Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Otomativ sektöründe FKP

No description
by

betül sezer

on 24 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Otomativ sektöründe FKP

ÖRNEK ÇALISMALAR
EVSEL ATIKSU ARITMA HATTI
OTOMOTIV ENDÜSTRISINDE FIZIKOKIMYASAL PROSESLER
KAYNAKLAR
http://www.tusiad.org/tusiad_cms.nsf/LHome/0E56EAE554461788C2257355002B5458/$FILE/%C3%87evreRaporuSunumu.pdf
http://www.kalder.org/genel/Bursa/2007/oyakrenault.ppt
http://www.iso.org.tr/tr/Documents/Cevre/DR%20CANER%20ZANBAK.pdf
http://www.tofas.com.tr/Documents/tr/pdf/cevre_raporu_2007_2008_TR.pdf
http://www.renault.com.tr/news/newsdetail.asp?newsID=37&navigationID=0
http://www.volvocars.com/tr/footer/about/environment/Pages/
EnvironmentalManagementSystems.aspx
http://www.iso.org.tr/tr/Documents/Cevre/DR%20OYTUN%20HANHAN.pdf
http://www.toyotatr.com/tr/enviroment.asp
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ KİMYASAL ARITMA ÇAMURLARININ TUĞLA ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ÜRÜN KALİTESİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI MAKALE Erdem USLU, Edip AVŞAR, İsmail TORÖZ
TÜRK SANAYİ SEKTÖRÜNÜN AB ÇEVRE MEVZUATINA UYUMU
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) OTOMOTİV SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU
DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, 2000.
Otomotiv Sanayi Derneği, 2001.
Kimyasal arıtma çamurlarının yol ve yapı malzemeleri gibi stabil haldeki malzemelerin içinde bir bileşen olarak bertaraf edilmeleri konusunun, literatürde çok sayıda araştırmalarla ortaya konulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu kapsamda, bir otomotiv fabrikasında ortaya çıkan kimyasal arıtma çamurlarının, inşaat malzemesi olarak kullanılan tuğla içinde bir bileşen olarak kullanılarak, atığın bertarafının yanısıra istenilen kalitede ürün elde edilip edilmediğinin araştırılması, günümüzde dikkat çeken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, otomotiv sanayi kimyasal arıtma çamurlarının tuğla üretiminde hammadde bileşeni olarak kullanılması durumunda, ürün kalitesinde olabilecek değişikliklerin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla, kimyasal arıtma çamuru, hammadde bileşeni olarak %5 ve %10 oranlarında katılmak suretiyle laboratuvar ölçekli tuğla üretimi gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda, %10 atık çamur katkısı ile hazırlanan deney karışımının kuruma sonrası işletme şartlarında performansının ne şekilde olacağının belirlenmesi gerekliliği dışında herhangi olumsuz bir etki gözlenmemiştir. Ancak, karışımın hangi safha ya da safhalarda gerçekleştirileceğinin ayrı bir araştırma konusu olduğu, sağlıklı bir karıştırma ve homojen bir karışım elde edilebilmesi için, karışım hammaddesinin rutubet içeriğinin de önem arz ettiği, atık çamurun içerdiği yüksek rutubetin karıştırma işlemini güçleştirdiği, rutubetli olarak karıştırılabilmesi için karışım yüzdesine de bağlı olarak ek teçhizat gerektirdiği bulunmuştur.
OTOMOTIİV ENDÜSTRIİSIİ KİIMYASAL ARITMA ÇAMURLARININ TUĞLA ÜRETİMIİNDE KULLANILABİILİRLİIĞİNİIN ÜRÜN KALİITESIİ YÖNÜNDEN ARAŞSTIRILMASI
OTOMOTIV SEKTÖRÜ ve ÇEVRE
Otomotiv sanayi, tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotif sektörlerinden
biridir. Sektörün ekonomideki sürükleyici-lokomotif etkisinin nedeni, ekonominin diğer
sektörleri ile olan çok yakın ilişkisidir. Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi
temel sanayi dallarında başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de
sürükleyicisidir. Turizm, altyapı ve inşaat ile ulaştırma ve tarım sektörlerinin gerek duyduğu
her çeşit motorlu araç sektör ürünleri ile sağlanmaktadır. Bu nedenle sektördeki değişimler,
ekonominin tümünü yakından etkilemektedir.
20. yüzyılın sosyal ve ekonomik yapısını etkileyen en önemli olay, hiç şüphesiz ki
içten yanmalı motorun icadı ve motorlu araçların teknolojik olarak çok büyük bir gelişme göstermesidir. 1950’li yılların başından itibaren motorlu araç üretimi, dünyanın en yaygın endüstri kollarından birini oluşturmakta, gelişen ülkelerdeki otomobil sayısı ise, son yıllarda kişi başına bir otomobil isabet edecek düzeye yükselmektedir.
Türkiye’deki otomotiv sanayi büyük emeklerle kurulmuş ve rekabetçi bir sanayi
olma yolundaki kararlılığını kanıtlamıştır. Bu sanayinin halen sahip olduğu güç,
uluslararası kuruluşlarca da tanınmaktadır.Yabancı sermayenin, Türkiye’deki tesisleri dünya pazarları için bir üretim merkezi olarak görmesi de bunun en önemli kanıtıdır. Türkiye’deki otomotiv sanayi tüm olumsuz koşullara rağmen, dünya pazarlarına üretim yapabilme seviyesine ulaşmıştır. Otomotiv sanayi; yapısı gereği dünyada çok hızlıküreselleşmekte ve üretici şirketler birleşerek “Trans-National Company” yapısına kavuşmaktadır.
Motorlu taşıt araçları sanayinde oluşturulacak olan politikalar ülkenin sanayi ve
teknolojik gelişme stratejileri içinde vergi, devlet yardımları, dış ticaret, gümrük mevzuatı ve bu mevzuatın sektöre özel hükümleri ile yakından ilgili bulunmaktadır. Bu nedenle tüm politikaların bir Master Planı içinde ve birbiri ile ilişkili olarak düzenlenmesi gerekli ve zorunlu bulunmaktadır.
Motorlu taşıtlar üretimi sırasında oluşan ve çevre kirlenmesi açısından önemli
sayılan katı, sıvı ve gaz atıklar ile bunların türleri ve kaynaklarını açıklamak bakımından motorlar ve motorlu araçlar sanayi hakkında kısa bilgiler verilmesinde yarar vardır.
Motorlu Araçlar Sanayi
Motorlu araçlar üretiminde bir çok ve farklı türde demir-çelik ürünü mekanik
parçalar muhtelif madeni yağlar, boyalar, çeşitli plastikler ve lastik cinsi vb. aksesuarlar
kullanılmaktadır. Bu parçaların tamamına yakın bir kısmı, motorlu araçlar yan sanayinde
üretilmekte, ana üretim tesislerinde ise, yalnız presleme, bazı parçaların kaynakla
birleştirilmesi, boyama ve araç montajı yapılmaktadır.
Motorlu araçlar sanayinde ana üretim tesisleri, genel olarak aşağıdaki birimlerden
oluşmaktadır.
a. Presleme Ünitesi,
b. Gövde Kaynak Ünitesi,
c. Boyama Ünitesi,
d. Montaj Ünitesi.
ATIK SU ARITMA TESISI
Tofaş arıtma sistemi 1994 yılında kurulmuştur.Arıtılmış sularında KOI değeri 65 mg/l olarak gerçekleşmiş olup bu değer için yasal değer 400 mg/l dir.Fabrikanın çeşitli bölgelerinde oluşan endüstriyel ve evsel nitelikli atıksular kuzey ve güney kollektörleri yardımıyla belirli bölgelere taşınmıştır.
-Mekanik atölye emülsiye yağlı atıksular
-Motor test atölyesi benzinli atıksular
-Boyahane yağ alma banyoları yağlı atıksular
-Kafeterya sosyal tesisler wc ve duşlardan gelen evsel atıksular.
2 adet beton kuzey kollektörleri yardımıyla yağlı ve evsel atıksular terfi merkezine getirilmiştir.Boyalı sular ise güney kollektör yardımıylaatıksu arıtm tesisindeki dengeleme havuzlarına kendi tabii akışlarıyla gelmektedir.

Ülkemizde motorlu araçlar sanayi, özellikle 1970’li yılların başından itibaren hızla
gelişmeye başlamıştır. Bu sanayinin ana üretim tesislerinin neden olduğu atıklar yanında,
çeşitli parçaların yoğun olarak üretildiği, motorlu araçlar yan sanayinde de çok farklı atık
ve artıklar ortaya çıkmaktadır. Ancak bugüne kadar yan sanayi atıkları hakkında ülkemizde
herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamıştır.
Motorlu araçlar sanayinin yol açtığı en önemli kirlilik atık sular olup, kirlilik
parametreleri bakımından atık sular iki alt başlık altında toplanabilir.
. Evsel Atıksular
Sosyal yan tesis ve hizmetlerden (yemekhane, tuvaletler, duşlar ve diğer tesisler )
kaynaklanan kirlenmiş atık sulardır.
Endüstriyel Atıksular Ana üretim tesislerinin, ara ünitelerinden olan presleme, kaynakhane, boyahane ve araç montaj ünitelerinden kaynaklanan proses ve yıkama atıksular olup, bu kirli sular;
- Yağ, gres ve diğer kirleticiler içeren atıksular ,
- Ağır metal içeren atıksular olmak üzere sınıflandırılmaktadır.
En önemli su kirliliği kaynakları mekanik ve montaj üniteleri boyahane, su
tasfiye cihazları ve kazan sistemleridir. Atıksuların parametreleri yaklaşık olarak şu
değerlerdedir.
Kimyasal Nitelikli Atıksu Evsel Nitelikli Atıksu
KOI 1300 650 mg/l
AKM 470 335 mg/l
pH 9,5-10,5 6.5-7.5
Bu atıksuların kirletici parametreleri; pH, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ),
Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ), yağ, gres, kurşun, siyanür, krom, civa, nikel, çinko,bakır, demir, alüminyum, flor ve azot bileşikleridir. Atıksuların kirletici yükü çok fazla olan önemli bir kısmı ,boyama ünitelerinden deşarj edilen atıksulardaki; BOİ, KOİ, yağ ve gres, AKM ve azot bileşikleri konsantrasyonları oldukça yüksektir. Fosfatlama birimi atıksularda fosfat olmadığı yalnızca yağ ve gres, çinko ve nikel bulunduğu tespit edilmiştir.
Ülkemizde faaliyet gösteren Otomotiv Sanayi Firmalarına Ait 2000 Yılı Üretim
Kapasiteleri hakkında genel bilgiler, Tablo:XI.16.1‘de gösterilmiş olup, ayrıca Türkiye
Araç Parkı ise, Tablo:XI.16.2’ de verilmektedir.
Motorlu Araçlar Sanayinde Atıklar
Tehlikesiz Atıklar
. Tehlikeli Atıklar
. Atmosferik Emisyonlar:
TOFAS OTOMOBIL A.S
Öncelikle Tofaşın çevre politikası:Temiz bir çevre ancak gelişmiş bir sanayi ve ileri teknolojilerle mümkün olabileceğidir.
Tofaş ürün,üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde proaktif bir çevre yönetim sistemi uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler.
Bu amaçla ;
Her türlü açık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında engelleyecek yöntemleri geliştirir.
BOYALI SULAR ARITMA HATTI
Kapasite:Yak.1400 m^3/gün
Atıksu Kaynakları: Boya kabinleri,fosfat kaplama ve katoforez kaplama
Kirlilik oluşturan parametreler:KOI,NO-N,AKML
Sürekli boyalı durulama aıtksuları 80m^3/h lik debideki sürekli arıtma işlemine tabi tutulmaktadır.Boya kabinlerinden ve konsatre boyalardan gelen boyalı atıksular ise sürekli atıksularla birlikte arıtılmak üzere 10m^3/h lik bir debiyle sürekli boyalı atıksular arıtma havuzuna dozlanmaktadır.Fabrikadan gelen sular 50m^3lük boyalı sular pompalama istasyonuna gelir buradanpompalar vasıtasıyla 600 m^3lük dengeleme havuzuna basılır.Buradanda ilk işlem havuzu olan kougulasyon havuzuna gönderilir.
KOAGULASYON HAVUZU
Burada HCL verilerek pH 4 aralığına çekilir.Dörtte tutulmasının amacı Fe(OH)3 (demir IIIhidroksit) oluşumunu sağlamaktır.Bu madde kaugulent bir maddedir.En büyük özelliği anfoter bir madde olmasıdır.Yani asidik ortamda ,asit,bazik ortamda baz özelliği gösterme imkanına sahiptir.
Asit özelliği:H+ Hidrojen iyonunun yoğunlukta olması
Baz Özelliği:(OH-) hidroksit iyonunun yoğunlukta olması
Atıksu bölgesindeki katı maddelerin tutulması için ızgaralardan geçirilir.Mekanik ızgaradan geçen su 900m^3lük biyolojik havalandırma havuzuna gelir.Evsel nitelikli atıksulardaki organik kirleticiler için biyolojik arıtma yöntemi uygulanmaktadır.
Burada seçilen proses tipi uzun havalandırmalı biyolojik arıtma sistemi olup bakteriler içinde gerekli olan oksijen LİNDE-VİTOX(linde:02 firması,vitox:oksijen enjekte eden bölüm)sistemi yardımıyla temin edilmektedir.Atıksularda beraber enjekte edilen saf oksijen aynı zamanda havalandırma havuzundaki homojen karışımıda sağlar.Havuzdaki oksijen miktarı oksijen probuyla kontrol edilmektedir.LİNDE-VİTOX sisteminin seçilmesinin nedeni ilk yatırım maliyetinin düşük olması,az alan işgal etmesi,ve atıksudaki oksijen ihtiyacını tespit etmesi gibi avantajlarının olmasıdır.
1o tonluk oksijen tankında depolanan sıvı oksijen evaparatörünitesinden geçirilerek gaz haline dönüştürülür ve kullanılmak üzere ventürije gönderilir.Sirkülasyonu sağlayan pompalar ise aktif çamur tankından aldığı suyu ventüriden geçirirken su içine oksijen enjekte edilmesini sağlar ve nazullar vasıtasıyla aktif çamur tankı tabanına geri vererek hem oksijenin iyice çözünmesini hemde suyun karışımını sağlar.Mikro kabarcıklar biçiminde nazullardan çıkan oksijen suda %98 oranında çözündürülmektedir.Yüzeyde CO2 konsantrasyonunun fazla olmasından dolayı filament bakteri tabakası oluşmuştur.Bu oluşumu gidermek için yüzey aeratörü kullanılmaktadır.
Biyolojik havalandırma havuzunda oluşan çamur floklarının ortamdan uzaklaştırılması için atıksular son çökeltme havuzuna verilmektedir.Havuzun dibine çöken çamur flokları dairesel sıyırıcı yardımıyla çekilerek ''aşı çamuru'' olarak biyolojik havalandırma havuzu başına geri verilmektedir.Aşı çamurunun fazla olması halinde ise ayrı bir pompayla ortamdan alınarak çamur şartlandırma ünitesine verilmektedir.Son çökeltim havuzunun üst kısmında oluşan berrak su bir dairesel savak sisteminden geçtikten sonra debi ölçümü yapılarak alıcı ortama deşarj edilmektedir.

Proseslerden kaynaklanan ve genellikle yeniden değerlendirilebilen (sac malzeme,
kağıt, naylon, karton, ağaç paletler, pik-alüminyum-bakır malzemeler, vb.) ya da belediye çöp sahasında bertaraf edilebilen evsel nitelikli atıklardır. Miktar olarak en önemli atık miktarı, ortalama 165 kg/ binek otolara ait saç atığıdır.

Sektörün çeşitli birimlerinden kaynaklanan tehlikeli atıklar gerek içeriği ve gerekse
miktarları açısından önem taşımaktadır. Atık türü ve miktarları proseslerin türüne ve
kapasiteye bağlı olarak değişmekle birlikte başlıcaları şunlardır.
- Boya çamurları, - Kirli eldiven ve üstübü bezleri
- Fosfat çamurları, - Aküler, piller
- Atık yağlar, - Kimyasal ürünler,
- Kirli solventler, - Atık toner ve kartuşlar.

En önemli kirlilik boyahane bacalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle fırınlardan
gelen solvent buharları ve diğer ünitelerden kaynaklanan toz ve gaz emisyonları en
önemli kirlilik kaynaklarıdır. Bununla birlikte araç başına tüketilen solvent miktarı dakirlilik parametreleri arasında önem taşımaktadır. Avrupa standartlarında binek
otomobiller için araç başına tüketilen solvent miktarı ortalama 6 kg iken bugün
ülkemizdeki değerler 9,5-12 kg arasındadır. Ancak bu değere ilişkin herhangi bir yasal
kısıtlama Türkiye’de bugün için belirlenmemiştir.
YAĞLI SULAR ARITMA
Mekanik atölyelerden gelen soğutma suları terfi istasyonuna gelir.Buradan atıksular pompalar yardımıyla 300m^3lük yağlı su dengeleme havuzuna aktarılır.Havuzun 1.kısmında yüzey yağı alınır.2. kısmında mikser vasıtasıyla homojenlik sağlanır.3.kısımda emiş pompaları ile işlem havuzuna aktarılır.
Asitle parçalama havuzuna gelen su HCL(HİDROKLORİK ASİT)verilerek yağları parçalanır,pH 2 ye indirilir.2. tankta 1. tankta parçalanamayan yağlar asit ilavesi ile parçalanır.FeCl3 verilerek koagulasyon işlemi yapılır.Koagulasyondan kendi akışı ilenötralizasyona gelen sudaki Ni,Zn,Pb çöktürebilmek için Ca(OH)2 ve Na2CO3 kullanılır.
PbCl2 OH- şeklinde çöktürelemeyeceğinden karbonat şeklinde çöktürülür.Tek kademeli flokulasyon işlemi uygulanır.Böylece anyonik polielektrolit ilavesiyle tanecikler bir polimer köprüsü ile bağlanırlar.Su flokulasyondan DAF ünitesine geçer.
DAF : Flokulasyondan sonra faz teşkil etmiş yağların atıksulardan kolayca uzaklaştırılabilmesi için çözünmüş hava yüzdürülmesi işlemidir.
DAF'ta savaktan taşan su berrak su havuzuna gider buradan4-5 bardaki basınç tankı ile basınçlandırılır ve yüksek basınçta gazların su içerisinde çözünmesi sağlanır.Basınçlı su DAF2a verildiği zaman çözünmüş gaz baloncuklar halinde yüzeye çıkar ve böylece su içerisindeki yağlar yüzeyde yüzdürülmüş olur.Bu yüzen yağlar toplanıp çamur yoğunlaştırma tankına yollanır.DAF havuzunun dibine çöken çamur pompanın 2 dak/saat çalışması suretiyle çamur yoğunlaştırma havuzuna basılır.Berrak su havuzunda , su seviyesinin yükselmesi durumunda bir pompa yardımıyla boyalı sular çökelme havuzuna yada biyolojik havalandırma havuzuna verilir.
Berrak su havuzunun fazlalık suyudört ayrı çıkışa verilir.çıkış su kalitesine göre belirlenir.
Final havuzu
Boyalı flokulasyon
Kimyasal çökeltme
Biyolojik havalandırma
Full transcript