Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La biblioteca de l'ICIP a 5 anys vista

No description
by

Guifré Miquel

on 16 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La biblioteca de l'ICIP a 5 anys vista

Eixos Missió Visió La biblioteca de l'ICIP Col·lecció Incrementar la col•lecció bibliogràfica de la biblioteca, tant en suport paper com electrònic, tot seguint la pròpia política de desenvolupament de la col•lecció i donar-li visibilitat i ús per part dels seus usuaris. Política de desenvolupament de la col•lecció

Nous formats per facilitar l'accés a la documentació

Política d'avaluació de l'ús de la col•lecció

Suport a la recerca

Fons documental de fonts escrites i orals del moviment per a la pau

Preservar la memòria institucional Objectiu de l'eix Actuacions La biblioteca de l'Institut Català Internacional per la Pau és un centre de recursos d'informació i documentació especialitzat en temes de pau, seguretat i conflictes orientat als programes de recerca actius a la institució. Esdevenir un centre documental de referència que ofereixi recursos i serveis de qualitat per a la recerca als membres de l'ICIP, a les persones relacionades amb l'àmbit temàtic de l'especialització i a la ciutadania en general. Gestionant una col•lecció especialitzada sigui en paper o digital.
Donant accés públic a la col•lecció.
Difonent i donant visibilitat a la producció documental i la tasca investigadora de l'ICIP.
Oferint serveis de qualitat destinats a satisfer les necessitats d'informació dels seus usuaris.
Promovent el coneixement dels seus fons i dels seus serveis al seu públic potencial.
Col•laborant i assessorant eficaçment les diferents unitats de l'ICIP.
Cooperant amb institucions similars i xarxes professionals. Com? Serveis Oferir i consolidar un catàleg de serveis i recursos d'informació de qualitat en les àrees d'interès de l'ICIP, tot vetllant que s'adeqüin a les necessitats concretes dels usuaris. Carta de serveis amb els compromisos de la biblioteca, i els drets i deures dels usuaris

Política de préstec

Servei d'obtenció de documents

Bases de dades bibliogràfiques i a text complet

Servei d'informació i recerca bibliogràfica especialitzada

Difusió selectiva de la informació

Pla de formació d'usuaris de la biblioteca
Actuacions Objectiu Biblioteca
digital Crear la biblioteca digital com un espai d'accés a continguts digitals i serveis relacionats amb l'àmbit de recerca de l'ICIP oferts de forma sistematitzada. Portal de referència o peacenet

Materials producte de la recerca de la institució

Web social

Espai d'extensió dels serveis bibliotecaris

Fons antic, sonor i audiovisual

Accés fàcil i usable a nous formats Actuacions Objectiu La biblioteca dins l'ICIP Donar suport informacional, instrumental i assessorament constant per a la consecució dels eixos estratègics de l'ICIP en la seva activitat diària i especialment en la recerca, per tal d'incrementar-ne la visibilitat i l'impacte extern. Difusió selectiva de la informació

Suport a l'edició documental i a la preparació de publicacions i treballs científics

Pautes i criteris bibliogràfics en les diverses línies de publicacions i col•leccions

Accés obert a la producció de la recerca generada per la institució

Dipòsit de coneixement de tota publicació

Valor bibliogràfic i documental en la difusió d'informació

Accions culturals i projectes Actuacions Objectiu de l'eix Adequar el nombre de professionals a les necessitats de la biblioteca i a la seva vocació de centre especialitzat de referència, disposant de perfils professionals que donin resposta als reptes de l'Institut Professionals Catàleg de llocs de treball i competències associades

Manual dels procediments bàsics

Know-how professional

Formació contínua del personal de la biblioteca Actuacions Objectiu Promoure la imatge de la biblioteca de l'ICIP com un centre -dinàmic i cooperador- de recursos i serveis especialitzats de qualitat per tal d'augmentar-ne l'ús i el coneixement. Recull d'indicadors que permeti mesurar-ne l'eficiència

Satisfacció dels usuaris i la valoració dels continguts

Visibilitat a la biblioteca entre el seu públic potencial

Relació i col•laboració amb centres i biblioteques similars

Participació activament en els consorcis i grups de treball Objectiu Actuacions Instal·lacions Millorar les instal•lacions, els espais i els equipaments de la biblioteca pensant amb els usos presents i futurs propis d'un centre destinat a la recerca bibliogràfica i la investigació Trasllat el fons de la biblioteca del soterrani a la planta superior

Espai híbrid de consulta i d'accés al fons documental

Espai per al treball en grup i l'aprenentatge col•laboratiu en general

Pla d'accessibilitat, de seguretat i de manteniment de la biblioteca

Zones de magatzem de publicacions, fons antics, fons històrics, material fungible...

Àrea d'autoservei

Equipament TIC actualitzat les sales de consulta dels usuaris Actuacions Objectiu Difusió, qualitat i cooperació La biblioteca de l'ICIP a 5 anys vista. Propostes d'innovació Guifré Miquel i Fageda Moltes gràcies guifremiquel@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/guifremiquel
http://www.delicious.com/guifremiquel
Full transcript