Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A finn példa

Pasi Sahlberg finn oktatáskutató műve alapján
by

Dóra Crista

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A finn példa

A finn oktatáspolitika
Pasi Sahlberg - A finn példa című műve alapján
Készítette: Crista Dóra

Pasi Sahlberg
Matematikatanár
finn oktatáskutató, a Világbank oktatásügyi szakértője
Kettős kihívás
Hogyan alakítsák az iskolákat úgy, hogy a diákok minden tudásra szert tegyenek és hogyan tegyék mindezt elérhetővé mindenki számára.
"A finn a világ legeredményesebb oktatási rendszere"
Ez a kijelentés Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD 2000-ben indult, ismert tanulói teljesítményvizsgálatának, a PISA-nak a folyamatosan mért adatain alapszik.
Inspiránció
Szomszédos országokból
főképp Svédországból
OECD
Európai Unió útmutatásai
Finn út:


Legjobb hagyományok + innováció
Kutatásokból a gyakorlatba
Tanuláskutatás, kognitív idegtudomány, pszichológia híres kutatói:
Fullan, Hargreaves, Joyce, Berliner, Hammond, Slavin, Cohen

Megszületik az "új út"
Deviáns oktatási rendszer
Első szárnypróbálgatások
Iskola Program Bizottság- 1959
9 éves települési komprehenzív iskolaszerkezet:
Az új finn iskola megszületése
Nemzeti Közoktatási Tanács-1960
Parlament - 1963. november 22.

Sötét jövő?


123 ember mellette
68 ellene
Megszületik az új iskola
Folyamatos fejlesztés alatt
Bevezetés: 1972-ben

Fejlődési fázisok:
elmélet és módszertan újragondolása (1980-as évek)
Fejlődés és hálózatépítés (1990-es évek)
Szervezeti hatékonyság és irányítás fokozása (2000-től napjainkig)
Különböző gyerekek egy osztályban
ALTERNATÍV
TANÍTÁSI
MÓDSZEREK
POZITÍV ÉNKÉP
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
Esélyegyenlőség
Ingyenes és tartalmas iskolai étkezés
egészségügyi ellátás
pszichológiai tanácsadás
tanulói tanácsadás
Minden iskolában gyógypedagógus
A pályaorientáció fontossága
3 lehetőség:
Továbbtanulás
Szakképzés
Munka

2 hét gyakorlat egy választott munkahelyen - tapasztalat


Meglepő eredmények
A következő 3 PISA felmérés eredménye tovább fokozta az elismertséget:
2001. december 4-én hozták nyilvánosságra a PISA eredményeket.
Mindhárom tudományos területen sikert aratott Finnország.
A felmérésekről
Megkérdőjelezték a számonkérések fontosságát


Fenntartható fejlődés és változás
Rugalmas rendszer, az iskolák egymástól tanulnak, a legjobb gyakorlatokat közkincssé teszik.

Arra bátorítják a tanárokat, hogy bővítsék a tanítási módszereiket, a tanítást tegyék egyénre szabottá, hogy minden diák igényét kielégítse.
Méltó környezet
A finn iskolák sajátosságát az ott dolgozó tanárok és vezetők munkakörülményeik adják, melyet szisztematikusan fejlesztettek méltó és érdekes környezetté
"Ha az akarat megvan,
az utat is meglelik"
Nincs szigorú tanfelügyelet
Nincsenek külső sztenderdizált tanulói felmérések
Nem tájékoztatják a lakosságot
Nagyfokú szakmai autonómia
Az oktatást közpénzből finanszírozzák, ezáltal nincs tandíj se a közoktatásban, se az egyetemeken
Pedagógusképzés 5 kategóriája:
Óvodapedagógusok
Tanítók
Szaktanárok
Gyógypedagógusok
Szakoktatók
A finn előny: a tanárok
A tanítás az egyik legkedveltebb foglalkozás, afféle álommunka
Felvett pedagógus hallgatók 80%-a nő
Munkabér átlagosan 41.000 USD, ami körülbelül 11,5 millió forintnak felel meg
Folyamatos és biztos béremelés tapasztalat fejében

Kutatásalapú tanárképzés
Tanterv fontos elvei:
Tudományos pedagógiai tudás
Didaktika
Bizonyítékokon alapuló döntéshozatal
Szakmai közösségekben való részvétel
Folyamatosan fejlesztendő pedagógiai gondolkodás
Iskolavezetés:
Magas színvonal
Iskolaigazgatók pedagógusok is
Oktatásirányítási- és vezetési szak elvégzése
Informális, hatékony
A finn paradoxon: a kevesebb több
A világ egyik legműveltebb társadalma
Szerény emberek
Sosem törekedtek a legjobbra
Némi versenyszellem
Együttmőködés fontos
Nemzetközi szinten továbbra is magas szintű teljesítmény :
Taníts kevesebbet, tanulj többet!
Általános bevett gyakorlat: Ha a diákok eredménye nem kielégítő, megnövelik az óraszámot, több házi feladatot kapnak. Ezt Finnországban épp ellenkezőleg kezelik.
Inkább a diákok motivációjára, mintsem a tanítási órák számára fektetik a hangsúlyt.
Napi 4 óra
Évente átlagosan 800 tanóra
Ezen túl iskolafejlesztés,
tantervtervezés,
személyes szakmai fejlődés

A finn diákok kevesebb stresszt és idegességet élnek át, mint a más országokban tanuló társaik.

"A finn diákok ritkán kapnak naponta fél óránál hosszabb idő alatt elkészíthető leckét"
The Wall Street Journal
További paradoxonok
Kevesebb teszt, több tanulás
Nagyobb egyenlőség a sokszínűség fokozásával
EU-ba való csatlakozás után gyorsan terjedt a kulturális és etnikai kisebbség. Rövid idő volt az alkalmazkodásra.

Gyermekszegénység Finnországban: 3,4 %

Egyenlőség elvének átültetése az oktatásba
Jövőkép- Hova tovább?
Tanulók szervezésében olyan közösségek létrehozása, melyek segítenek felismerni személyre szabottan az egyén saját tehetségét.
TUDOMÁNYOS
MŰVÉSZI
KREATÍV
MOZGÁS
EGYÉB
Ezen felül fontos megtanítani a diákokat hibázni tudni!
3 további célkitűzés a jövőre:
Egyéni tanulási térkép kifejlesztése
Kevesebb tantermi tanulás
Interperszonális készségek és problémamegoldás fejlesztése
Köszönöm a figyelmet!
Bibliográfia
Pasi Sahlberg (2011):
Finnish Lesson

Bracey, G. (2005) Research:
Put out over PISA
Gameran, E. (2008. February 29):
What makes Finnish kids so smart.
Wall Street Journal ( http://online.wsj.com/article/SB120425355065601997.html
Hargreaves, A., Earl, L., Moore, S., Manning, M., (2001):
Learning to change: Teaching beyond subjectsand standards
Full transcript