Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kryzys "tequila"

No description
by

Magdalena Grzywok

on 14 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kryzys "tequila"

Meksyk
Nazwa oficjalna: Estados Unidos Mexicanos
Populacja: 116.220.000Stolica: Mexico City
Język: hiszpański, 50 dialektów
31 stanów federalnych
Kryzys
Agenda
"tequila"
por su atención!
Gracias
Gospodarka
Waluta: Peso (MXN $)
PKB per capita: 15.600 $
11 największa gospodarka na świecie
wzrost PKB 3,9%
wskaźnik ubóstwa 44.2%
wskaźnik bezrobocia 4.8%

Bieda
Bieda
Meksyk
Sytuacja ekonomiczna
Przyczyny krysysu
Przebieg
Skutki
1929-33 industrializacja przez substytucję importu
1938-39 nacjonalizacja kolejnictwa,
wydobycie ropy naftowej
1945-54 inwestycje państwowe, deficyt budżetowy


nasilenie się inflacji
1954 program stabilizowanego wzrostu
Lata ’70 sztywna polityka gospodarcza,
trudności w rolnictwie
1976- początki pierwszego kryzysu
finansowego w Meksyku

1978-1982
1954-1978
1982-1993
Pierwszy kryzys finansowy
Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu Gospodarczego; Pakt Solidarności Gospodarczej
Ograniczenie inflacji, zmniejszenie długu publicznego,
Stabilizacja kursu peso, utrzymanie wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego
Zniesienie protekcjonizmu
Prywatyzacja sektora państwowego
Umorzenie 30% zadłużenia zagranicznego
Rozwarstwienie dochodów
1987
Deflacyjna polityka gospodarcza
Fiskalizm
Ograniczenia dot. kapitału zagranicznego
Zwiększona rola państwa w gospodarce
Spadek stopy życiowej ludności i tempa wzrostu gospodarczego
Wciąż wysoka inflacja i zadłużenie zagraniczne
1982-1987
Eksploatacja nowych, nadzwyczaj zasobnych złóż ropy naftowej

Zachęta do zaciągania kredytów zagranicznych
Kryzys płatniczy-finansowy-gospodarczy
Bardzo wysoka inflacja
Brak stabilności ekonomicznej, niedostateczna deprecjacja peso
Utrata wizerunku solidnego kredytobiorcy
Żądania nacjonalizacji banków, kontroli przepływów kapitałowych
1982
T
E
Q
U
I
L
A

E
F
F
E
C
T


Sytuacja ekonomiczna przed kryzysem
1993 rok pierwsze objawy
Tragiczny 1994r.
Panika
Działania władz
Luźna polityka monetarna = wzrost podaży pieniądza

Wybory - ekspansywna polityka fiskalna
zmniejszano podatki, rosły wydatki socjalne

Odzyskiwanie zaufania inwestorów


Tesobonos=papiery dłużne denominowane w $
Ucieczka inwestorów
Słabe podstawy ekonomiczne wzrostu gospod.

Napływ zagranicznych pieniędzy

Odpływ zagranicznych inwestorów


silna presja na peso
zaostrzenie przepisów kredytowych
restrukturyzacja sektora wytwórczego
wzrost PKB do zaledwie 0,6%
inwestycje i stopa konsumpcji

LECZ
dla inwestorów zagranicznych Meksyk


kraj udanych reform i sukcesu ekonomicznego
Stabilny rozwój
reformy początku lat 90.
Inwestorzy zagraniczni
1990-1994 napływ ok.

Cetes = nowe krótkoterminowe bony skarbowe
1993 57% dłużnych papierów wartościowych w rękach podmiotów zagranicznych
1990 zaledwie 8%
NAFTA
Starania administracji prezydenta Salinasa od 1990

Motywacja dla Meksyku by zdobyć reputację państwa o solidnej gospodarce
- psychologiczny punkt zwrotny dla zagranicznych inwestorów

Utworzenie Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu
przewartościowany
sztywny kurs peso
Podstawowa przyczyna kryzysu tequili
inflacja
tempo wzrostu gosp.
SILNY KURS eksport nie nadąża za importem
emisja papierów wartościowych + znaczny przepływ kapitału zagranicznego
41,5 mld $
restrukturyzacja długu publicznego
pogłębianie się deficytu handlowego i obrotów bieżących
1992-1994 ok. 7% PKB
Styczeń: powstanie w rolniczym stanie Chiapas
- problem zaostrzającej się nędzy rolników

Luty: rosną stopy procentowe w USA

odpływ kapitału z bardziej ryzykownego Meksyku
9 mld $
Obrona kosztowała bank centralny blisko
Zabójstwo kandydata na prezydenta Luisa D. Colosio w marcu 1994 na 5 miesięcy przed wyborami


Oprocentowanie obligacji sięgnęło w marcu 1994
Stymulowanie gospodarki i wzrost wydatków
= pogorszenie sytuacji gosp. i wysokie zadłużenie

Druk pesos - wymiana na $ + Tesobonos
Rezerwy walutowe w ciągu jednego roku z 25 do 10 mld dolarów.
20.12.1994r.
Nowy prezydent Ernesto Zedillo
ogłosił dewaluację peso

eksperci radzą co najmniej 30% obniżkę kursu
Obniżony o połowę mniej
= 15% 4 peso za 1 $
22.12.94 całkowite uwolnienie kursu peso
Kurs spadł aż do 7,2 peso za 1 dolara

Zawieszone notowania Tesobonos
= pogłębia się panika na rynku
Pomoc
Interwencja międzynarodowa USA, MFW i Banku Rozliczeń Międzynarodowych

Linia kredytowa w wysokości 51 mld $
= rząd Meksyku uzyskał fundusze na spłatę Tesobonos

Konieczność zastosowania reform
Za mało!
Eksodus inwestorów
oczekiwania dalszych dewaluacji
SKUTKI
Stopy procentowe przekroczyły 80 %
Wzrost podatku VAT z 10 do 15 %,
Wydatki publiczne obniżono o 0,1
Spadek PKB (-5,8 proc.)
Zmniejszenie się produkcji przemysłowej o 15 %

ROK 1995
- Restrykcyjna polityka przywróciła zaufanie inwestorów

- Spadek wartości peso zwiększył dochody z eksportu i zrównoważył bilans obrotów bieżących

- Wysoki wzrost gospodarczy - 5,9 proc.
Utrzymywał się w kolejnych latach:
ROK 1996
Słowa dyrektora MFW
niespotykana wtedy szybkość rozprzestrzeniania załamania gospodarczego

„Efekt tequila” –- wpływ problemów ekonomicznych Meksyku na inne państwa, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej
Kryzys "tequila"
- „pierwszym kryzysem XXI wieku"
PYTANIA?
w styczniu 1994 roku
Przenosiły one ryzyko kursowe wynikające z ewentualnego osłabienia meksykańskiej waluty z inwestorów na rząd
= bardzo szybko wyparły Cetes denominowane w pesos
Z 10% do 87% ogółu inwestycji
75%
Full transcript