Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filmsamtal

Presentation över hur man kan arbeta med film och multimedia tillsammans med yngre skolelever.
by

Katarina Hjärpe

on 12 August 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filmsamtal

Filmsamtal Ljussättning
Musik och ljud
Klippning
Text
Bildutsnitt
Kameravinkel Bildkällor: "Mue tells ghost stories" av InfoMoFo på Flickr.com (Attribution, Share Alike)
"Landscape" av Rick Smit på Flickr.com (Attribution)
"Backlit Golden Retriever" av theilr på Flickr.com (Attribution, Share Alike)
"Top Light" av Geoff LMV på Flickr.com (Attribution, Noncommercial)
"Tecknad groda" av Specialpedagogiska institutet på Multimediabyrån
"Fågel" av Hogia AB på Multimediabyrån
"Barn i hängmatta" av Nils Sundberg på Multimediabyrån Varifrån? Vilken färg och styrka? http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/Mediekunskap/Filmmusikens-funktioner/ http://vimeo.com/14540017 Miljöbild
Helbild
Halvbild
Närbild
Extrem närbild Hur fungerar reklamfilm? ...eller inte? Filmkällor Belinkie, Matthew: 40 Inspirational Speeches in 2 Minutes, 2008.
Boesen, Tobias Gundorff: Out of a Forest, 2010.
Daimreklam. Kraft Foods, 1996.
Eisenstein, Sergei: Ivan Grozniy (Ivan den förskräcklige). 1944.
Renck, Johan: Apolivareklam. Apoteket, 2009.
Riefenstahl, Leni: Triumph Des Willens (Viljans triumf) Reichsparteitag-Film, 1934.
Rule, Chris: Scary Mary, 2006. Omklippt scen ur Stevenson, Robert: Mary Poppins. Walt Disney Productions, 1964.
Walk, Nigel: The Story of Science: Power, Proof, and Passion. BBC, 2010. Musik kan helt ändra en stämning:

http://bennyhillifier.com/ Ljudets och musikens fysiska, tanke-och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela. (LGR 11, kursplan i musik, åk. 4-6) Filmmusik Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap. (LGR 11, kursplan för bild, åk. 4-6) LGR 11 rekommenderar också användning av film inom... Engelska: Filmer och dramatiserade berättelser för barn [och unga]. (Åk 1-3, 4-6)
SO: Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. (Åk. 1-3)
Religion: Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. (Åk. 4-6)
Samhällskunskap: Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. (Åk. 4-6)
Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. (Åk. 4-6, se också prezi om kritiskt förhållningssätt.)
Svenska: Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. (Åk. 1-3)
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (Åk. 4-6)
...kanske rentav slöjd: Hur symboler och färger används inom barn-och ungdomskulturer och vad de signalerar. (Åk. 4-6) Slutdiskussion kring
Out of a Forest Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation. (Hem- och konsumentkunskap, åk. 1-6) Mise-en-scène = allt som syns framför kameran
(scenografi, rekvisita, skådespelare...) (fr. "placera på scenen") Förslag: Gör tittskåp med någon av filmens miljöer. Prova att sätta filmens personer i varandras tittskåp, diskutera skillnaden.
Återdramatisera någon scen ur filmen.
Härma karaktärernas kroppsspråk. Fotografera gärna!
Rita bilder, serier, kartor.
Använd andra uttryckssätt som t.ex. dans eller musik. Eva Westergren Textkällor Westergren, Eva: I filmens fotspår. Bonnier utbildning, 2010.
Bordwell, David & Thompson, Kristin: Film art : an introduction. The McGraw-Hill Companies, 1997.
Bergqvist, Eva: Att arbeta med filmupplevelser: en kurs i filmanalys och klassrumsarbete utarbetad för lärare i grundskola och gymnasieskola. Svenska filminstitutet, 2004. http://www.latoteket.se/latoteket/lektionstips/dur-mollkoll/ Reklammusik Kameravinkel Arbetsblad till Reklamfilmens fantastiska värld
(funkar också inför prat om andra typer av filmer):http://www.multimedia.skolutveckling.se/data/object/5318/531840.pdf Multimediabyrån har också många andra bra tips för filmprat på
http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/Mediekunskap/ Klippning Gamla filmer t.ex. från http://www.filmarkivet.se/ http://www.linkopingpafilm.se/ Förslag på ljudövningar

• Se ett filmklipp, eller nyheterna, utan ljud. Vad får man
reda på? Vad syns i bild och vad syns inte?
• Prova också att bara höra ljudet och inte se bilden.
• Välj en bild eller filmklipp och lägg till lämpliga ljud –
eller lägg till direkt olämpliga ljud och se vad som händer!
• Prata in egen dialog till filmklipp.
• Gör egna ljudeffekter. http://www.voodoofilm.org/artikel/gora-egna-ljudeffekter.aspx Bildutsnitt: Hur påverkas intrycket? Övning: Gör en storyboard!

• En storyboard påminner om en tecknad serie: man
ritar de tagningar som ska vara med i filmen.
• Växla mellan olika typer av bilder: närbild,
helbild, osv. Tänk på att det kan bli förvirrande att
t.ex. gå från miljöbild till extrem närbild.
• Ungefär tio teckningar är lagom för övningen. från f.d. filmpedagogik.nu, numera
http://www.filmomediepedagogik.se/foreningen/ Dramats steg: Rödluvan Det var en gång en liten flicka som kallades Rödluvan. (Anslag) Rödluvan träffar vargen i skogen (Presentation av karaktärer – första vändpunkten) Vargen springer före och äter upp mormor (fördjupning – point of no return) Jägaren räddar dem (konfliktlösning) …och de levde lyckliga i alla sina dagar (avtoning) http://www.archive.org/details/prelinger Hur visar man lagligt? SVTplay, YouTube o.dyl = OK
TV-program medan de visas = OK
Hyr/köpvideo = kräver visningsrättigheter (köp film med rättigheter, låna från centralen, eller slut skolavtal med Swedish Film)
Heminspelade TV-program = kräver avtal med CopySwede Pröva att ändra stämningar med hjälp av färg och ljus

- på riktigt
- på papper
- i datorn Hon skulle till mormor med saft och kaka.
(Presentation av karaktärer.) Perspektiv
Full transcript