Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nowe media i nowe technologie

No description
by

Michu Sichu

on 4 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nowe media i nowe technologie

Przykłady interaktywnych mediów
Media interaktywne
Media interaktywne środki przekazu medialnego, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem (użytkownikiem) a innymi osobami, urządzeniami, lub programami komputerowymi. Przekaz ten umożliwia zwrotne oddziaływanie stron (interakcja) i realizowany jest poprzez tzw. interfejs, który pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem.
czym są nowe media
cyfrowość
interaktywność
hipertekstualność
hipermediacja

Hipertekstualność
Pojęcie to funkcjonuje od lat 60 ubiegłego stulecia. Wprowadzone zostało ono przez Teda Nelsona
Przez hipertekstualność rozumiał on rozwidlenie informacji tekstowej które daje możliwość jej prezentowania jednocześnie w wielu wymiarach
Hipertekst jest więc informacją podzieloną na wiele części łączonych za pomocą odsyłaczy - to odbiorca wybiera które i w jakiej kolejności do niego dotrą.
Bibliografia
http://wypracowania24.pl/jezyk-polski/6108/hipertekstualnosc-hipertekstowosc-hipertekst-definicja
http://www.techsty.art.pl/magazyn3/artykuly/bogaczyk01.html
http://historiaimedia.org/2011/05/24/cyfrowosc-i-granice-historii/
Lister, M.,Dovey, J., Gidding, S.,

Nowe media. Wprowadzenie
, Kraków 2009.
Idea hipertekstualności zachwiała tradycyjną koncepcję funkcjonującą w literaturze - linearność
Odbiorca nie jest już kierowany przez narratora, sam wybiera kolejność czytanych treści
Spełnieniem koncepcji Nelsona stały się strony internetowe
Interpretacja pojęcia
W latach '80 XX wieku w ramach idei hipertekstualności tworzono z pomocą komputerowego oprogramowania utwory literackie których końcowy kształt był zależny od czytelnika.
W latach '90 zaczęto urzywać pojęca hipertekstu również odnośnie utworów drukowanych. W tym przypadku rozumiano przez nie teksty które charakteryzowały się możliwością swobodnego interpretowania.
Dziś w potocznym rozumieniu gdy mówimy o hipertekście mamy najczęściej na myśli strukturę stron internetowych które pozwalają przyswajanie ich treści na wielu płaszczyznach w tym samym czasie.
Media cyfrowe
Technologia cyfrowa
Język urzędowy: angielski
Stolica: Londyn
Powierzchnia: 130 395 km2
Większe miasta: Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Liverpool, Manchester, Newcastle

Jednostka monetarn: 1 funt szterling = 100 pensów.
Ludność: około 50 mln
Religie:
anglikanie (56%)
katolicy (13%)

Cyfrowość
sposób zamieniania danych na elementy możliwe do zapisania lub/i przetworzenia przez urządzenie cyfrowe.
Media cyfrowe
to dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są zapisywane, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane przy użyciu urządzeń, nośników i systemów elektronicznych, działających w oparciu o informacje przetwarzane w systemie cyfrowym.
Zapis cyfrowy
w przeciwieństwie do analogowego – jest nieciągły i niematerialny; opiera się na operowaniu kodem liczbowym. Technologia cyfrowa umożliwia edycję i powielanie opisujących treści danych bez utraty ich jakości. Tym, co szczególnie odróżnia model komunikacji pośredniczonej przez urządzenia cyfrowe od tradycyjnych mediów audio-wizualnych i drukowanych, jest
błyskawiczna aktualizacja, dostępność, oraz zdolność do uzyskania informacji zwrotnej od odbiorców.
technologia wykorzystująca technikę cyfrową i systemy informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej mająca na celu wprowadzanie urządzeń cyfrowych i systemów cyfrowych w rozmaite dziedziny gospodarki.
Hipermediacja( której termin został osadzony w teorii nowych mediów w latach 90’ XX wieku) ściśle powiązana jest z hipertekstualnością, której nielinearny paradygmat sieciowania dociera do użytkowników.
Hipermediacja
„ Ideologiczne konotacje hipertekstu rzutują na pojęcie hipermediów stosowane w odniesieniu do efektów hipertekstualnych metod organizacji wszelkich form przekazu pośredniczonego przez media” ( Martin Lister "Nowe media- wprowadzenie )
Rozumie się to jako wszelkie doświadczalne i widoczne efekty oddziaływania mediów w zintensyfikowanym przekazie.

O ile prosta mediacja ma charakter widocznej reprezentacji( okno na świat- wiedza itp.) w przypadku hipermediacji stanowi to raczej wiele okien, przez które rozumie się klucz to innych mediacji, a przez to reprezentacji wielu przekazów.
Hipermediacja ma również za zadanie odtworzenie bogatego aparatu sensorycznego ludzkiego doświadczenia, poprzez zwielokrotnienie oznak mediacji. Media w tym założeniu są zatem „przedłużeniem ludzkiego ciała” (McLuhan)
NOWE MEDIA I NOWE TECHNOLOGIE
TERMIN
"NOWE MEDIA"
Termin „nowe media”, był odpowiedzią na gwałtowne zmiany w świecie mediów i komunikowania, jaki nastąpił pod koniec lat 80 XX w.
Zmiany te dotyczyły wszystkich mediów, począwszy od druku, przez radio i telewizję, kończąc na telekomunikacji.

Media te, nigdy nie stały w miejscu i podlegały nieustannym zmianom i przeobrażeniom – technologicznym, instytucjonalnym oraz kulturalnym.
Przemiany społeczne wiązane z „nowymi mediami”:
- Przejście od modernizmu do postmodernizmu
- Nasilające się procesy globalizacji

- Przejście od industrialnej ery produkcji do postindustrialnej ery informacji (na Zachodzie)

- Decentralizacja ugruntowanych i scentralizowanych systemów politycznych
Znaczenia „nowych mediów”:
1) Nowe doświadczenia tekstualne

2) Nowe sposoby reprezentacji świata

3) Nowe relacje między konsumentami i użytkownikami oraz technologiami medialnymi

4) Nowe doświadczanie relacji pomiędzy cielesnością, tożsamością i społecznością

5) Nowe koncepcje relacji ciała biologicznego do mediów technologicznych

6) Nowe wzorce organizacji i produkcji

Pola produkcji medialnej:
1) Komunikowanie się za pośrednictwem komputera

2) Nowe sposoby dystrybucji i konsum
pcji tekstów
medialnych, charakteryzujące się
interaktywnością i
formatem hipertekstualnym

3) Wirtualna rzeczywistość

4) Całą
gamę transformacji i przesunięć tradycyjnych mediów

Nowe Technologie
Dobrym przykładem zastosowania nowych technologii były pierwsze rakiety kosmiczne
Modelowym przykładem medium interaktywnego jest Internet – sieć komputerowa, łącząca ze sobą setki tysięcy małych i dużych sieci lokalnych oraz pojedynczych komputerów, obejmująca swoim zasięgiem praktycznie całą kulę ziemską. Internet agreguje wiele funkcji tradycyjnych mediów: umożliwia konsumpcję i przesyłanie formatowanych treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych, a ponadto umożliwia łączność głosową i audiowizualną oraz inne formy przekazu treści.
Gry online to gry komputerowe, do których uruchomienia wymagany jest dostęp do sieci. Gry online to zarówno proste gry na przeglądarkę internetową, jak i rozbudowane gry MMO.
Massively multiplayer online game – typ gry komputerowej charakteryzujący się:
szerokim spektrum interakcji między graczami;
rozbudowaną komunikacją;
rozbudowaną zawartością;
handlem, ekonomia, polityka;
abonamentem lub mikropłatnościami.
Browser based game - typ gier do uruchomienia których potrzebna jest jedynie przeglądarka, gry te charakteryzują się:
ubogą oprawą wizualną;
uproszczoną rozgrywką;
znikomym poziomem trudności;
ogromną popularnością.
W ujęciu klasycznym nowe technologie to zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce: gdzie "nowe" oznacza, że nie były stosowane w ostatnim pięcioleciu.

Obecnie pojęcie to jest zazwyczaj kojarzone z udoskonalaniem sprzętu komputerowego, tabletów i telefonów, choć dotyczy także mechatroniki, spintroniki, nanotechnologii czy nanomateriałów.
Inne przykłady nowych technologii
Fora dyskusyjne - forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej. Podstawowe rodzaje forów to:
fora anonimowe – które nie wymagają od użytkownika rejestracji;
fora pół-anonimowe – w których dopuszcza się użytkowników całkowicie anonimowych, zaś proces rejestracji jest uproszczony i nie zawiera w sobie procedury potwierdzenia tożsamości (tego rodzaju fora są obecnie najczęściej spotykane, nieraz wymagają podania adresu e-mail);
fora restrykcyjne – wymagające od użytkownika zarejestrowania się, przy czym proces rejestracji jest tak skonstruowany, że wymaga potwierdzenia tożsamości poprzez np. odesłanie zwrotnego maila;
fora prywatne – tworzone z myślą o z góry określonej grupie użytkowników i niedostępne dla osób postronnych.
Oprócz tego, fora mogą być:
płaskie – tzn. składające się z jednego forum, na którym wszystkie kolejno pojawiające się wątki są sortowane chronologicznie lub alfabetycznie;
ustrukturalizowane – czyli składające się z jedno- lub wielowarstwowej struktury forów, stworzonej zazwyczaj przez administratora.
Można je podzielić ze względu na treść:
forum wielotematyczne – forum, na którym poruszanych jest wiele tematów podzielonych na kategorie;
forum ogólnotematyczne – forum, na którym poruszane są wszystkie tematy w jednej kategorii.
Grafen - materiał stworzny z węgla który już niedługo zrewolucjonizuje rynek komputerowy.
Drony - bezzałogowe statki latające które wytyczyły nowe kierunki działania przemysłowi zbrojeniowemu, ale również pracy reporterów i filmowców.
Nowe media a nowe technologie
Telewizja interaktywna – połączenie zaawansowanych metod przekazu łączących telewizję i sieć w celu zaangażowania odbiorcy w transmitowane treści.
Odbiorca może mieć wpływ na nadawane treści, tworzyć ramówkę stacji lub brać aktywnie udział w tworzeniu programu, jak również zadawać pytania prezenterom i ich gościom.
NM
NT
Media interaktywne środki przekazu medialnego, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem (użytkownikiem) a innymi osobami, urządzeniami, lub programami komputerowymi. Przekaz ten umożliwia zwrotne oddziaływanie stron (interakcja) i realizowany jest poprzez tzw. interfejs, który pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem.
Media interaktywne
iTV - pierwsza polska stacja interaktywna, która wystartowała 15 czerwca 2003. iTV zmienia tradycyjny model pasywnego przekazywania treści w model, gdzie odbiorca w głównej mierze decyduje co i jak chce oglądać.
Programy nadawane przez iTV:
Discostacja
Muzyczna Strefa
Top Pop
Ale Party!
Morze hitów
Disco Chata
Ezo TV
To właśnie ta zależność jest głównym czynnikiem napędzającym postęp obydwu zagadnień. Gdyby nie nowe technologie nie moglibyśmy korzystać z nowych, szybszych, wygodniejszych czy bardziej intuicyjnych mediów. Patrząc jednak z drugiej strony, gdyby nie bodziec/potrzeba np. prędkości czy jakości transmisji, skierowany przez media, być może nigdy nie stworzono by nowych platform interaktywnego odbioru wiadomości.
Media wypierające swoich poprzedników od zawsze budowane były na zasadzie kontrastu/przeciwieństwa do swoich poprzedników. Praktyka ta miała na celu reklamowanie nowości jako opcji dającej większe możliwości. I tak np. telegraf który wyparł list zmienił komunikat z powolnego na natychmiastowy. Telefon w przeciwieństwie do telegrafu zapewniał pewną dozę prywatności, oraz weryfikowalności nadawcy. Itd. Powodowało to zwiększanie grona odbiorców negatywnie nastawionych do starego medium które nie oferowało usługi na porównywalnym poziomie.
zniewolenie
powolność
leniwość
staromodność
swoboda
szybkość
aktywność
nowoczsność
Stare kontra nowe
Kto był niezadowolony ze starych mediów?
kontekst historyczny (ogólny)
mass media
Krytyka mediów masowych
Od lat dwudziestych XX wieku prasa popularna, telewizja i radio były nieustannie krytykowane przez intelektualistów, artystów, edukatorów, feministki i lewicowych aktywistów. Podstawą tej krytyki było twierdzenie o ubezwłasnowolniającej działalności mass mediów. Kontekstem, w którym wyrażano te obawy, było powstanie masowego, zurbanizowanego społeczeństwa. Industrializacja i urbanizacja zniszczyły organiczne i blisko zespolone wspólnoty agrarne. Odbiorcy przestawali odczuwać potrzebę przynależności do społeczności. Nastąpiła erozja ludowej mądrości i moralności, a kultura stała się trywialna i komercyjna. Użytkowników mediów masowych uważano za leniwych, o niskim ilorazie inteligencji i małej świadomości społecznej. Wizerunkowi mediów masowych nie pomogła również znacząca rola telewizji, radia i prasy w krzewieniu ideologii totalitarnych w europie i na świecie, oraz ich rola w "nakręcaniu potrzeb" zachodnich rynków kapitalistycznych.
Powrót do korzeni
I to właśnie na tej wizji szarości i pospolitości bazują zwolennicy nowych mediów. Widzą m.in. dzięki portalom społecznościowym szanse naprawienia zniszczeń dokonanych w kulturze i komunikowaniu przez media masowe. Liczą na powrót do wspólnoty (cybernetycznej) i autentyczny dialog społeczny (dokonywany za pośrednictwem Internetu). Ważnym elementem jest uwolnienie informacji od wszelkiego rodzaju cenzury (politycznej, ideologicznej, finansowej itp.), co spowoduje realne ożywienie mechanizmów „czwartej władzy”. Zwiększy to świadomość użytkownika nowych mediów oraz poczucie przynależności do wspólnoty.
Full transcript