Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROJEKTMENEDZSMENT

No description
by

Eva Gajzago

on 8 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROJEKTMENEDZSMENT

PROJEKTMENEDZSMENT
Gajzágó Éva
10 év tapasztalat - pályázatírás, pályázat- és
projektmenedzsment
(ROP, HEFOP, TÁMOP, TIOP, civil-NCA, stb.)
projektmenedzsment oktatás
H2020 pályázatok
főiskolai adjunktus, TTI vezető
projektmenedzsment alapok
A PM alapfogalmai
A
projekt
:
feladatok
sorozata, amelynek célja, hogy egy jól leírt
eredményt
elérjünk adott
időkeretben
és adott
költségvetéssel
specifikus és egyedi, meghatározott kiemenet van, specifikus igényekre ad választ
PROJEKT = Latin eredetű szó „proiectum”; előre helyezett dolog
egy egyszeri, komplex tevékenységfolyamat, amelynek végeredménye előre definiált, meghatározott (műszaki) paraméterekkel leírható, önmagában működőképes, és aminek megvalósítása időben és pénzben meghatározott
önálló fejlesztés
több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál vagy az akciótervben meghatározott ettől eltérő összegnél nem nagyobb összköltségű fejlesztés megvalósítását célzó támogatási alap, (közvetett támogatás) (255/2006. (XII. 8.) Korm. Rendelet)
Példák projektekre:
• egy ház felépítése
• egy esküvő megszervezése
• egy képzés lebonyolítása

Nem projekt (de bele lehet magyarázni):
• iskolába járni általában véve (nincs időkeret)
• TV-n meccset nézni a haverokkal (nincs költségkeret)
• vonatjegyet venni (nem tevékenységek sorozata)
A
Projekt Ciklus Menedzsment
(PCM):
a projekttervezés és megvalósítást támogató
módszer
, amely több fázist egyesít, követve a projekt megvalósítási folyamat lépéseit
egy olyan
szemlélet
, amely segíti a projekt sikeres megvalósítását
Miért PCM?
A Projekt Ciklus Menedzsment módszertan hasznos, mert…
a projektet elhelyezi -
átfogó
és szektoriális szemléletben is
a kínálati oldalra és a célokra fókuszál - az
érintettek
véleményét és céljait figyelembe véve
specifikusan kialakított elemzési módszertant használ, ami mérhető eredményeket ad
mérhető
hatásai vannak más projektekre és a projekt környezetére
költség-ráfordítás optimum kimutathatósága
a fenntarthatóságra és a minőségi munkára fókuszál
standardizált
elemzési módszereket használ, amelyeket könnyű megérteni és használni
nem csak az üzleti és közszféra projektjeinél, de a személyes projekteknél (pl. esküvőszervezés vagy házépítés) is könnyen lehet használni
rugalmas
és gyors köszönhetően a standardizált módszertanoknak és az átlátható struktúrájának
A PM története és fejlődése
az ókori időkben
Gízai Nagy Piramis (Kheopsz fáraó piramisa) i.e. 2560-ban
ókori Görögországban Mükéné, a Parthenon Athénban, az epidavrosi színház vagy a Delphi templom
Római Kolosszeum (i.sz. 70-80-ig)
középkori katedrális építések
Kolombusz „kereskedelmi” expedíciói
ipar forradalom
világháborúk
Henry Gantt (1861-1919) - Gantt-diagram - projektmenedzsment első megjelenése (hatékonyság nem megfelelpő)
PCM első változatát az
OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development) dolgozta ki a 80-as évek végén
90-es évek elején átvette az
Európai Bizottság
beépült a beszerzési és pályázati folyamatokba az Európai Unióban
A PCM fázisai
Megvalósítás:
kivitelezés és finanszírozás
konzultálnunk kell az érintettekkel
a gyakorlatban is megcsináljuk, amit korábban megterveztünk.
Nem elég jól kivitelezni a projektet, de meg is kell vizsgálnunk a különbséget a tervezett és a megvalósítás folyamata és előrehaladása között.
Minden ciklusban közös:
főbb döntések, információs követelmények, főbb felelősségi körök meghatározása
progresszív fázisok - be kell fejezni, mielőtt a következő befejeződne
tapasztalatok beépítése - tanulási folyamat
LKSz - logikai keretszemlélet
PROGRAMOZÁS
AZONOSÍTÁS
KIDOLGOZÁS
mEGVALÓSÍTÁS
éRTÉKELÉS
Programozás:
azonosítani a kapcsolatokat a projekt és a magasabb szintű stratégiák között
elemezni kell a problémákat, a lehetőségeket és az indikátorokat
fő célja a fázisnak, hogy egyeztesse a fő projektszándékot és a célokat a magasabb szintű stratégiák prioritásaival, és így biztosítsa a projekt fenntarthatóságát
Gyorsan!
Jól!
Olcsón!
Kiemelt projekt:
A Kormány által egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet a 2 éves akciótervek nevesítve tartalmaznak.
Komplex program:
A több ágazatot érintő és több operatív program keretében megvalósítandó, egymással szoros kapcsolatban álló projektek együttese (pl. TEN, logisztikai központok, pólusok).
Nagy projekt:
Olyan projekt, melynek összköltségvetése meghaladja az 50 m€-t (környezetvédelem 25 m€-t), és amely műszaki-gazdasági szempontból nem bontható részletekre. A projektek indikatív listáját az OP-k is tartalmazzák.
Központi projekt:
Projektkiválasztás egy esete, amikor a kedvezményezett állami, önkormányzati szervezet és a projektet az akcióterv is tartalmazza. Elsősorban azon projektek, amelyek a gazdaságra, a társadalomra, és a térszerkezetre jelentős hatást gyakorolnak.
255/2006. (XII. 8.) Korm. Rendelet
Mit akarsz elérni az életben?
jó munkahely
család
boldogság, stb.
Azonosítás:
körvonalazódik az ötlet, és azonosításra kerülnek a fontosabb tevékenységek
az érintettek és kedvezményezettek bevonása
a fázis fő célja, hogy azonosítsa a programozási fázisban feltárt problémák megoldási lehetőségeit
Ha jó munkahelyet szeretnénk...
diploma megszerzése
jó kapcsolatok
gyakorlat,
nyelvtdás, stb.
Kidolgozás:
a projekt részletes megtervezése
az előző fázisban kiválasztott projektötletet fejlesztjük tovább egy végrehajtható
tevékenységtervvé
érintettek bevonása
jelentkezni a főiskolára
bejárni órákra
tanulni
sikeresen vizsgázni, stb.
Család:
találni egy társat
esküvő szervezése
dolgozni a kapcsolaton
esküvő szervezése:
helyszín lefoglalása
zenekar felkérése
ruha megvásárlása
étel, ital rendelése
meghívók készítése, stb
.
Just do it!
Értékelés:
a menedzsment felméri a projekt sikerességét (mit értek el és mit nem, vagy mi az, amit csak részben)
fő célja, hogy azonosítsák a folyamat legjobb gyakorlatait, és később ezek a beépüljenek a jövőbeni projektekbe
nem az utolsó fázisa a ciklusnak, hanem az előfeltétele vagy előzetese a következő programozási fázisnak -
folyamatos tanulási folyamat

Tanulj a hibákból, értékeld a jó dolgokat!
LKSz
menedzsment, prezentációs és irányítási eszköz
a PCM központi eleme
tervezési és menedzselési célokra is használják
azonosítási és kidolgozási, valamint az értékelései (monitoring) fázisban
LKM
logikai keretmátrix (LKM)
egy diagramm az LKSZ alapján, amely megjeleníti a projekt céljainak logikai hierarchiáját.
fő célja, hogy rövid – egy oldalas – összegzést adjon a projektről egy standardizált formában
segít a monitoring folyamatban és a projekt értékeinek mérésében, valamint a kockázatok azonosításában
A program:
Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenységi lánc, melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb a szélesebb közösséget a kijelölt közép, vagy hosszú távú cél megvalósításához
Feladat
Mondj példát a projektekre!
Milyen a jó projekt?
Releváns
Valós igényen alapul
Cél-orientált; a cél konkrétan megfogalmazva, a cél reálisan elérhető és mérhető
Megvalósítható
Jól átgondolt, következetes
Mérhető eredmények
Reális költségvetés
Világos munkamegosztás
Előzetesen felmérésre kerültek a kockázatok
Fenntartható
A célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is fenntarthatóak
Az LKSz támogatja a menedzsmentet az alábbi kérdések megválaszolásában:
• Miért kell megvalósítani a projektet?
• Milyen céljai vannak a projeknek, és mit akar elérni?
• Milyen eszközökre van ehhez szükség?
• Hogyan fogja elérni a projekt a célokat?
• Milyen külső tényezők befolyásolják az eredményeket?
• Milyen feltételket kell teljesíteni a projekt megkezdéséhez?
• Hol találunk információt a projekt sikerességének ellenőrzéséhez?
• Mennyibe fog kerülni a projekt?

Előnyeit:
könnyen értelmezhető
egy logikai és szemléletmódot és gondolkodásmódot közvetít
összefoglalja
a főbb, szükséges információkat, egy vagy két oldalon
a projekt
hierarchiáját
ábrázolja
ez a hierarchia a projekt főbb összefüggéseit mutatja – célok, indikátorok
az LKM kidolgozását az érintettek közösen végzik, kapcsolatba lépnek egymással, és így biztosítható a projekttel kapcsolatos elkötelezettségük
a
döntéshozók és a menedzsment
könnyen használhatja
a PCM
több fázisában
is hasznos lehet
tisztázza a célokat és egy hierarchiában helyezi el őket
egy olyan eszközt ad a menedzsment kezébe, amely hasznos az értékeléskor, ellenőrzéskor, illetve a projektterv belső logikájának ellenőrzésekor
az LKM kidolgozása biztosítja, hogy az átfogó célok, eredmények és projektcélok kapcsolatban legyenek egymással, illetve a magasabb szintű célokkal is
kritikus feltételezéseket tartalmaz, amelyek a jövőbeli problémák kiküszöbölésében segítenek
Projketgenerálás – indító kérdések
MIÉRT – probléma megoldására irányuló világos célok (konkrét, rövid táv)
MIT – várható teljesítmények, következmények (output, eredmény, hatás)
MIVEL – Inputok, erőforrások (ember, idő, anyag, eszköz, természet, információ, tudás)
HOGYAN – tevékenységek, eljárások, szervezetek, szabályok
MIKOR – ütemezések (erőforrás, pénzügyi), határidők
MENNYIÉRT – ráfordítások, költségek
MIBŐL – tőkeforrások, pénz (saját erő, külső, banki, pályázati)
KIKNEK – célcsoportok, érintettek, végső kedvezményezettek, helyi közösség, régióban élők
HOL – földrajzi lehatárolás
gajzago.eva@edutus.hu
Facebook - üzenetek
skype - egajzago
A PCM eszközei,
projekttervezés
SWOT ANALÍZIS
ÉRINTETTEK ELEMZÉSE
PROBLÉMA ELEMZÉS
CÉLELEMZÉS
STRATÉGIAELEMZÉS
TEVÉKENYSÉGEK - IDŐ - TERVEZÉSE
KÖLTSÉGEK TERVEZÉSE
MONITORING TERVEZÉSE
LKM
SWOT ANALÍZIS
az 1960-as években Albert Humphrey dolgozta ki
analitikai és stratégiai tervezési eszköz
strukturált tervezési módszer, táblázat, amely 4 cellát tartalmaz
a PCM minden szakaszában használható
A SWOT analízis segít...
• a projekt külső és belső helyzetének felmérésében
• az erőségek gyengeségekkel, a lehetőségek veszélyekkel való összevetésében
• egy alap biztosításában, amely támogatja a projekttel kapcsolatos problémák és célok beazonosítását
• az intézményi és szervezeti értékelési rendszer támogatásában
• egy olyan általános elemzés kidolgozásában, amely a szervezet specifikus problémákra való reagálását tárja fel
• a projekt kompetitív előnyeinek felfedésében, az erősségek lehetőségekhez való társításával
• a gyengeségek vagy a veszélyek erősségekké és lehetőségekké való alakításában
A SWOT elemzés főbb előnyei:
• könnyű és gyors a kidolgozása
• könnyű megérteni
• a gyengeségek vagy a veszélyek erősségekké és lehetőségekké való alakítása segíthet a problémamegoldásban
• a projekttel kapcsolatos aktuális és fontos kérdésekre koncentrál
• kritika nélkül jeleníti meg a problémákat
• a PCM minden szakaszában használható
A SWOT kidolgozásának szakaszai és lépései:
1.
készletezés
- jelen idejű mondatokból álló lista készítése
2. jelen idejű mondatokat a
mátrixban
kell elhelyezni
Az
erősségek

a projekttel kapcsolatos olyan tulajdonságok, tényezők, amelyek előnyt biztosítanak a kidolgozáskor és a megvalósításban
pozitív dolgok, és a projekt keretein belül találhatóak
A
gyengeségek

olyan tényezők, amelyek előnytelenek a projekt számára
negatív és belső tényezők
A
lehetőségek

olyan projektelemek, amelyeket a projekt előnyére fordíthatunk
pozitív dolgok, de nem található meg a projekt keretein belül, hanem külső tényezőt jelentenek
A
veszélyek

olyan, külső környezeti elemek, amelyek problémát okozhatnak a projektben
negatív dolgok
érintettek elemzése
projekt érintettjeinek azonosítása
információt nyújt az érintettek igényeivel, érdekeivel és problémáival kapcsolatban
Csoportok:
• érintettek
• kedvezményezettek
• célcsoport
• végső kedvezményezettek
• projekt partnerek
Érintettek:
legnagyobb csoport
más csoportokat is magába foglal
Olyan egyének, intézmények, amelyek hatással vannak a projektre, vagy hatnak rájuk a projekt vagy a program kimenetei. Ez a hatás lehet pozitív és negatív, direkt vagy indirekt is.
Kedvezményezettek
:
azok, akinek valamilyen módon haszna válik a projekt megvalósításából
nemcsak pozitív, hanem negatív értelemben is érintheti a projekt
Célcsoport
:
olyan személyekből, csoportokból vagy szervezetekből áll, amelyeket közvetlenül és pozitívan befolyásol a projekt
Végső kedvezményezettek:
olyan érintettek, amelyek– bármely módon – részesülnek a projekt eredményeiből, de kifejezetten hosszú távon
Project partnerek:
azok, akik megvalósítják a projektet, és akik felelősek a teljes folyamatért
Az elemzés segíthet...
• a projekt problémaelemzésének kidolgozásában
• további problémák megoldásában
• az érintettek motivációinak azonosításában és megértésében
• a megvalósítási folyamat hatékonyabb megszervezésében
• további kutatások előkészítésében, amelyek a projektmegvalósításhoz szükségesek
• megbeszélések megszervezésében a PCM folyamata során
Az érintettek elemzésének lépései:
azonosítás
azoknak a személyeknek, csoportoknak, szervezeteknek, intézményeknek, stb. az azonosítása, amelyekre hatással van a projekt, vagy amelyek hatnak a projektre
vizsgálat
meg kell vizsgálnunk az érintettek érdekeit
elemeznünk kell a kompetenciájukat és a fontosságukat
fel kell becsülnünk a kockázatokat, és
definiálnunk kell a projektben való részvételük formáját és mértékét
PROBLÉMA- ÉS CÉLELEMZÉS
A
problémaelemzés

segít feltárni a projekt helyzetének negatív oldalát és egy ok-okozati kapcsolatot létesít a problémák között.
célja, hogy megértsük a projekt legproblémásabb szakaszait, az úgynevezett „útszűkületeket”.
egy könnyen érthető diagrammal (a
problémafával
) lehet szemléltetni
A
Problémafa
elkészítésének folyamata :
a projekt kereteinek definiálása – érintettek, a projekt időkerete, helyi lehatárolás
a problémák azonosítása – a problémák felsorolása, negatív mondatok listázása, amelyek leírják a projekt helyzetét a projekt keretein belül
a felsorolt problémák megjelenítése egy speciális hierarchiában, a problémafában
Célelemzés
:
módszertani megközelítés
a problémaelemzést követi
a jövőbeli szituáció leírására koncentrál
olyan célokat jelenít meg, amelyeket a problémák azonosításából dolgoznak ki
olyan hierarchiát is ábrázol, amely a projekt fő céljait tartalmazza egy eszköz-cél kapcsolatrendszerben megjelenítve
ábrázolása: célfával
A célelemzés lépései:
A problémafában lévő mondatok másolása és lefordítása negatív szituációkból pozitív eredményekké.
Az eredmények hierarchiájának ellenőrzése és az eszköz-cél kapcsolatrendszer felállítása (az ok-okozati kapcsolatokból kiindulva).
Az állítások módosítása, amennyiben ez szükséges:
a mondtatok átnézése, átírása
új mondatok hozzáadása, ha valami hiányzik a kapcsolódáshoz
mondatok törlése
Stratégiaelemzés
a projekt főbb stratégiai kereteinek kiválasztása
a menedzsment és az érintettek azonosítják a különböző stratégiákat a projektcélok eléréséhez, és az átfogó célokhoz való hozzájáruláshoz
céljai:
egy olyan utat, módszert azonosítson, amely megadja, hogyan érhetőek el a célok. .
a projekt megvalósíthatóságának biztosítása a problémafában bemutatott célok csoportosításával és lehatárolásával
egy stratégia döntést is eredményez
segítségével a menedzsment csökkenteti a
kockázatok
bekövetkezési valószínűségét, és hatékonyabb módon csoportosíthatja az erőforrásokat
az elemzés végén a
projekt mérete és keretei
pontosan tisztázásra kerülnek
a
tevékenység- és költségtervezési
folyamat alapjaként is szolgál
Azelemzés lépései:
a projekt stratégia kereteinek meghatározása
hasonló célok kiválasztás
olyan célok kiválasztása és csoportosítása, amelyek a projekt során elérhetőek
olyan célok kivétele a projektből, amelyek nem illenek a kereteibe, illetve amikkel a menedzsment nem akar foglalkozni
alternatív stratégiák meghatározása és értékelése
azon optimális stratégia kiválasztása, amelyet megvalósítanak
a projektcélok és az átfogó célok definiálása
tevékenységEK tervezésE - időtervezés
tevékenységterv = a menedzsment
felelősségének
és az
erőforrásoknak
– későbbi inputok – elosztása a projekt megvalósítási folyamat során
minden tevkénységnek a célfában feltűntetett célokra kell épülnie
a tevékenységeknek szerepelniük kell a stratégia elemzés során kiválasztott stratégiában
időtervezés - ütemterv
alapot nyújt a
költségvetés
elkészítéséhez
feladat
Készítsd el a kiválasztott projekt SWOT elemzését!
1. Sorold fel a projekttel kapcsolatos problémákat!
2. Helyezd el a táblában a mondatokat!
feladat
Készítsd el a kiválasztott projekttel kapcsolatos érintettek elemzését!
1. Sorold fel a projekttel kapcsolatos érintetteket!!
2. Helyezd el őket a táblában!
3. Határozd meg az érdekeiket!
4. Mérd fel a velük kapcoslatos problémákat, illetve azok megoldási lehetőségeit!
Érintettek
: Egyének vagy szervezetek, amelyek –
közvetlenül vagy közvetetten, pozitívan vagy negatívan
– befolyásolják projektek vagy programok eredményeit, vagy befolyásoltak azok által.
Célcsoport
: A célcsoportot azok alkotják, akikre az adott problémák
közvetlen
hatással vannak, ill. akik bármilyen projekt-megoldó javaslat haszonélvezői lehetnek.
Kedvezményezettek
: Azok, akik
bármilyen
formában
haszonra
tesznek szert a projekt megvalósításából.
Végső kedvezményezettek
: Azok, akik
hosszú távon
tesznek szert haszonra a projektből a társadalom vagy szektor szintjén
Projekt partnerek
(lehetnek kedvezményezettek is): Azok, akik
megvalósítják
a projekteket
főbb tevékenységek
tevékenységek logikai sorrendje
a feladatok időigénye
mérföldkövek
a felelős személy neve
A tevékenységterv tartalma
A tevékenységek tervezése fontos, mert...
a menedzsment és a döntéshozók pontosan láthatják és megérthetik a tevékenységeket, azok kapcsolatrendszerét, függőségét
a projekt sikerességét is befolyásolja
A tevékenységtervezés lépései
1. A menedzsmet átnézi a célfában felsorolt főbb célokat. A célok hierarchiája a projekt főbb tevékenységeit tükrözi.
2. Olyan listát, struktúrát kell készíteni, amely a célok eléréséhez szükséges összes tevékenységet tartalmazza.
3. Egy egyszerű táblázat kidolgozása - a feladatok hierarchiája, számok hozzárendelése az egyes tevékenységekhez.
4. Tevékenységek ellenőrizése, lebonatása menedzselhető feladatokká vagy altevékenységekké - eléggé egyszerűek legyenek ahhoz, hogy a menedzsment könnyen meg tudja szervezni őket
5. Sorrend tisztázása, összefüggések azonosítása.
6. A projekt mérföldköveinek definiálása.
7. Az egyes speciális feladatok megvalósításához szükséges szakértelm meghatározása.
Nem hatékony, ha olyan feladatokat is bevonunk a projektbe, amelyekkel az
érintettek
nem értenek egyet.
Azokat a feladatok, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül
célokhoz
, a stratégiaelemzés során ki kell zárni a projektből.
A tevékenységek
specifikációjának

mélysége
különböző tényezőktől függ
túl sok feladatra bontják le a tevékenységeket
nincs megfelelően lebontva a tevékenység
Szükséges feladat
kihagyása
a táblából.
Rejtett kapcsolatok
a tevékenységek között.
Mérföldkövek
Minden egyes tevékenységhez
felelőst
kell rendelni
A kidolgozás során felmerülő problémák
Költségek tervezése
az elemzés alapja tevékenységterv, a Gantt-diagram
költségvetés a projektmegvalósítás minden egyes fázisát befolyásolja
A költség-tervezés lépései
a tevékenységek átmásolása a Gantt-diagramból
tevékenységek hierarchiájának és lebontásának ellenőrzése
egységek azonosítása
mennyiségek kalkulálása
egységárak becslése
adók, adótartalom becslése
teljes költség kiszámítása
finanszírozási források feltűntetése
a szükséges erőforrások feltűntetése
költségkódok leírása
A kidolgozáskor felmerülő problémák
szakértők
bevonásának hiánya
költségek azonosítása - tevékenységek
megbontása
a megfelelő
egység
megtalálása (pl. munkaóra vs. munkanap)
egységek
harmonizálása
(pl. valuták)
egységár kalkulációja - az egység egy vagy két egység szorzata vagy hányadosa
az egységár
eltérése
- tervezett és valós ár (környezeti, piaci változások)
tevékenység
mennyiségének
megtervezése
a változó környezet által okozott hatások
beszerzési folyamat - közbeszerzés
a
rezsi
kiszámítása
Monitoring és értékelés
mérni az előrehaladást és a projekt eredményeit
a projekt
NEM a terveknek megfelelően
zajlik le - monitoring tervezése
felmérjék a különbséget a
valós és a tervezett
tevékenységek között
biztosítsák, hogy a projekt a kijelölt nyomvonalon haladjon
szisztematikus és folyamatos
adatgyűjtés

segíthet a
döntéshozatalban
, és információt szolgáltat
a projekt menedzsment minden szintjén
A monitoring lépései
1. A monitoring folyamat tervezése
2. A projekt céljainak elemzése
3. A projekt tevékenységek megvalósításának és folyamatának áttekintése
a. A tevékenységek megvalósultak?
Mely tevékenységek valósultak meg, és milyen határidőre?
b. Mely akciók késnek a megvalósulással és miért?
4. Az indikátorok áttekintése
5. Minden információ összegyűjtése, jelentéskészítés
6. Felkészülési és megvalósítási terv
Projekt előrehaladási jelentés
a projekt előrehaladásának periodikus összefoglalója
tartalmazza a fő információkat a fizikai és pénzügyi indikátorokról
bizonyítékot az indikátorok teljesítéséről
adott forma - az eredmények összehasonlítására
kommunikáció
Tartalma:
A projekt jelenlegi státuszának és a tervezett adatoknak az összehasonlítása – a projektcél és az eredmények indikátoraival összhangban
A jelentési időszak fő tevékenységei, és összehasonlításuk a tevékenység ütemezéssel
A fő költségek és cash-flow a jelentési időszakban
A projektbe bevont érintettek száma
A jelentési időszakban bekövetkezett problémák, és a megoldásuk érdekében kifejtett tevékenységek
Tevékenység terv a következő periódusra
PEJ
Projekt ellenőrzése, értékelése
a projekttevékenységek előnyeinek, jelentőségének, hatékonyságának, hatásának, fenntarthatóságának és életképességének szisztematikus és periodikus elemzése
a projekt fő célokkal kapcsolatos eredményeire, valamint a célok és az átfogó célok elérésének vizsgálatára koncentrál
riportok, jelentések
Az ellenőrzés lépései:
félidei értékelés, a projekt megvalósítás közben
értékelés a projekt befejezésekor
Értékelési feltételek:
relevancia
projekttervezés
hatékonyság
hatásosság
hatás
fenntarthatóság
LKM
Az LKSZ segít a menedzsmentnek:
a helyzetelemzésben - az azonosítási fázisban,
egy logikai hierarchia kialakításában a célok megvalósítása érdekében,
a lehetséges kockázatok azonosításában,
a monitoringgal kapcsolatos döntésekben és az értékek vizsgálatában,
a projekt összefoglalásában (egy sztandardizált formában)
LKSz = Logikai Keret Szemlélet
LKM = Logikai Keret Mátrix
amint az előfeltételek teljesülnek, a projekttevékenységek megvalósítása megkezdhető
amint a tevékenységek megvalósulnak, és az ehhez kapcsolatos feltételek teljesülnek, az eredményeket el lehet érni
amint az eredményeket elérték, és az ezen a szinten lévő feltételezések teljesülnek, a projektcélokat el lehet érni
amint a projektcélokat elérték, és az ezen a szinten lévő feltételezések teljesülnek, a projekt hozzájárul az átfogó célok eléréséhez
Vertikális logika
OII és „SMART” indikátorok
OII:
objektíven igazolható
SMART:
specifikus (Specific)
mérhető (Measurable)
elérhető (Available)
releváns (Relevant)
időhöz kötött (Time-bound)
Az EU által definiált indikátorok:
fejlődési indikátor
input indikátor
output indikátor
kimeneti indikátor
hatás indikátor
Az indikátorok jellemzése
QQTTP-kritériumok
„quantity” - mennyiség (mennyit?)
„quality” - minőség (milyet?, milyen jót?)
„target group” - célcsoport
„time” - idő (mikor?)
„place” - hely (hol?)
SMART-kritériumok:
„specific”, azaz konkrét
„measurable”, azaz mérhető
„available”, azaz rendelkezésre álló
„relevant”, azaz releváns
„timely”, azaz időszerű, aktuális
"Jót s jól! Ebben áll a nagy titok."
Köszönöm a figyelmet!
Projektmenedzsment modellek, szoftverek
Scrum - jira agile
szoftverfejlesztési projektmenedzsment módszertan
projektek vezetésére
programmenedzsment-megoldásként

Egy olyan
keretrendszer
, melynek segítségével emberek komplex
problémákat
tudnak adaptív módon kezelni úgy, hogy közben termelékenyen és kreatívan szállítják le a lehető legértékesebb termékeket.
A Scrum keretrendszer a Scrum
Csapatokból
, valamint a hozzájuk rendelt
szerepekből
, eseményekből, munkaanyagokból (artifacts) és szabályokból áll.
Tapasztaláson
alapuló folyamatellenőrzési elméleten, empirizmuson alapul
https://www.scrum.org/
Waterfall
gyártó, összeszerelő vállalkozásoknál elsőként (mérnöki szemlélet), majd szoftverfejlesztési projektekre is
szisztematikus, szekvenciális, top-down
vízesés jellegű folyamat
fázisok:
Evolúciós modell

egy prototípust a felhasználókkal véleményeztetünk és sok-sok verzión keresztül addig finomítjuk, amíg a megfelelő rendszert el nem érjük
http://siczmj.szyrt.hu/OE-NIK/Szoftver%20tervez%E9s%20%E9s%20technol%F3gia/ea2007/SZTT-2.pdf
Microsoft project
az egyszerű feladatsornál bonyolultabb ügyek kezelhetőek a projektekben
hasonlít a többi Office programhoz
alapelv, hogy minden projekt az idő, a pénz és a hatókör háromszögét igyekszik egyensúlyban tartani
tervezés, erőforrások biztosítása, feladatok elosztása, költségtervezés, elemzések
ábrázolja:
a hálótervet
az ütemezési eredményeket Gantt-diagramon
az erőforrásokat és költségeket terhelési és költségalakulási görbékkel, táblázatokkal
Projektmenedzsment szoftverek
http://project-management.com/software/top15/
Teamwork
AceProject
Wrike
....
A projekt belső kommunikációja
Motivációk a projektben
Kérdés
1. Kik között valósul meg a projekt belső kommunikációja?
Milyen belső, kommunikációs problémák merülhetnek fel a projekt során?


2. Kik között lehet motivációs különbség?
Milyen problémák adódnak a motivációs eltérésekből?
Projektmenedzsment tagok
projektvezető
projektmenedzser
projektasszisztens
pénzügyi vezető
pénzügyi asszisztens
műszaki/szakmai vezető
megvalósítók
Személyes tapasztalatok
projektvezető elvárásai
megbízó kommunikációja (civil)
megvalósítók motiválása (Karrier)
projekt meetingek (sport)
minőségirányítás
grafikus
politikusok - bizottsági tagok
pletyka
Feladat
Készítsd el a kiválasztott projekt gantt diagramját!
1. Sorold fel a tevékenységeket!
2. Rendezd őket csoportokba!
3. Bontsd le az egyes tevékenységeket!
4. Határozd meg hozzá az időszükségletet!
5. Jelöld a tevékenységek hierarchiáját, kapcsolatait!
6. Határozd meg a mérföldköveket!
Feladat
Készetsd el a kiválasztott projekt költségtervét!
Használd a gantt-diagramot!
Követelmények
Gyakorlati jegy
órai jelenléti - 3 hiányzás
gyakorlat:
1. Projetterv
készítése (40%),
prezentáció
a projektről (10%)
2. Részvétel a félév során kiadott
projektfeladat
(ok) megoldásában (10%)
elmélet:
3. Félév végén
írásbeli
vizsga (40%)
Kötelező irodalom
Előadásanyag - prezi
Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe (Aula Kiadó, Budapest, 2001)
Görög Mihály: Projektvezetés (Aula Kiadó, Budapest, 2008.)
Ajánlott irodalom
DR. Triston Melton: Real Proejct Planning (Elsevier, 2008)
Garaj Erika: A projektmenedzsment elmélete és gyakorlata (eBook, Edutus, Tatabánya/Budapest, 2012.)
Projekt ciklus
Létesítménymegvalóítási ciklus
A projektmegvalósítás területei
Menedzsment és feladatai
Etika
Szakmai végrehajtás, minőségbiztosítás
Pénzügyi végrehajtás
Kommunikáció
Kritikus tevékenységek
Jogi háttér
Projektmenedzsment
Menedzsment, mint tevékenység
Menedzsment, mint szervezet
A
projektmenedzsment
:
tudás, képességek, eszközök, technikák alkalmazása a projekthez tartozó tevékenységek során
a tevékenységek megfeleljenek mindazok igényeinek és elvárásainak, akik a projektben érintettek, illetve ezen elvárásokon túl is hasznukra váljék a projekt.
a projekt életciklusán belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének folyamata
a projektmegvalósítás folyamatának vezetése, irányítása, szervezése - erőforrások, információk, módszerek és technikai eszközök
Projektmenedzsment pozíciók
projektvezető
szakmai vezető
adminisztrátor
könyvelő
projektasszisztens
szakmai asszisztens
szakmai menedzsment
pénzügyi menedzsment
projektadminisztráció
KÉRDÉS
Ki a jó projektmenedzser?
A jó projektmenedzser és a team tagjai...
elkötelezettek
nyitottak
realisták
erősségeket és sokszínűséget megtartóak (toleránsak)
hitelesek
csapatkohézióval rendelkezők
KI A JÓ PROJEKTMENEDZSER?
rengeteg energia
kiemelkedő politikai készség
eredmények iránti elkötelezettség
Szereti a munkáját, élvezi a kihívásokat
Tiszta jövőkép - a jövőkép kommunikálása fontos
Jó a csapatépítésben - pozitív hangvétel
Strukturáltság és elkötelezettség - a környezet kialakításában és az irányításban
Jó a hallgatásban és a vezetésben
Fegyelmezett
Jó kommunikációs készség - tudni, kivel és mikor lehet/kell beszélni
elismerik az érintettek és a döntéshozók
célorientált
igazságos és igaz
akarja vezetni a teamet
célorientált
higgadt
hisz a jövőben, illetve a projekt pozitív kimenetlében, eredményességében
magabiztos
PROjEkT TEAM
a kialakítási fázisban
azon személyek kiválasztása, akik megvalósítják a projektet
szakmai képességek, kompetenciák, tapasztalat
személyes készségek és tulajdonságok
minden feladatnak legyen felelőse (tudás és tapasztalat azon a területen)
tiszta felelősségi körök
egy motiváló környezet kialakítása
csapatépítő tréningek
szerepek a TEAMben
a TEAM kialakítása
motivátor - csapatszellem támogatása
álmodó - célorientáltság
pontos, precíz - határidők betartása
reális, megoldó - problémamegoldás
kritikus - a csoport lelkiismerete
adminisztrátor - hivatali tapasztalat
vezető - döntések
személyes tulajdonságok és készségek
magas szintű szakmai tudás
jó problémamegoldási készség
célorientáltság
magabiztosság
hatékonyság
kezdeményező készség
nem ítél előre
ismeri a szervezetet
megérti mások igényeit, motivációit
jó kommunikciós készség
csoporttagok
projekt tagok
szakértők, felelősök
monitoring bizottság
tulajdonosok, erőforrások tulajdonosai
projekt vezetők
PROJEKT TAGOK
FŐBB FELELŐSSÉG
FELADATOK
EGYÉB FELELŐSSÉG
KOMPETENCIÁK
PROJEKT TAGOK
a feladatok időben elvégzése
a feladatok elvégzése
eredmények adminisztrációja
információ szolgáltatás (megvalósításról, időszükségletről)
késésre figyelmeztetés
saját tapasztalatok beépítése a projektbe
ne lépje túl a költségvetést
a vezető informálása a kockázatokról
report the need of the assets for his/her work to the leader
initiate talks and meetings with the leader
collect and elaborate information
SZAKÉRTŐK
konzultáció
a vezető támogatása, tanácsok
döntéstámogatás, - előkészítés
célok azonosítása
sztandardek és módszerek választása
minőségcélok és sztandardek
specifikáció és övetelmények
szakértői nézőpont, vélemény a projektben
nominated by the consigner
monitoring BIZOTTSÁG
jelentés és monitoring
minőségbiztosítás
hatékonysági követelmények kialakítása
vezető segítése
munkafolyamat és -módszerek optimalizálása
minőségi célok meghatározása
agent of the consigner
a szakmai, technikai és minsőségi döntések felülvizsgálata
az ellenőrzés segítése - elfogadja-e az eremdényeket
az eredmények minőségbiztosítása
TULAJDONOSOK
erőforrások biztosítása
HR biztosítása
képzés
külső források bevonása
a belső és külső erőforrások biztosítása, időben és a megfelelő minőségben, mennyiségben
decide about people involved in the project
A PROJEkT TEAM
Projekt tagok
Szakértők
Monitoring biz.
Tulajdonosok
elnök
ötletember
erőforrásszerző
értékelő
formáló
szervező
teammunkás
hajrázó
Etika
Az alábbi normák tartandóak be:
pontosság
korrektség
nyíltság az adatok megfelelő biztosításában
titoktartás és bizalmas információkezelés
legitimitás
önszabályozó törekvések elfogadása
átláthatóság biztosítása
összeférhetetlenség elkerülése
kezdési periódus
fő megvalósítási periódus
projektzáró periódus
utánkövetési periódus
Projekt kezdés
pályázati támogatás esetén
Hurrá nyertünk!
Jaaaj! Nyertünk!
saját felelősségre megkezdett projekt
mikor kezdhető meg?
mi számít kezdésnek?
hogyan kezdjük meg?
A projektben létrejövő szakmai dokumentumok és alrendszerek:
Projektterv és mellékletei
PEJ - Projekt Előrehaladási Jelentés
Előlegigénylés
PFJ - Projekt fenntartási jelentés
Beszámolók
Kifizetési kérelmek
Változásbejelentés
Szerződés módosítási kérelem, módosítás
költségvetés
ütemezés
gantt
indikátorok
listák, stb.
PIR - Projekt információs Rendszer
Fontos:
visszacsatolás
dokumentálás, adminisztráció
kapcsolattartás
érintettekkel
kiíróval
projekt megvalósítókkal
jogi és adminisztrációs előírások betartása
megfelelő
lebonyolítás
társadalmi elvárások, problémamegoldás
A visszacsatolások kritériumai:
relevancia
hatékonyság
fenntarthatóság
hatásosság
hatás
fenntarthatóság
teljesítménymérés
Projektirányítás, projektszabályozás, kontrolling
Általában véve a projekt külső szabályozói az alábbiak:
magyar törvények, rendeletek
magyar állami hivatalok és szervezetek állásfoglalásai
helyi rendeletek és szabályozások
közösségi rendeletek
közösségi irányelvek
megkötött szerződések
A belső szabályozók leggyakrabban az alábbiak:
szervezeti és működési szabályzat
számviteli szabályzat
pénzkezelési szabályzat
dokumentumkezelési szabályzat
közbeszerzési szabályzat
A projektirányítást támogató leggyakoribb rendszerek :
Projekt Irányítási Kézikönyv
Monitoring Kézikönyv
Projektügyviteli szoftver
Pénzügyi tervezés - végrehajtás
A projekt pénzügyi tervezésének legfontosabb elemei:
projektköltségvetés (táblázat és annak szöveges magyarázata)
projekt cash-flow (táblázat és annak szöveges magyarázata)
közbeszerzési terv (táblázat és annak szöveges magyarázata)
A projekt pénzügyi végrehajtásának legfontosabb elemei:
pénzügyi teljesítések dokumentumai (kifizetési bizonylatok és alátámasztó háttérdokumentumok)
terv/tény adatsorok (táblázat és az eltérések magyarázata)
közbeszerzési dokumentációk (teljes dokumentációk)
A végrehajtás elemei:
könyvelés
bérszámfejtés
utalványozás
költségvetés figyelemmel kísérése
cash-flow figyelemmel kísérése
A pénzügyi kifizetések (teljesítések) igazolása:
megrendelés
számla (esetleg szállítólevél is)
teljesítésigazolás (ha van)
kifizetés engedélyezése
átutalási megbízás (ha van)
kifizetés megtörténtének igazolása
Közbeszerzés
Közbeszerzés lebonyolítására van szükség, ha a egvalósítás során közpénzeket (hazai vagy közösségi forrásokat) használnak fel
A közbeszerzési eljárások szintjei:
egyszerű
nemzeti
közösségi
eljárási típusok - > értékhatárok
A közbeszerzés elvi menete:
Ajánlattételi felhívás és mellékleteinek elkészítése
Ajánlattételi felhívás és mellékleteinek közzététele vagy kiküldése
Ajánlatok beérkezése
Ajánlatok bontása
Ajánlatok értékelése
Eredményhirdetés
(Jogorvoslat)
Szerződéskötés
Kommunikáció
belső kommunikáció
külső kommunikáció
A szóbeli kommunikáció:
projektmegbeszélés
projektértekezlet
tájékoztatás
egyéb szóbeli kommunikáció
Írásos:
projektjelentések
teljesítésigazolások
utasítások
elektronikus és papíralapú levelezés
megbízások és egyéb vezetői rendelkezések
nyilvántartások
Típusai
Saját vezetéssel folytatott kommunikáció
Támogatóval folytatott kommunikáció
Disszemináció
saját internetes honlap, portál
egyéb elektronikus felület (cikk, banner, link, stb.)
nyílt adatbázis
újságcikk, újsághirdetés
televíziós szereplés, hirdetés
kiadványok (pl.: plakát, szórólap, tájékoztató füzet, tankönyv, stb.)
kis értékű ajándéktárgyak (pl.: toll, jegyzettömb, mappa, stb.)
Kritikus tevékenységek a projektben
Válságmenedzsment
Változásmenedzsment
Benchmarking
Konfliktuskezelés
A válságmenedzsment
A válságmenedzsment-beavatkozás főbb lépései az alábbiak:
probléma meghatározás
érintett területek felmérése
beavatkozás előkészítése – stratégia készítése
beavatkozás
beavatkozás sikerességének mérése - utánkövetés
A válság kialakulásának okai :
törvényi változások
rossz támogatói utasítás
belső szervezeti problémák
hiányos tervezés
rossz előrehaladási ütem
rossz előrehaladási irány
a tevékenységek egy része nem működik
rossz (pénz)gazdálkodás
nem megfelelő vagy hiányos projektdokumentáció
projektvezetési problémák

Változásmenedzsment
A tervezett változtatás sikeres megvalósításának három fázisa:
a felengedés (unfreezing)
a mozgatás (moving)
a megszilárdítás (freezing)
A változás sikereit értékelni lehet:
a szervezet eljutott a kiinduló állapotból a kívánt új célállapotba, vagyis sikerült a tervezett változtatást véghezvinni
a szervezet működése a célállapotban a várakozásoknak megfelelő
az átmeneti állapot nem okozott a szervezetnek túlzott mértékű fennakadást, nem terhelte le túlságosan a rendszert
az átmeneti állapot nem okozott a szervezet egyes tagjainak túlzott fennakadást és ráfordítást, nem terhelte le a tagokat túlságosan
A változtatásban részt vevő személyek csoportjai, szerepei:
védnök
ügynök
célpont
szószóló
Projektek ellenőrzése
Saját, belső ellenőrzés
IH vagy KSz ellenőrzés
folyamatos megbeszélések (feladatok, felelősségi körök)
TQM
jelentések, beszámolók, teljesítés igazolások
előrehaladási jelentés
elszámolások, kifizetési kérelmek
értesítenek
rendelkezésre állás
PEJ, projekt- és fenntarthatósági indikátorok
arculati előírások
kifizetések
Kérdés
Milyen dokumentumok alapján ellenőriz az IH?
Milyen dokumentumokat ellenőriz az IH?
Dokumentumok
marketing- és kommunikációs terv
arculati kézikönyv
szerkeszthető sablonok
cég, szervezet belső arculati elemei
egyéb szerződések, szabályzatok
A projektkommunikáció szakaszai:
projekt előkészítő szakasza
projekt megvalósítási szakasza
projekt megvalósítást követő szakasza
Kommunikációs eszközök lehetnek:
Nyomtatott tájékoztatók
Honlap
Lakossági fórum
Sajtóközlemény
Sajtónyilvános események
Tájékoztató tábla
Médiamegjelenés
Fotódokumentáció
Projektátadó rendezvény
Információs anyagok, kiadványok
Emlékeztető tábla
Kérdés
Milyen kommunikációs eszközöket alkalmazhatunk a projektek során?
A projekt személyi háttere
Kérdés
Kik vesznek részt a projektben?
Kik lehetnek a projektmenedzsment szereplői?
A beruházási, megvalósítási folyamat szereplői
a szereplők és szerepkörök (felelősségi körök) projektenként eltérőek
stratégiától is függ (pl. egy menedzsment szerevezet vagy kihelyezve, megvalósító szerevzetén belül vagy külön cég, stb.)
A megvalósításban, beruházásban résztvevők köre:
beruházó
tanácsadó
mérnök
vállalkozó
tervező
beszállító
Projektszervezet - szervezeti formák
Lineáris-funcionális
Projektre orientált
Mátrix
Alapelvek
egyetemlegesség
rugalmasság
áttekinthetőség
pontosság
Tervezési módszerek, eszközök
Oszlopdiagramok
Gantt-diagram
L.O.B. (Line of Balance) diagram
Hálódiagramok
CPM módszer - kritikus út, csúszás
Precedencia diagram
Megvalósítás
Markerketing, kommunikáció
Feladat
Mutatkozzatok be, kérlek!
Feladatok és felelősségi körök
A projektvégrehajtás és a projektfinanszírozás szakaszai
Projektkontroll területei:
projekttevékenységek megvalósulása, előrehaladása
erőforrás-felhasználás
költségek és pénzügyi források alakulása, bevételek és kiadások alakulása
Érdekcsoportok
Külső
Belső
tulajdonosok
projekt vezetés
megvalósítók
munkavállalók
egyéb
hatóságok
vállalkozások
pénzintézetek
szakmai szervezetek
érdekvédelmi szervezetek
fogyasztók, vevők
helyi közösségek, civilek
média
Érdekek
gazdasági
törvényben szabályozott jogok
küldetés, célokbiztonság
életminőség
előnyszerzés
fennmaradás
politikai
latens, rejtett
A projekt-marketing folyamata
érintettek, érdekcsoportok elemzése
marketing- és kommunikációs terv készítése
marketing módszerek meghatározása
a marketing-eszközök kiválasztása
költségtervezés
hatékonyság elemzése
visszacsatolás, módosítás

Kidolgozáskor felmerülő problémák:
nincs készletezési szakasz
nem tudjuk, melyik boxba való a mondat
gey mondat több helyre is illik
nincs stratégiai utalás
A problémafa és célfa kidolgozásakor felmerülő
nehézségek
:
nem ok-okozati viszony
NEM fontossági sorrend
nincs kapcsolat a két probléma között
nem kerül bele minden probléma
problémafában szereplő mondatok nem illenek a célfába
Projektmenedzsment
Menedzsment, mint tevékenység
Menedzsment, mint szervezet
Projektek ellenőrzése
Saját, belső ellenőrzés
IH vagy KSz ellenőrzés
folyamatos megbeszélések (feladatok, felelősségi körök)
TQM
jelentések, beszámolók, teljesítés igazolások
előrehaladási jelentés
elszámolások, kifizetési kérelmek
értesítenek
rendelkezésre állás
PEJ, projekt- és fenntarthatósági indikátorok
arculati előírások
kifizetések
Kérdés
Milyen dokumentumok alapján ellenőriz az IH?
Milyen dokumentumokat ellenőriz az IH?
Forráskeresés, előkészítés
Forrástérkép:
összeveti az egyes források létezését, előnyeit és hátrányait
Forrásazonosítás:
a forrástérképen azonosítjuk a projekt számára megfelelő forrásokat, a többi lehetőséget kizárjuk
Keresztfinanszírozás:
egy projekt megvalósításához felhasználható több pályázati lehetőség is
az egyik pályázati pénzből biztosítják a másik pályázat által finanszírozott tevékenységet - szabálytalanság!
Fejlesztés vs. fenntartás
a legtöbb pályázati forrás fejlesztési célú projekteket támogat - a hozzáadott-érték képzése
Pályázatkeresés
HOL KERESSÜNK?
saját és partneri kör, valamint a kapcsolati tőke információi
általános nyomtatott sajtó, közlönyök
pályázati szaklapok, folyóiratok
internet
információs irodák
egyéb szolgálatok
Folyamata:
információ a projektről
forráskeresés
források azonosítása
a pályázat dokumentációjának beszerzése
a dokumentáció többszöri figyelmes elolvasása
forrásazonosítás - a dokumentációban leírt egy vagy több (kizáró) ok miatt
Mire kell figyelni a kereséskor?
legyen projektötlet - ne a gombra varjuk a kabátot
folyamatos pályázatfigyelés, -keresés
csak akkor válasszuk ki a kiírást, ha illik a projektre
benyújtási határidő - beérkzés vagy postára adás?
szükséges partnerek
ki pályázhat? - egyedül vagy konzorciumban?
teljes támogatási összeg/pályázható összeg - támogatható pályázatok száma
van-e lobbi lehetőségünk a kiírónál?
Pályázatok típusai
Vállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
http://palyazat.gov.hu/
Projektterv és megvalósíthatósági tanulmány
Projektdokumentumok
technikai - funkciók, eszközök, eredmény
jogi - jogok, kötelezettségek, felelősség
vezetési - átláthatóság, számonkérhetőség
Előkészítés, programozás
Tervezés
Megvalósítás
Ellenőrzés
megvalósíthatósági tanulmány
projekt fiche
döntést előkészítő összefoglalók
egyéb stratégiák, programok
finanszírozási javaslat
tevékenységtev
akcióterv
költségterv
LKM
erőforrásterv - HR terv
építési terv
kockázatkezelési terv
marketing terv
változáskezelési terv
minőségbiztosítási terv
tervezési dokumentumok módosított változata
akciótervek
működési tervek
projektmeetingek dokumentációja
módosítások, változások dokumemtnumai
szerződések
monitoring jelentések
Zárás
monitoring terv
monitoring dokumentumok
jelentések
problémakezelés dokumemntumai
monitoring jelentések
összefoglaló, projektzáró jelentés
fotók, videók
elégedettségi felmérés eredményei
Projektterv részei
1. Vezetői összefoglaló
2. Projekt bemutatása, alapadatai
3. Projektszervezet
4. Feladatok és tevékenységek a projektben
5. Költségvetés
6. Monitoring, ellenőrzés
7. Projektdokumentumok
8. Mellékletek
Megval. tan.
Vezetői összefoglaló
A projekt háttere - környezetelemzés, programozás, felsőbb szintű stratégiák
A főbb probléma, projekttel kapcsolatos igény
Megoldási alternatívák
Megvalósítási javaslatok
Pénzügyi elemzés
Kockázatelemzés
Mellékletek
Mire jó a megval.tan.?
döntéshozatal
kockázatelemzés, -elkerülés
átfogó kép
kommunikáció
lobbi
Full transcript