Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

K.O. Havo

No description
by

Fleur Wa

on 2 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of K.O. Havo

par. 4.1: tijdelijk bondgenootschap tussen Oost en West valt na WOII uiteen
Streefde communistische wereldrevolutie na
eerste stap: overheersing Oost-Europa
Communisten wilden einde maken aan kapitalisme en vrijheid
SU steunden communistische activiteiten in andere landen
heksenjacht in VS na 1917 en na WOII
Vijandbeeld VS van SU
1) oktoberrevolutie 1917: Bolsjewieken/Roden o.l.v. Lenin grijpen de macht in Rusland & sluiten vrede in maart 1918 met Duitsers.

! Wordt door Westen als verraad gezien: Westen steunt de 'Witten' in de burgeroorlog (1917-1922).


Hoofdstuk 4: De Koude oorlog 1945-1991
3 vragen (stofomschrijving blz. 134)

Par. 1: waardoor raakte Europa verdeeld in twee ideologische blokken en waardoor groeide de spanning tussen deze blokken, 1945-1955?


Par. 2 & 3: waardoor liep de KO op kritieke momenten niet uit op een directe militaire confrontatie tussen beide grootmachten, 1955-1963?


Par. 4: waardoor namen de spanningen tussen Oost en West af, 1963-1991?
Wortels wantrouwen Oost en West?

basis: communisme vs kapitalisme
2) oprichting Komintern in maart 1919 in Moskou: samenwerkingsverband communistische partijen.

Communisme kon volgens Lenin niet succesvol zijn als het tot Rusland beperkt bleef: Komintern streefde naar wereldrevolutie!

! Angst van het westen: vernietiging van het kapitalisme (reactie: heksenjacht; Red Scare VS).
3) september 1938: Conferentie van München
4) Het Molotov-Ribbentroppact

In augustus 1939 tekenden de Duitsers en de Russen een niet-aanvalsverdrag.

! Het monsterverbond/duivelspact
Stalin bleek tot uiterste te gaan om zijn regime te redden.

5) 1 sep. 1939: Duitsland valt Polen binnen: WOII start

! 17 sep. rukt Rode leger oostelijke Polen binnen en nam bezit van de beloofde gebieden.
De SU en VS raakten beiden betrokken bij WOII en werden na juni 1941 bondgenoten.

wantrouwen tussen de grootmachten bleef bestaan, maar de bondgenoten hadden 1 doel: verslaan van de de fascisten.

Wantrouwen werd versterkt door 2 kwesties:
2e front in Frankrijk kwam tot Stalins frustratie pas laat tot stand (juni 1944). Stalin verdacht Westen van kwade wil: nazi's en communisten zouden elkaar wel uitmoorden.
Poolse kwestie: o.a. Katyn (1940), Poolse grenzen, maar ook de SU die een communistische regering aan de macht hielpt.
CONFERENTIE VAN JALTA: febr. 1945
Juli 1945: Conferentie van Potsdam:
Besluiten Potsdam:


denazificatie + berechting oorlogsmisdadigers
demilitarisatie
ontmanteling oorlogsindustrie
democratisering
Dui verdeeld in 4 bezettingszones (evenals Oostenrijk)
Dui gebied aan Polen afstaan
Herstelbetalingen aan SU
Dui werd als economische eenheid beschouwd
Gevolgen opdeling Duitsland
SU schaft particulier bezit af van o.a. grond, fabrieken en banken & haalt schadevergoeding uit haar zone.

Fa, Eng en VS: bevorderen economisch herstel.
! Geen definitieve vredesconferentie plaatsgevonden. Mislukt nadat in 1947 VS en Gr-Br hun zones samenvoegden tot economische eenheid. wantrouwen tussen mogendheden nam nog verder toe; 2 invloedssferen:
democratisch/kapitalistische
communistische
(totalitaire staat, geleide economie, eenpartijstelsel
t.o.
democratie, liberalisme, vrije burgers)
blz. 104
Europa verdeeld in 2 invloedssferen om zichzelf te beschermen tegen de ander.
Vijandbeeld SU van VS
VS wilde communisme in alle communistische landen vernietigen.
Vs wil afzetmarkten en grondstoffen verwerven voor het uitbreiden van politieke macht en economische invloed wereldwijd.
Na WOII VS overtuigd van machtsuitbreiding SU door:
Bezetting Oost-Europese landen + N-Korea
Communistische opstand Griekenland
Communistische partijen in W-Eur die lijn van Stalin volgenden

12 maart 1947: Trumandoctrine:
Er bestaat een verdeling van de wereld in een vrij en een onvrij gedeelte.
Truman belooft economische en militaire steun aan landen die zich verdedigen tegen door communisten gesteunde opstanden of die door de SU worden bedreigd.

containmentpolitiek:
indammen van communisme.

TRUMANDOCTRINE blz. 105
Economisch herstelprogramma tussen 1948 en 1952, gefinancierd door VS.


! SU wijst plan af: economisch imperialisme

Na comm staatsgreep Tsjecho-Slowakije gaat Amerikaanse Congres akkoord met Marshallplan:
Armoede als voedingsbodem comm
Welvarend W-Eur als bondgenoot tegen comm

* Toegepast in W-Europa, Joegoslavië, Griekenland en Turkije

VV: Marshallplan als onderdeel (middel) van Trumandoctrine
blz. 106
Welke gebeurtenissen vóór WOII zijn er nog meer te noemen die het wantrouwen versterkten?

Russen waren niet uitgenodigd bij deze conferentie over het lot van Sudetenland.

! Hieruit blijkt het wantrouwen van het Westen t.o.v. de SU, anderzijds vreesde Stalin een mogelijke alliantie van de vier landen tegen zijn regime & dat hij niet op hulp hoefde te rekenen bij een Dui aanval.
Examenvraag
Historici zijn het niet eens over het beginpunt van de Koude Oorlog.

Drie mogelijke beginpunten zijn:
1 de Russische Revolutie
2 de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
3 de afkondiging van de Trumandoctrine.

3p 25 Geef voor de keuze van ieder mogelijk beginpunt een argument.

n.b. President Wilson wilde het regime niet erkennen: "het bolsjewisme is een vergissing en moet als alle vergissingen bestreden worden… Het kan niet overleven omdat het verkeerd is”
Begin 1939 was voor Stalin duidelijk dat Hitler een oorlog met Polen voorbereidde. Zouden de Dui aan de Poolse grens halt houden?
werkelijkheid: iedere bezetter bestuurde op zijn eigen manier. Afspraken Potsdam werden ondergeschikt aan de eigen belangen.
Historici zijn het niet eens over het beginpunt van de Koude Oorlog.
Drie mogelijke beginpunten zijn:

1 de Russische Revolutie
2 de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
3 de afkondiging van de Trumandoctrine.

3p 25 Geef voor de keuze van ieder mogelijk beginpunt een argument.

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
bij 1: • Met de Russische Revolutie kwam de ideologische tegenstelling tussen het communisme en het kapitalisme in een nieuwe fase 1

bij 2: • Met behulp van de atoombommen was de gezamenlijke vijand van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten uitgeschakeld en gingen zij zich op elkaar richten / toonden de Verenigde Staten aan de Sovjet-Unie dat zij de bom bezaten en werd de wapenwedloop een feit / voelde de Sovjet-Unie zich bedreigd 1

bij 3: • Met de Trumandoctrine werd duidelijk dat de Verenigde Staten zich actief gingen inzetten tegen de communistische dreiging/expansie in het buitenland.
Full transcript