Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DM01 - Uvod v BIM

No description
by

Nenad Cus Babic

on 14 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DM01 - Uvod v BIM

Virtualna gradnja
Povezani terminski plani
Recepture
BIM Model (3D)
Stroški (5D)
Čas (4D)
BIM - sodelovanje med partnerji
Izmenjava podatkov z uporabo različnih standardiziranih zapisov:
IFC
DXF-DWG
PDF
XML
lastni formati datotek
……
BIM - dokumentacija
BIM - analize in usklajevanje
3D CAD
CAD orodja podpirajo 2D in 3D načrtovanje
2D načrti in 3D modeli so v eni datoteki
Risbe se vsaj delno generirajo iz modela
Ni avtomatiziranega generiranja dokumentacije
Ni podpore inteligentnim komponentam
Obstajajo osnovna orodja za vizualizacijo in izračune
3D CAD
BIM- uporaba arhitekturnih elementov
risbe
tloris, prerezi
šrafure, ozadja
dinamično skrivanje detajlov

predstavitve modela
3D predstavitev usklajena z risbami
barve in tekstura

ne grafične informacije
opis materiala
površine, volumni
stroški
BIM - analize in izračuni
V model shranimo tudi druge podatke:
količine
vrste materialov
različne opise
podrobnosti vgrajenih komponent
informacije o gradnji
zagotavljanje varnosti
cene/stroški

Model omogoča izdelavo:
popisa materiala
pregled prostorov
sezname oken, vrat, druge opreme

centralni strežnik
lokalne kopije
rezerviran delovni prostor
sinhronizacija
BIM - skupinsko delo
Koncept BIM
Risbe, pogledi, vizualizacija, izračuni in popis materiala avtomatizirano nastanejo kot rezultat modela
BIM= Building Information Modeling
Uvod v BIM
2D CAD
Načrtovanje in dokumentacija v 2D
3D model ne obstaja
posamezne risbe v datotekah
ročno usklajevanje
orodja za vizualizacijo in izračune še ne obstajajo
2D CAD - prednosti in slabosti
BIM - kaj zajema
skupen vir podatkov: Celoten model zgradbe in vse njegovepredstavitve so vključene v enovit virtualni model.
Model zgradbe je sestavljen iz inteligentnih komponent, ki definirajo tako strukturo kot pomen delov in celote.
Spremembe modela se neposredno odražajo v risbah (in obratno).
Tok dokumentacije je mogoče avtomatizirati.
Vključeni so podatki o lastnostih gradbenih elementov in ne le geometrija.
Orodja že vključujejo možnost vizualizacije.
Model je osnova za vse kalkulacije.
BIM - prednosti in slabosti
(BIM = informacijsko modeliranje objektov)
vsebina delno povzeta po Graphisoft BIM Curriculum
1960
2000
1980
1970
1990
"The Elements"
Euklid
Baalbek Bekaa Libanon
230 p.n.š.
(virtual construction)
pojav CAD
eksperimentalno
komercialni CAD
na velikih računalnikih
CAD na osebnih
računalnikih
3D CAD
BIM
4D, 5D
glede na 3D CAD in BIM
ni samodejnega usklajevanja risb
ni 3D vizualizacije
ni samodejne podpore izračunom, izdelavi popisa del ali terminskemu planiranju
ni mogoče samodejno ugotavljanje težav/nasprotij v načrtu
Prednosti

koncept odstopa od ustaljene prakse
dokumentacija ni povsem avtomatizirana
ni pravih (inteligentnih) komponent
glede na 2D CAD
boljše prepoznavanje problemov pri načrtovanju
hitrejše upravljanje sprememb
možnosti vizualizacije
podpora izračunom

glede na BIM
3D modeliranje ni nujno
manjše datoteke
Slabosti
Prednosti

glede na ročno risanje
hitrejše popravljanje
natančnost
avtomatizacija opravil (šrafure, dimenzije)
ponovna uporaba gradnikov

glede na 3D CAD in BIM
enostavnost
majhne datoteke (samo 2D podatki)
uporabno za vse zgradbe
Slabosti
BIM= Informacijsko modeliranje objektov
Prednosti
Slabosti
Uporaba inteligentnih komponent
Samodejno usklajevanje risb
Bogate možnosti vizualizacije (animacije, študije osončenosti, renderji itd.)
Samodejna izdelava popisov in terminskih planov
Povezanost s programi za statiko, izračun energetskih potreb in analiza konfliktov
Potrebno veliko učenja novih tehnologij
Potrebne investicije v tehnologijo in reorganizacijo procesov
vir: http://blog.cpgcorp.com.sg/?p=1352
http://www.cadazz.com/cad-software-Sketchpad.htm
več o zgodovini CAD
receptura
metode dela
viri
model BIM
1980
2000
Full transcript