Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SQ4R

Existují různé techniky pro zefektivnění čtení a na pomoc vstřebávání informací. Jednou z nich je metoda SQ4R.
by

Knihovna UTB ve Zlíně

on 15 August 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SQ4R

SQ4R Metoda SQ4R pomáhá k efektivnějšímu čtení
a osvojení vstřebávaných informací! Potřeba efektivně číst roste
s rapidním zvyšování produkce informací díky informačním
a komunikačním technologiím. SURVEY Udělej si přehled! QUESTION Ptej se! Kladete si otázky, na které budete v textu hledat odpověď. Díky tomu bude pro vás jednodušší rozpoznat nepodstatné pasáže a přeskočit je. Na začátku si děláte názor na účel textu a zjišťujete, zda je adekvátní pro splnění vašeho záměru. Určíte si také části k bližšímu prostudování. související problémy
to, co o daném tématu již víte
spojení tématu s tím, co znáte z přednášek
inspiraci otázkami, které najdete v textu Při tvorbě otázek
se zaměřte na: READ Čti! Ve třetí fázi důkladně přečtěte jednotlivé kapitoly
a vybrané pasáže. Právě formulované otázky vás navedou na úseky v dokumentu, kterým se máte blíže věnovat. RECITE Rekapituluj! Využijte otázky, které jste formulovali, odpovězte na ně (zpaměti?).
Poznamenávejte si klíčová slova k jednotlivým otázkám.
Nezapomeňte na stěžejní fakta a důležité myšlenky! REVIEW Zpětně kontroluj! Snažte se celý text zopakovat uceleným, shrnujícím způsobem. Využijte svých otázek, klíčových slov, poznámek apod. Určitě vám pomůže, když si připravíte osnovu, nebo mapu souvislostí či myšlenkovou mapu. Vyzkoušejte online nástroj Mindmeister http://www.mindmeister.com/ TIP Titul Obálka Obsah Úvod / Závěr Použité zdroje Rejstříky Předmluva Úvody / Závěry kapitol Poznámky pod čarou Popisuje téma dokumentu. Pozor, někdy může
mít dokument zavádějící název! Zadní strana obálky či záložka na obálce obsahuje údaje o knize od nakladatelství.
Mějte však na paměti, že informace od nakladatelství mají zejména
za cíl na knihu upozornit a prodat ji. Z názvů kapitol získáte bližší přehled o probíraných tématech
v dokumentu a jejich struktuře. V úvodu se dozvíte, jaký problém autor řeší, jak ho pojímá a k čemu směřuje. Závěrem pak autor píše o výsledcích, ke kterým došel, o úskalích,
na které narazil a může také klást další otázky. Věcné a jmenné rejstříky obsahují seznam termínů týkajících se práce. Ze seznamu použitých zdrojů nebo citací získáte přehled o širším kontextu
práce a můžete zde nalézt další relevantní dokumenty k prostudování. Předmluva informuje o základním přístupu autora k tématice a jeho cílech. Úvody a závěry kapitol shrnují obsah kapitol a stručně informují o obsahu textu. Poznámky pod čarou obsahují kromě odkazů na použité
zdroje také důležité vysvětlivky a doplňkové informace. Důležité pasáže si založte, pokud jste vlastníkem knihy, můžete si podtrhávat důležité pasáže, připisovat poznámky apod. Čtěte text postupně, po kratších úsecích si podtrhněte důležité části, vypište si klíčová slova.

Dělejte si průběžné poznámky a zapisujte také vlastní myšlenky.

Pozornost věnujte též obrázkům, tabulkám a grafům. Ozřejmují složité souvislosti, poukazují na shody a rozdíly apod. ZÁLOŽKY POZNÁMKY TABULKY, OBRÁZKY, GRAFY! Použité zdroje: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce?: 1. část Jak efektivně číst odborné texty [online]. copyright
neuveden [cit. 2010-03-02]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/cteni-psani1_opora.pdf>. REFLECT Přemýšlej (o látce) Survey - Question - Read - Reflect - Recite - Review
Full transcript