Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

esther soler climent

on 24 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Hepatology Department Hd@petitoso Programe New Tecnologies Thanks you for your attention¡ Hospital Germans Trias i Pujol
Barcelona. Spain Patient Monitorization Treatment Responses Agraïments

Rosa Morillas Helena Masnou
Marga Sala Esther Soler

Mercè Ardèvol (Farmàcia)
Crisanto Díez (Psiquiatria)
Manel Carrascosa (Dermatologia)

http://digestivecanruti.blogspot.com
@hepatocanruti Els primers resultats de les experiències de pràctica clínica real arreu amb la triple teràpia amb Telaprevir confirmen el que els estudis clínics de registre apuntàven:
Elevades taxes de RVS
Tolerabilitat: manejable i previsible Conclusions L’anàlisi interí inclou 33 pacients genotip 1:
90% amb càrrega viral basal ≥800,000 IU/mL
45% cirròtics; 70% CT/TT
50% recidivats, 24% resposta nul·la

Resultats de seguretat:
24%: anèmia de grau 3 o 4
6% (2 pacients): reaccions dermatològiques grau 3 (3%: 1 pacient va discontinuar)

Resultats d’eficàcia (ITT):
1 pacient (3,1%) stop setmana 4 per regles parada
96% càrrega viral no detectable en setmana 12 (RVPc)
77% càrrega viral no detectable en setmana 24 Sumari Tant sols en 1 pacient es va retirar telaprevir a la setmana 11 per exantema cutani i va seguir amb PegIFN/RBV (ARN-VHC setmana 12 i 24: no detectable) Només hem parat el tractament en 1 pacient* per efectes adversos greus Efectes adversos Grau 1: Hb 10.0 – 10.9 g/dL; descens 2.5 – 3.4 g/dL
Grau 2: Hb 9.0 – 9.9 g/dL; descens 3.5 – 4.4 g/dL
Grau 3: Hb 7.0 – 8.9 g/dL; descens >4.5 g/dL
Grau 4: Hb <7.0 g/dL Discontinuació per anèmia: n=19 (3%)
Discontinuació per rash: n=30 (5%) Estudi EAP: Anèmia i reaccions dermatològiques segons gravetat Grau 1: Hb 10.0 – 10.9 g/dL; descens 2.5 – 3.4 g/dL
Grau 2: Hb 9.0 – 9.9 g/dL; descens 3.5 – 4.4 g/dL
Grau 3: Hb 7.0 – 8.9 g/dL; descens >4.5 g/dL
Grau 4: Hb <7.0 g/dL Discontinuació per anèmia: n=0)
Discontinuació per rash: n=1 (3%) Anèmia i reaccions dermatològiques segons gravetat. HGTiP Inici administració darbepoetina i/o eritropoetina Número pacients mg/dia 17 pacients (51%) reducció, 10 pacients 2 ª reducció i 1 3ª reducció Número pacients Reducció de les dosis de Ribavirina Reducció dosis de Ribavirina
- 17 (51%) pacients

Utilització de FC
- 13 (39%) pacients

Necessitat de transfusió
- 3 (9,3%) pacients Anèmia * Individualitzar segons clínica del pacient Hg > 12 g/dL

STOP Hg 9 – 12 g/dL

EPO 40.000 IU/s Hg < 9 g/dL

EPO 60.000 IU/s Afegir EPO 40.000 IU/s Mantenir dosis RBV Hg < 9 g/dL* Hg > 9 g/dL* Reducció dosis RBV 200 mg (fins 2-3 vegadess; dosis mínima 600 mg) Hg < 10 g/dL* o ↓Hg superior a 3 g/dL en primeres 4 s* EPO vs Disminució de RBV en genotip 1 Reaccions dermatològiques

Anèmia Seguretat Efectes adversos dermatològics Reaccions dermatològiques

Anèmia Seguretat Seguretat LID: 25 UI/mL Estudi EAP: ARN-VHC no detectable en setmana 12 (n=609) Telaprevir EU SmPC; Boceprevir EU SmPC RT-PCR: real-time PCR; RGT: response-guided therapy No s’ha d’usar el nivell de ARN detectable per sota del límit inferior de quantificació com a substitut de “no detectable” per prendre decisions sobre la durada del tractament  pot conduir a una durada insuficient del tractament i a majors taxes de recaiguda Criteris de teràpia guiada per resposta en el tractament amb Telaprevir i Boceprevir LID: 25 UI/mL Estudi EAP: ARN VHC no detectable en setmana 4 (n=609) Eficàcia Característiques dels pacients de l’HGTiP 1 any després http://www.infohepatologia.blogspot.com XXII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia Tarragona, 1 de febrero de 2013 Experiència amb Telaprevir Ramon Planas
Unitat d’Hepatologia, CIBERehd, Servei de l’Aparell Digestiu Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona Assequibilitat infermera i metge per resoldre qualsevol dubta i consulta
Augment número de visites
Possibilitat de fer analítiques urgents
Participació activa farmacèutic de l’hospital
Disponibilitat de consulta al dermatòleg per atendre les consultes relacionades amb efectes adversos
Assequibilitat per consultes urgents a psiquiatria i endocrinologia
Importància de l’equip multidisciplinar Adherència Hezode C, et al. AASLD 2012: Abstract 51 Predictors anèmia, Hb <8 g/dL Anàlisi multivariant Advertir als pacients de la necessitat de consultar immediatament si apareix un nou rash o empitjora un rash existent Rentat roba
Usar detergents suaus
Evitar secadora
Sol
Limitar exposició al sol
Buscar l’ombra i vestir robes que proteigexin del sol
Utitlizar cremes amb FPS alt

Bany
Rentarse sense sapó
Evitar banys i dutxes calentes
Afegir olis de bany en l’aigua
Aplicarse cremes emolients després d’una dutxa Cuidar bé la pell

Usar cremes emol·lients o locions riques en àcids greixos 2 vegades al dia
Evitar locions amb alcohol i perfums
Utilitzar productes hipoalergènics
Beure molta aigua
Utilitzar roba folgada
Mantenir habitacions humidificades i amb temperatura moderada
Tractar d’aplicar pressió i no rascar. Aplicar gel Consells pacients abans inici tractament Maneig reaccions cutànies
S’han de descartar signes de gravetat del rash: febre i símptomes sistèmics significatius, ulceració de les membranes mucoses, lesions en escarapel·la, despreniment epidèrmic

El seguiment de la progressió de les lesions és fonamental

Emprar Corticoides per via tòpica, no sistèmics (beclametasona?)


Es poden utilitzar antihistamínics sistèmics


Facilitat de Consulta Urgent Dermatologia N:33 1 Pacient suspen tto. s11 per AEs Efectes Adversos SVR was defined as HCV RNA <25 IU/mL at last observation within the Week 72 visit window.
In case of missing data, the last HCV RNA data point from Week 12 of follow-up onwards was used Telaprevir Fitxa Tècnica 48-setmanes 24 setmanes T12PR 90/151 PR48 139/332 T12PR 195/212 eRVR– eRVR+ n/N= PR48 27/29 RVS (%) Taxes de RVS segons eRVR. Estudi ADVANCE <LID * 1 stop per regla parada setmana 4, 3 recaigudes (2 cirròtics amb resposta prèvia nul.la i 1 naïve F3) 24/25 HGTiP. Resposta viral setmanes 4, 12 i 24 (ITT) Pacients amb ARN-VHC no detectable (%) 14*/18 14/33 8/33 Perfil dels pacients tractats a l’HGTiP Estudi EAP: Característiques basals eRVR+ RVS en eRVR+ Responedors nuls Responedors parcials 10/19 19/72 23/32 32/49 RVR RVS en RVR+ RVS en RVR+ RVR Pacients (%) Adaptat de Zeuzem S, et al. N Engl J Med 2011;364:2417–28 RVR: RNA VHC a setmana 4 La resposta viral primerenca pot ajudar a motivar els pacients per continuar la teràpia 1 18 14 8 LID: 12 UI/mL 1 pacient cirròtica amb resposta nul·la a PegIFN/RBV TELAPREVIR 12 36 24 8 4 28 Setmanes 48 0 Si ARN-VHC >1.000 UI/mL en setmana 4
es paran tots els tractaments HGTiP. Resposta viral setmana 4 (n=33) (ITT) Setmana de tractament 20 16 12 10 8 80 4 20 60 RVS (%) 40 0 100 T12/PR Naeger LK, et al. Intl Workshop on Clinical Pharmacology of Hepatitis Therapy 2011. Abstract R-8. No detectable Detectable/Menor LIC Superior LIC (> 25 UI/mL) Taxes de RVS menors si l’ARN-VHC no és no detectable en diferents punts del tractament Taxes de RV segons l’estat de l’ARN-VHC en el tractament amb BOC i TVR Esther Soler Climent Adverst Events Hepatology department activety ??? BNursing DAA.
New Treatments
HVC Are our results satisfactory? ISK UK 2013. 8th Manchester 17-18 May 2013 New drugs, new side effects: the role of nursing in the management of patients with hepatitis C.
Full transcript