Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Budce gelirleri

Vergi
by

Samir Mammadov

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Budce gelirleri

Dövlət büdcəsinin gəlirləri
Dövlət büdcəsinin gəlirləri

1)vergilərdən daxilolmalar,

2)sosial ayırmalar,

3)qrantlar,

4)digər gəlirlər
1)gəlirlərdən (mənfəətdən) vergilər
2)əmək haqqı fonduna və içi qüvvəsinə vergilər
3)mülkiyyətlə bağlı vergilər
4)mal və xidmətlərə görə vergilər
5)xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı vergilər
6)sair vergilər kateqoriyasına təsnifatda göstəril
məyən
digər vergilər üzrə daxilolmalar aid edilir
Büdcə nədir?
Dövlət büdcəsi- Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları vasitəsi ilə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiyaları yerinə yetirmək üçün lazım olan pul vəsaitinin yığılması və istifadə olunması üçün əsas maliyyə sənədidir.
Azərbaycanın dövlət büdcəsində vergilərin rolu
Samir Məmmədov
Zamin Mustafayev

Büdcə gəlirləri - Azərbaycan Respublikasının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunmus qaydada dövlət büdcəsinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə daxil olan vergilər, rüsumlar, digər ödənislər və daxilolmalar.
Vergilərdən daxilolmalar
4 kateqoriyadan ibarətdir:
Sosial ayırmalar
Sosial ayırmalar dövlətin həyata keçirdiyi sosial proqramlardan asılı olaraq sosial təminata və sosial ehtiyaclara ayırmalara bölünür. Sosial təminata ayırmalar məcburi xarakter dasıyır və xüsusi fondun yaradılmasını nəzərdə tutur.
Qrantlar
Digər gəlirlər
1. mülkiyyətdən gəlirlər;
2. mal və xidmətlərin satısından daxilolmalar;
3. cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalar;
4. könüllü köçürmələr;
5. kateqoriyalar üzrə ayrılması mümkün olmayan gəlirlər
Qrantlar dövlət üçün əhəmiyyət kəsb edən proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün müvafiq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmus yardımdır.

1)Xarici hökumətlərdən daxil olan qrantlar
2)Beynəlxalq təskilatlardan daxil olan qrantlar
3)Dövlətin idarəetmə sektorunun digər həlqələrindən daxil olan qrantlar
2013-cü il dövlət büdcəsi layihəsi: Gəlirlər
Gəlirlər: 19 159 000,0 min
Xərclər: 19 850 000,0 min
Gəlirlərin mənbələri
Fiziki səxslərin gəlir vergisi 783 000,0
Hüquqi səxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 2 279 000,0
Hüquqi səxslərin əmlak vergisi 116 000,0
əlavə dəyər vergisi 2 768 600,0
Sadələsdirilmi vergi 117 000,0
Aksiz 594 000,0
Mədən vergisi 121 000,0
Gömrük rüsumları 285 400,0
Dövlət rüsumu 115 000,0
Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar 140 000,0
“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu 194 000,0
Yol vergisi 54 000,0
İdxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər 53 000,0
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi 992 600,0
Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satı) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxilitopdansatı qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar 370 000,0
Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

11 350 000,0
Xərclərin istiqamətləri
Ümumi dövlət xidmətləri 1.804.593.432,0
Müdafiə 1.528.582.583,0
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq 1.114.796.320,0
Təhsil 1.530.482.591,0
Səhiyyə 669.250.451,0
Sosial müdafiə və sosial təminat 1.813.581.507,0
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət 289.729.709,0
Mənzil və kommunal təsərrüfatı 399.003.895,0
Kənd təsərrüfatı 494.300.403,0
Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar 6.934.233.363,0
Nəqliyyat və rabitə 111.677.422,0
İqtisadi fəaliyyət 275.775.139,0
əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər 2.881.615.596,0
Büdcə gəlirləri (1992-2012)
Milyon manatla
Büdcə kəsiri (1992-2012)
Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar (2003-2012)Milyon manatla
Mənbələr
http://www.budget.az
http://nbg.az/
http://www.maliyye.gov.az/
http://www.taxes.gov.az/
http://www.anl.az/el/v/vz_db.pdf
Vergilər
Vergi – dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkilədirilməsi səklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənidir
1. fiziki səxslərin gəlir vergisi;
2. hüquqi səxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində
olan müəssisə və təkilatlardan baqa);
3. əlavə dəyər vergisi;
4. aksizlər;
5. hüquqi səxslərin əmlak vergisi;
6. hüquqi səxslərin torpaq vergisi;
7. yol vergisi;
8. mədən vergisi;
9. sadələdirilmis vergi.
Vergi növləri
əəəəəəəəəəə
Full transcript