Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Industriella revolutioner

Vad krävs för att det ska ske en industrialisering? KOpplat till nutid!
by

Daniel Jägestedt

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Industriella revolutioner

Jordbrukssamhälle
Industriella revolutioner
Innan industriell revolution i Europa
Förändringar i Europa
Råvaror
Uppfinningar
Vad är "en industriell revolution"?
Jordbrukssamhälle
Industrisamhälle
Jobbar i jordbruk
Bor på "landet"
Jobbar i industri
Bor i stad
Industrisamhälle
Befolkning
Begränsningar
Jordbruket
"Potatisen, vaccinet och freden"
Jobbar i jordbruk
Befolkningspyramid
Nativitet
Mortalitet
Fruktsamhet
Födelsetal
Dödstal
Barn per kvinna
Nativitet - Mortalitet = Befolkningsökning
Tegar
Tullar
Skråväsendet
Jordbruk
Skiftesreform
Begränsningar?
Smith
Liberalismen
Befolkningspyramid
Befolkning
Befolkningspyramid
Vad krävs för att starta en fabrik?
Arbetskraft
Kapital
Råvaror
Know-how
Demografisk transition
Steg 1
Hög nativitet
Hög mortalitet
Steg 2
Hög nativitet
Sjunkande mortalitet
Steg 3
Sjunkande nativitet
Låg mortalitet
Steg 4
Låg nativitet
Låg mortalitet
Steg 2
Steg 3
Steg 1
Uganda
Irak
Indien
Steg 4
Tyskland
Geografi!
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Bönderna Persson
Borgarna Drivholm
Uppgift:
Beskriv hur och varför Kalle kommer bli arbetskraft i staden!
Kalle
Uppgift:
Beskriv hur och varför Sven kommer bidra med kapital i staden!
Migration
Urbanisering
Slavar
Bomull, socker
Tillverkade
produkter
Kapitalism
Investera pengar
Öka produktion (t.ex.) Uppfinningar
Nyinvestera
(starta fler företag)
Tull
Skråväsende
Spinning Jenny
Ångkraft
Tvingar fram nya uppfinningar
Högre vinst
Ökad
produktion
Löpandebandstanken
Tidigare:
Henry Ford
Förändring:
Massproduktion
Billigare produkter
Fler kan köpa
Sven
Övning:
Nu, eller då?!

Incidenten där 23 arbetare dog är den senaste i raden av olyckstillbud som reser frågor kring säkerheten i textilfabriker.
– Den här senaste incidenten gör att vi oroar oss för textilarbetarnas säkerhet, säger en facklig företrädare

Leonard Horner, en fabriksinspektör, beskriver vad som hände en ung flicka i en
textilfabrik.
"Hon fastnade med sina kläder i den snurrande valsen. Hon drogs runt och
pressades upprepade gånger mellan valsen och kardningsmotorn. Hennes högra ben hittades en bit bort...

Nu, 2013
Då, 1800-tal
Övning:
Läsa av ett diagram!
Sverige
Sydafrika
Niger
Fruktsamhet
Hur har fruktsamheten förändrats över tid?
Kan man läsa ut om länderna har industrialiserats under denna period? Hur?
Övning:
Läsa av befolkningspyramider!
Japans befolknings-utveckling är typisk för länder som fått bättre ekonomi. Vad förklarar att det ändrar form?
Vilka saker kan man ta reda på med dessa befolkningspyramider?
Kvinnor föder färre barn
Fler människor går i pension tidigare
Fler människor väljer att arbeta med jordbruk
Medellivslängden ökar
Fler kvinnor flyttar utomlands
Nativitet
Mortalitet
Fruktsamhet
Land
Danmark
11/1000
10/1000
2
Uganda
45/1000
12/1000
6
22/1000
4/1000
3
Saudiarabien
Exemplet Afrika
Exemplet Skåne
Övning: Läsa av karta: infrastruktur - Järnväg (Geografi och Historia)
Vad talar för att Skåne skulle vara mer industrialiserat än Afrika?
Vilka begränsningar finns för industrialisering i Afrika? (använd begreppet migration!)
Analysbegrepp:
Kontinuitet
Förändring
Migration
Hur bidrar Migration?

Utifrån de exempel du fått läsa och de genomgångar vi haft:
Vad med en industriell revolution innebär Kontinuitet och vad innebär Förändring? Varför?
Analys:
Kan man förklara industrialiseringar utifrån begreppet migration? Hur?
Gapminder!
CO^2!

Agrarsamhälle
Vad har förändrats?!
Hur kan man investera?
Snabbare transport
Hur fick arbetarna det bättre i Storbritannien?
Villkor
Lösning - hålla ihop (fackföreningar)
1847 - England
* Max 10 h för kvinnor och barn
Tidigt 1800-tal
Utbud:
* Många arbetslösa
Efterfrågan:
* Få arbetstillfällen
Svar 2
Lösning - lagstiftning
Senare delen av 1800-talet
Utbud:
* Färre arbetslösa
Efterfrågan:
* Fler arbetstillfällen
Låga löner
Ingen motivation att förbättra arbetsmiljön
Högre löner
Bättre arbetsvillkor
Gapminder!
Is child mortality falling?
Gapminder!
Asia´s rise
Vad förändras?
Vad förändras INTE?
Franska rev.
Bönder - fortsatt maktlösa
Franska rev.
Borgarna - fick inflytande
Att flytta
Byar
Ineffektivt!
Brain-drain?
Standardtid
Snabbare
kommunikation
Telefon
Svar 1
Svar 3
Hur har handelsmönstren i världen förändrats sedan triangelhandeln?
Idag
1700/1800-tal
Komplext handelsmönster
Asien står för tillverkning
(låga löner, stabilt politiskt)
NIC-länder
Newly
Industrialized
Countries
Container shipments
Full transcript