)
Voor welke belastingen is de WOZ-waarde van belang?
Wet WOZ
Enkele vragen
OZB, waterschapslasten, Rijksbelastingen
Hoeveel geld gaat ‘er om’ in de OZB?
Totaal ca. €3 miljard


(= 8% van de gemeentelijke inkomsten)
Groningen: €57 mln
(totale begroting €336 mln)
Ieder jaar weeeer
spannend....
http://gemeente.groningen.nl/belasting/aanslag-onroerendezaakbelasting-ozb

Gemeente maakt verplicht gebruik van de BAG

Tot volgende week!!
Thema 2: Kadaster en Appartementsrecht
Thema 8: Ethiek
Thema 7: Notaris
Thema 6: Verzekeringen
Thema 5: koopakte
Thema 4: onderhandeling
Thema 3: Verkoop
Gastcollege
Albert Hensema

Woensdag 27 november
12.30 u - 13.30 u.
F2.08
Woningdossier
Volgende keer
Locatie-onderzoek: Zou je in de Professor Wiersmastraat willen wonen of niet?Zet de bril op van een potentiële koper en ga naar de Professor Wiersmastraat met je projectgroep.

Met de “kopers”bril op ga je in de straat kijken, maar ook naar de omgeving van de straat.

Maak 3 foto’s van voordelen van de straat/de woningen daar/de omgeving en maak ook 3 foto’s van de nadelen aldaar. Oftewel: Waarom zou iemand/jij hier willen wonen en waarom niet.

Tijdens de les in lesweek 3 geven jullie per groep een korte presentatie van jullie bevindingen.

De voorbereiding kost een uur; de les duurt 2 uur.

TOT VOLGENDE WEEK!!!

Makelaardijleer


De Makelaardij

Week 3 studiejaar 2013-2014

Makelaardijleer

Makelaardijleer

Makelaardijleer

Leerdoelen terugkoppeling
bekend met de actualiteiten in het vakgebied
ethische aspecten in vastgoed
Leerdoelen

Makelaardijleer


Afronding onderwerp Makelaardij
Koop-verkoop
Onderhandelingen
Ethische aspecten
Gastcollege makelaar


Volgende keer

Makelaardijleer

In verkoopname Prof. ED Wiersmastraat 20
Wat is van belang?
Advies
Aanpak verkoop
Vraagprijs voor de woning
USP’s van je kantoor

10 minuten brainstorm per groep
De beste presentatie komt in woningdossier
Ter overweging het volgende….

Hoe krijgen we de opdracht?

Makelaardijleer

Wat hebben nog nodig?
Milieu informatie
Bestemming
De opdracht!

Woningdossier

Makelaardijleer

Wat hebben we tot nu toe verzameld?
Juridische gegevens
Stukken VvE
Bouwtekeningen
Informatie eigenaar
Foto’s
Gebruiksoppervlakte
Waardevaststelling
Locatie-onderzoek

Woningdossier

Makelaardijleer


Locatie-onderzoek:
Professor Enno Dirk Wiersmastraat te Groningen

De plussen en de minnen……

Presentaties

Makelaardijleer


Het Woningdossier

Makelaardijleer

bemiddeling bij totstandkomen koop- en huurtransacties
taxeren van onroerende zaken
beheren en managen van vastgoed
administreren en beheren verenigingen van eigenaren
opmaken van exploitatieberekeningen
advisering/bemiddeling bij onteigening, projectontwikkeling, bouw en renovatie
optreden als getuige/deskundige
advisering/bemiddeling hypotheken en verzekeringen
partijdeskundige en adviseur bij specifieke vastgoedproblemen

Taken makelaar / tussenpersoon o.z.

Makelaardijleer

Wat zijn de taken van een makelaar/
tussenpersoon in o.z.?

Werk deze opdracht in groepen uit. Iedere
groep geeft straks zijn resultaten op het
bord.


Opdracht

Makelaardijleer

Raad van Onroerende Zaken (ROZ)
overlegorgaan van een tiental organisaties die met o.z. te maken hebben, waaronder Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Vereniging Eigen Huis, NVM
brengt gevraagd en ongevraagd advies uit diverse terreinen onroerende zaken
model huurovereenkomsten

Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde (SBV)
bevordering en coördinatie van onderwijs en onderzoek op gebied van beleggings- en vastgoedkunde
organiseert postdoctorale opleiding vastgoedkunde (MRE)

Overleg- en samenwerkingsorganen

Makelaardijleer

‘Grote’ brancheverenigingen:
Nederlandse Vereniging van makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen (NVM)
VastgoedPRO
Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO)
Koninklijke Vereniging van Rentmeesters

De markt en organisatiegraad

Makelaardijleer

Theoriediploma’s
Praktijktoets
20 schriftelijke vragen
taxatie 2 woonhuizen òf
taxatie 2 bedrijfspanden
Evt. specialisaties
bijv. MRE

Examencriteria register-makelaar en register-taxateur

Makelaardijleer

strikt genomen is geen sprake meer van ‘makelaar’, maar van ‘tussenpersoon’
de art. 62, 68 en 70 WvK hebben betrekking op de tussenpersoon in onroerende zaken
registratie en certificatie van makelaars en taxateurs bij Stichting Vastgoedcert WWW.VASTGOEDCERT.NL
5 kamers (ca. 6.500 gecertificeerden):
Wonen
Bedrijfsmatig vastgoed
Landelijk Vastgoed
WOZ
Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling

Recente ontwikkelingen

Makelaardijleer

Leerdoelen
bekend met de actualiteiten in het vakgebied
ethische aspecten in vastgoed

Tentamenstof
De Kousemaeker, h11 (de Makelaardij)
verkoopdossier op BB
collegestof
artikelen BBLeerdoelen en tentamenstof

Makelaardijleer

Introductie makelaardij
Tussenpersoon onroerende zaken
Werkzaamheden
Branches en (overleg)organen
Woningdossier
In verkoopname woning

Vandaag

Makelaardijleer

Kadaster
Appartementsrecht
Start woningdossier

Vragen?

Makelaardijleer vorige week

Makelaardijleer

NVM
In 1983 ontstaan uit fusie van NVM en MVA
ruim 4.000 leden (ruim 3000 wonen-makelaars)
erecode en tuchtrechtspraak

VastgoedPRO
opgericht 2009 (uit fusie LMV en RVT)
ruim 800 leden

VBO
opgericht 1985 n.a.v. SER-advies
ruim 1000 leden
algemene voorwaarden, erecode en tuchtcollege
titel ‘vastgoedadviseur’ gedeponeerd

Brancheverenigingen

Makelaardijleer

2008: Circa 8.000 personen werkzaam als makelaar, bemiddelaar of assistent-makelaar
2008: circa 8.000 personen in ondersteunende functies
2000: circa 163.000 woningtransacties, waarvan circa 66% middels bemiddelaar, 34% zonder
2006 (topjaar transacties): ca. 210.000 stuks
(bron: www.woningmarktcijfers.nl)
2008 (hoogste prijsniveau): gemiddeld €255.000
(bron: www.woningmarktcijfers.nl)
Situatie 2012 (bron: www.woningmarktcijfers.nl) :
aantal werkzame personen: ?
aantal woningtransacties: verwacht 110.000 (= daling 47% tov top)
gemiddelde prijs: verwacht €225.000 (= daling totaal 12% tov 2008)

De markt en organisatiegraad

Bron: www.vastgoedcert.nl (2012)

Makelaardijleer

Vastgoedcert

Makelaardijleer

Makelaars sinds 1284:
tussenpersonen die handelslieden met elkaar in contact brachten
Erkende makelaars hadden een makelaarsstokje

Historie

Makelaardijleer

Artikelen

Ethische aspecten Makelaardij

Makelaardijleer

Zie artikel op Blackboard!

Door zijn opdrachtgever

Door wie wordt die makelaar betaald?

Kijk voor tips op deze blog van makelaar Jan Weide (zie BB)

Hoeveel ga je vragen voor je diensten?

Of ga je het nòg anders doen?

Ga je ‘t ‘anders’ doen?

Makelaardijleer

Hoe krijgen we de opdracht?

http://www.alfredbakker.nl/
Opfrisles Makelaardij
Tentamen
5 thema's, belangrijkste onderdelen
Oefeningen

Tentamenstof:
Geen ethiek
Geen vragen over gastcolleges
Actueel: 10 artikelen gemarkeerd op Blackboard
Tentamen
Wet WOZ
Wet WOZ berekeningen
Makelaardij theorie
Notariële afrekening
Kadaster
Appartementsrecht
Actualiteit
5 vragen
1
7
2
1
2
2
Wettenbundel en rekenmachine mee!!
Gielen e.a.
Hoofdstuk 9 geheel
Hoofdstuk 10 t/m § 10.4
De Kousemaeker e.a.
Hoofdstuk 1 §§ 1.4 en 1.5
Hoofdstukken 11, 13, 14, 16


+ alle collegemateriaal
Belangrijk Wet WOZ
Doelen Wet WOZ
Afnemers
Rol van de gemeente
Begrip 'onroerend'
Belastingtijdvak - waardepeildatum
Objectafbakening
Waardebegrippen
Ficties
Uitzonderingen
Bezwaar en beroep
Rol Waarderingskamer
Berekeningen
Appartementsrecht
Ontstaan van appartementsrecht
Splitsingsakte en -tekening
Breukdelen + waarom van belang
Reservefonds
VvE
Kadaster
Taken kadaster
Soorten registers
Kadastrale aanduiding, ook appartementsrecht
Berekeningen met hectares, ares en centiares
3. Makelaardij belangrijk
Brancheorganisaties
Taken tussenpersoon o.z.
Volmacht en lastgeving
Mededelingsplicht verkoper
Onderzoeksplicht koper
Aanbod en aanvaarding
Onderhandeling
Koop door consument
Koopakte belangrijke artikelen
Rol van de notaris
Afrekening notaris
Verzekeringen belangrijk
Soorten verzekeringen + hoofdlijn
Herbouwwaarde
Onderverzekering
Oververzekering
Begrippen
Succes!!!!
Tentamentraining Makelaardij jaar 2
Thema's komende weken
1. Wet WOZ
2. Makelaardij + appartementsrecht
3. Notariële afrekening + actualia

Opbouw:
- theorie doornemen
- tentamenopgaven oefenen
https://blackboard.hanze.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_258541_1&content_id=_2492985_1
Actualia
Full transcript