Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

No description
by

Sumiyabazar Tsogzolmaa

on 3 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

Бүтээлч даалгаврын бүтэц
Судалгааны хэсэг

Зорилго:
Мэдээлэл зүйн багш нарын хөтлөх бичиг баримттай танилцаж, дүн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах
Зорилт:
Мэдээлэл зүй багш нартай уулзаж ярилцлага хийнэ
Техник ашиглалтын дэвтрийг судлана


1. Оршил
Сэдэв сонгосон үндэслэл
Зорилго
Зорилт
2. Онолын хэсэг
3. Судалгааны хэсэг
4. Дүгнэлт
5. Хавсралт
6. Ашигласан материал

Судалгаа
Сургууль: ..................... Таны мэргэжил: .......................... багш
1. Та хэдэн жил ажиллаж байна вэ?
................................................................

ЕБС-ийн 84, 21, 5, 73, 24, 6, Ган зам, 68, 20 - р сургуулиудын Мэдээлэл зүйн багш нараас судалгааг авсан байгаа.
Судалгаа авч явахдаа мэдээлэл зүйн багш нараас ямар бичиг хөтөлдөг, лабораторийн дэвтэр хөтлөлтийн талаар асууж ярилцсан.
Мэдээлэл зүй - Математик
3.а ангийн оюутан
С. Цогзолмаа
Мэдээлэл зүйн багшийн
хөтлөх бичиг баримт, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

2014.06.03
1. Оршил
Өнөөгийн мэдээллийн технологи өндөр хурдтай хөгжиж буй даяарчлалын эринд мэдээлэл зүйн багш нарын энэ нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг маш их юм.

Компьютер хүнийн байнгын хэрэглээ болж байна.
ICT боловсролыг мэдээлэл зүйн багш нар түгээн дэлгэрүүлж 21-р зуунд амьдарч байгаа ирээдүйн хүүхдүүддээ боловсрол олгон нийгэмд амьдарч чадахуйц иргэдийг бэлтгэх нь чухал. Орчин үед мэдээлэл технологи маш хурдтай хөгжиж хүмүүс мэдээллийг интернэт болон гар утаснаасаа хурдан шуурхай авч байна.
Тиймээс багш хүн бол судлаач байхаас гадна шинэ техник технологи, шинээр гарч байгаа программуудыг сургалтандаа ашигладаг байх нь нэн түрүүний асуудал болж байна. Тиймээс хийж буй ажлынхаа хүрээнд баримт бичиг хөтөлж, хянуулж үнэлж дүгнүүлдэг байх нь зүйтэй.
Сэдвийг сонгон авсан үндэслэл:
Миний бие сэдвийг сонгон авсан учир нь:
Мэдээлэл зүйн багш бусад мэргэжлийн багш нараас ялгагдах ямар ямар бичиг баримт хөтлөдөг талаар судлах. Өөрийн бүтээлж үйл ажиллагааг хөгжүүлэх талаасаа өөрийн гэсэн даалгаварын сантай болох үүднээсээ Мэдээлэл зүйн багшийн хөтлөх бичиг баримтанд, дүн шинжилгээ хийх үүднээс энэ сэдвийг сонгон авч судаллаа.

Энэ диаграммаас харахад 10-15 жил багшилсан багш нар их байна. Ерөнхийдөө тогтвор суурьшилтай ажиллаж байна.
2. Мэдээлэл зүйн багш ямар бичиг баримт хөтөлдөг вэ?
Энэ графикаас харахад мэдээллийн технологийн дэвшилд ахиц гарч байгаа нь шууд ажиглагдаж байна.
3. Таньд хөтлөхөд ямар бичиг баримт хамгийн хэцүү юу вэ?
Энэ диаграммаас харахад олон жил ашигласан компьютер дээр ажиллах нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй нь харагдаж байна.
Дүгнэлт
Мэдээлэл зүй багшийн хөтлөх бичиг баримтуудыг судласнаар олон зүйлийг мэдэж авлаа. Туршлагатай багш нарын хийсэн бүтээлүүдийг харж, заавар зөвлөмж авав. Мэдээлэл зүйн багш бусад багш нараас их ачаалал ихтэй ажиллдадаг юм байна. Бичиг баримт хөтлөхөөс гадна тоног төхөөрөмжийг хариуцаж ажиллах, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам гаргаж мөрдүүлэх нь чухал байна гэдгийг мэдэж авсан. Мөн багш нарт хамгийн их тулгамдаж байгаа асуудал бол хичээлээ үр дүнтэй заахад өөр зараалд явахгүй зөвхөн сургалтандаа анхаарч баймаар байна гэсэн багш нар олон байсан. Арван жилийн сургууль болгон лаборатори хариуцсан мэргэжилтэн багш байвал их зүгээр гэж байсан.


Ерөнхий дүгнэлт:
Багш нар багшийн журнал, ангийн багшийн журнал, хувийн хэрэг гэх мэт баримт бичиг хөтөлдөг. Мэдээлэл зүйн багш бусад багш нараас ялгаатай нь цахим журнал, кабинет ашиглалтын дэвтэр хөтөлдөг.
Нийслэлийн 9 сургуулиас мэдээлэл зүйн багшийн хөтлөх баримт бичгийн судалгаа авч боловсруулахад 84 - р сургууль лабораторийн баримт бичиг, цахим журнал хөтөлж байсан.
73 - р сургууль багш нарынхаа лабораторийн компьютер дээр суусан цаг хийсэн юмын тэмдэглэл хөтөлсөн байлаа.
Бусад сургуулиуд лабораторийн техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтлөөгүй нь судалгаанаас харагдаж байна.

Энэ бүтээлч даалгаварыг хийснээр мэдээлэл зүйн багш нар хөтлөх ёстой бичиг баримт лабораторт тавигдах шаардлага гаргах техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх ёстойг мэдэж авлаа.


Ашигласан материал:
• Ичинхорлоо Ш., “Багшийн ном”, УБ., 2012 он.
Х 158-164• www.mecs.gov.mn ……… Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яамны Сайт

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript