Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Justitiabelen

No description
by

Demi Offerman

on 20 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Justitiabelen

Oriëntatie op de doelgroepen:
Justitiabelen

Welke beeldvorming zien wij terugkomen in het boek 'Mensenwerk' over justitiabelen?
Wat verstaan we onder justitiabelen?
Lenka Urbanova: 1067264
Demi Offerman: 1070025
Shirley Soekhai: 1071495
Jolien Koopman: 1073916
Irene de Jong: 1071934

Presentatie door:
Wat verstaan we onder justitiabelen?(Demi)
Onze en jullie kennis en ervaringen over justitiabelen. (Shirley)
Een historisch overzicht van de doelgroep. (Jolien)
Welke beeldvorming zien wij terugkomen in het boek 'Mensenkennis' over justitiabelen? (Lenka)
Hoe verhouden deze beelden zich met wat er over justitiabelen bekend is binnen de sociale media en/of vakliteratuur? (Lenka)
Wat zijn de kenmerken van de doelgroep? (Demi)
Wat betekent het om met deze doelgroep te werken? (Irene)
Wat zijn de mogelijke functies voor wat betreft het werken met deze doelgroep? (Shirley)
Met welke methodiek zou je kunnen gaan werken met justitiabelen? (Demi)
Wat vraagt het werken met justitiabelen en wat levert het je op? (Irene)
Cijfers ten aanzien van de doelgroep. (Jolien)
Een historisch overzicht van de doelgroep
1596 het begin van de gevangenis
1800 Wetboek van Strafrecht werd voor het eerst ingevoerd

19e eeuw trokken de inspecteurs langs de gevangenissen
1945 (na de WOII) kwam er een hervormingsdrift
1994 werkzame detentie

Wie verteld wat?
Onze en jullie kennis en ervaringen over justitiabelen
Wat gebeurt als iemand door de politie opgepakt wordt voor een geconstateerd of vermoed strafbaar feit:
1. Officier van justitie: voorarrest, boete, taakstraf, vrijlating
2. Rechter-commissaris: verlengen zaak schorsen onder voorwaarden
3. Reclassering-plan, voorwaarden
4. Proces --> rechterlijk vonnis: vrijspraak, ontslag van verdere rechtsvervolging, taakstraf (werkstraf, leerstraf), geldboete, gevangenisstraf
5. Bijkomende straffen: verbeurdverklaring van goederen ontzegging van het rijbewijs
6. Tbs --> gehele/gedeeltelijke toerekeningsvatbaar, met bevel tot verpleging/ met voorwaarden


• Ziektekostenverzekering tijdens en na detentie
• Hoe verder: afwijzing, familie/gezinsproblemen, financiële problemen, huisvestigingsproblemen, resocialisatie, stigmatisering

• Ex-gedetineerden komen steeds moeilijker aan een baan (geen VOG).
• Nazorg: terugkeer (re-integratie): identiteitspapieren, onderdak, inkomen, zorg →coördinatiepunt. In justitiële inrichting kans op trainingen (omgaan met agressie, voorkomen van schulden)
Hoeveel ex-gedetineerden komen terug in aanraking met justitie?
Wat zijn de kenmerken van de doelgroep?
1. Biologische invalshoeken:
geërfd of verworven door een bepaalde levenswijze of voeding

2. Psychologische invalshoeken:
- psychologische theorieën
- psychologische onderzoeken
- gebruik van gedragstherapie

3. Sociologische invalshoeken:
- de relatie tussen de sociaalmaatschappelijke positie van een delinquent en
zijn criminele gedrag
- de relatie tussen de sociaaleconomische achtergrond van een delinquent en
het gekozen type misdaad

Wat betekent het om met deze doelgroep te werken?
- helder zijn: wettelijke regels, fatsoen normen
- alert zijn
- vertrouwen geven
- professionaliteit
- medecollega’s erbij betrekken
- competenties: flexibel, stevig in je schoenen, motiveren en observeren

Ervaring van SPH-er die in PI Almere werkt:
- tenuitvoerlegging van straf
- verantwoordelijkheid
- alles goed laten lopen
- geen detentieschade
Cijfers ten aanzien van de doelgroep
Wat vraagt het werken met justitabelen?
- begeleiden, individueel en groepsverband
- vaardigheden, ongewenst gedrag
- psychologische methode
- balans professionaliteit en persoonlijk
- rollen: regisseur, steunpunt
- van uitzichtloosheid naar hoop

Wat levert het je op?
- Voldoening
- Successen behalen
- Dat je ze positiever in het leven ziet staan
- 46% van het totaal aantal verdachten is jonger dan 25 jaar.
- In 2008 is er in Almere 1811 fietsen gestolen.
Tijd voor een stelling...
- in het boek
- op het internet
- samengevat
De doodstraf mag weer ingevoerd worden
• De Nederlandse Grondwet
• Het Wetboek van Strafrecht
• Het Wetboek van Strafvordering
• Aanvullende wetten, tbs-gestelden en jeugdigen
• Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Beeldvorming jeugdigen en het strafrecht
Jeugdigen
• Steeds gewelddadiger karakter
• Wordt gepleegd door jongens, het aandeel van meisjes neemt toe
• Aantal geregistreerde jeugdige veelplegers neemt sterk toe
• Grote aanwezigheid van jongeren met allochtone achtergrond
• Het gehele proces – verhoging van de pakkans, snellere doorlooptijd van proces, straf en eventuele behandeling, verplichtende nazorg – krijgt meer aandacht
• "Evidence Based" methoden voor diagnostiek en behandeling worden toegepast

Jeugdstrafrecht:
- Tot 12 jaar --> STOP reactie, 12-18 jaar --> HALT
- Zwaardere delicten, werkstraf-leerstraf, Bureau Jeugdzorg/Jeugd-GGZ
- Ernstig crimineel feit, jeugdreclassering, justitiële jeugdinrichting
- Jeugdreclassering, strafbaar feit en/of wegens schoolverzuim, netwerk
- PIJ-maatregel, ontwikkelingsstoornis/psychische aandoening, 2 tot max. 6 jaar
- Civielrechtelijke maatregel, Jeugdzorg Plus, ernstige opvoedings- en ontwikkelingsproblemen

Hoe verhouden deze beelden zich met sociaal media/vakliteratuur?

[] In het Penitentiaire inrichting in Almere Buiten hebben de gedetineerden recht op:
- op onderwijs,
- werk,
- bezoek (controleren op drugs),
- sociaal contact,
- geloof,
- intiem contact (BZT),
- medische zorg,
- verlof

[] Citaat van een werknemer uit PI Almere: hoe zij tegenover de gedetineerden kijkt.
“Ik ben niet de rechter, ik zorg hier voor dat je goed wordt voordat je weer terug in de maatschappij komt. “

[] Vooruitblik (Rijksoverheid).

Wat zijn de mogelijke functies voor wat betreft het werken met deze doelgroep?
Wat doet een SPH'er in het werkveld justitiabelen?
Wat zijn de taken van een SPH'er in PI Almere binnen?
Wat zijn de taken van een SPH'er in een jeugd gevangenis?
In het boek:
- Competentiemodel
- Training (bij stagnatie)
- Rekening houden met een mogelijk motivatieprobleem

Penitentiare Inrichting (PI) Almere
- Persoonsgerichte benadering
- Inkomsten, Screening en Selectie (ISS)
- De gedetineerde zelf verantwoordelijk
- Motiverende bejeging
Met welke methodiek zou je kunnen gaan werken met justitiabelen?
Wat vraagt het werken met justitiabelen en wat levert het je op?
Tijd voor een stelling...
Het Ned
erlands rechtssysteem is te soft.
Tijd voor een stelling...
Eens een crimineel, altijd een crimineel.
Dromophis
Full transcript