Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

23 Mga Tungkulin at Pananagutan ng mamamayang Pilipino

No description
by

Cedric De Guzman

on 23 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 23 Mga Tungkulin at Pananagutan ng mamamayang Pilipino

Pagiging Matapat sa Republika ng Pilipinas
Pagtiwala sa Sariling Kakayahan
Ang Matapat at Matalinong Pagboto
Ang Pagmamalasakit at Gawaing Pambayan
Tungkulin din ng isang Pilipino ang pagmamalasakit sa mga gawiang pambayan. Kung sensitibo siya sa mga pangyayari sa kanyang paligid, makapagbibigay siya ng mungkahi sa kanyang palagay ay maikakabuti sa bansa.

Kailangan ng demokrasya o kalayaan ng mga tao. Walang karapatan ang ibang tao na humadlang sa mga nakakabuti ng tao.
Paggalang at Pagsunod sa Batas at sa mga Makapangyarihan
Maipapakita ang paggalang sa batas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas na itininakda ng mga kinauukulan. Ang bawat mamamayan ng ating bansa ay dapat sumunod sa batas. Kailangan rin nating igalang ang may kapangyarihan kahit gumagawa ng katiwalian at sumisimbolo ito sa tamang pagpapahalaga.
Mga Tungkulin at Pananagutan ng mga Mamamayang Pilipino
Tungkulin natin bilang mga Pilipino na maging tapat sa ating bansa. Maipapakita natin ito sa pamamagitan ng paggalang sa bandila ng ating bansa. Dahil ang bandila ay isa sa mga sumisimbolo sa ating bansa.

Maipapakita rin natin ang katapatan natin sa bayan kung ipagtatanggol natin ang ating
bansa sa oras ng kagipitan o kaguluhan.

Kung ikaw naman ay lalaban sa ating pamahalaan ito ay itinuturing bilang isang
pagtataksil sa bansa. May kaukulan itong parusa.
Tungkulin natin ang pagkakaroon ng tiwala sa ating mga sariling kakayahan upang makatulong ito sa ating pag-unlad. Mahalagang malaman natin na habang bata pa tayo ang mga kakayahan at talinong mayroon tayo upang malinang mo ito. Bawat nilalang na ginawa ng Diyos ay may kanya-kanyang mga kakayahang taglay.

Ang mga taong lumaking walang tiwala sa sarili ay kadalasang hindi nakagagawa nang ayon sa kanyang lubos na makakaya. Kaya importante satin ang magkaroon ng ''self-confidence.''
Bawat matalinong Pilipino ay kailangang bumoto. Nagagawa ito sa pamamagitan ng matalinong pagpili ng karapat-dapat na pinuno ng pamahalaan. Hindi dapat nagpapadala ang isang tao sa sulsol o panghihimok ng mga kakilala kung sino ang dapat niyong iboto. Hindi niya rin dapat tinatabgkilik ang masasamang gawain sa panahon ng halalan tulad ng pagbebenta ng boto, pagiging flying voter at pandaraya.

Pagkakaroon ng Kapaki-pakinabang na Gawain
Nararapat na maging makabuluhan ang gawain ng isang tao at ikabubuti niyo ang isang gawain. Makatutulong rin ito sa paghanap ng mabuting edukasyon at sapat na kasanayan. Tungkulin ng isang tunay na mamamayan sa lipunan ang gumawa ng tama. Tungkulin rin nilang maging makatao sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa.
Paggalang sa Karapatan ng Tao
Bawat tao ay dapat nagbibigay ng galang o respeto sa bawat tao dahil lahat ay may karapatan bigyan ng respeto. Maliban kung ika'y ang di karapat-dapat respetuhin. Ayon sa gintong tuntunin ''Huwag momg gawin sa iba ang hindi mo nais gawin sa iyo'' at dapat igalang natin ang ibang tao.
May mga dahilan sa pagkawala ng pagkamamamayan ng isang Pilipino. May mga paraan din upang matamo ito muli.
May iba't ibang karapatan at kalayaang natatamasa ang mga mamamayang Pilipino.
May mga paraang isinasagawa ang pamahalaan upang mapangalagaan ang karapatan at kalayaan ng mga mamamayan.
May mga karapatan ang mga tao sa kanilang mga karapatan. May karapatan din silang umunlad.
Lahat ay magkaakibat na tungkulin at may6 kaparatan.
Full transcript