Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zektionsinfo

No description
by

Albin Hjalmarsson

on 7 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zektionsinfo

Teknologsektionen för Automation och Mekatronik
Högskolan/programmet

Studentkåren

Sektionen
Kommitté

Utskott

Förening
Bara förtoendeinvalda, egen bokföring
Förtroendevald styrelse, vanliga medlemmar
Som kommitté, fast central ekonomi
Hand om utbildning, forskning
Alla studenter är medlemmar
Varje program har en tillhörande sektion, där studenterna är medlemmar
Förtydlingar
Teknologsektionen för Automation och Mekatronik, nedan benämnd som sektionen, vid Chalmers Studentkår är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållning mellan sina medlemmar och skall tillvarata deras gemensamma intressen i främst utbildningsfrågor och studiesociala frågor
Utdrag ur stadgan:
§1.1.1:
Styrdokument
Beslutsfattande organ
1. Stadgan
2. Reglementet
3. Instruktioner
1. Sektionsmötet
2. Ztyret
Vad sysslar zektionen med?
Zaloonen
Studiefrågor
Arbetsmarknadsfrågor
Socialt liv för teknologen
Ett stöd för teknologen i alla situationer
Vilka sysslar med det?
Helt och hållet ideellt arbete av teknologer
Kommittéer
Utskott
"Vanliga" teknologer
Vad är zektionen?
Zektionens kommittéer
och utskott

Kommittéer
DaltonZ
Zenith
ZEXET
ZIF
ZØK
ArgZ
SNZ
Ztyret
Utskott
(ZIG)
Fanbäreriet
Intrezzeklubben
Valberedningen
Webgruppen
Ztek.chalmers.se
"kommitté".ztek.chalmers.se
Facebook
Z-kalendern
Hemsida
Z-teknologsektionen
Händelser intressanta för Z
Finns på hemsidan
Veckomail
Ztyret 13/14
Ordförande:
Kassör:
Vice ordförande, SAMO:
Ledamot 1, sektreterare:
(Ledamot 2:
Näringslivsansvarig:
Utbildningsansvarig:
Albin "Hazze", Z10
Viktor "PB", Z11
Malin, Z10
Viktor "Izengaard", Z11
Adrian, Z11)
William, Z12
Matilda "Bob", Z10
Allas kontaktuppgifter på ztek.chalmers.se!
Valda av sektionsmötet att under ett år driva frågor som är intressanta för z-teknologer gentemot kåren, programmet och zektionen
Övergripande ansvar över alla kommittéers verksamhet
Ansvarig för sektionens ekonomi, glädjefonden, sektionens firmatecknare
Zektionens näst högst beslutande organ, sektionsmötets ställföreträdare
Ansvarar för sektionens styrdokument, sektionsmötet, mm
Ztyret
Som medlem får du:
Utnyttja sektionslokalen
Delta på arrangemang
ex: Mottagningen, pubar, häfv, mycket mer
Äska ur glädjefonden
Allmänt stöd i de flesta frågor
Vara phadder åt Paddy Doyle
Bli sektionsaktiv!
Hjälp kommittéer som behöver hjälp
Gå på arrangemang och ha det trevligt!
Vill du bidra?
Zaloonen
Betalas av programmet, nyttjas av sektionen
Zaloonchef i ZEXET
Anton "bArn" Johansson
Veckostädning
Fest i Zaloonen
Bokning av Zaloonen
Att bli sektionsaktiv
"Azpa"
Nominering från valberedningen
Inval på sektionsmöte
Olika sektionsmöten för olika organ
Inget måste att vara sektionsaktiv!
Paddy Doyle
Glädjefonden
StuderandeArbetsMiljöOmbud
Sektionsmöte
4 ggr/år, ca LV5/6
8 oktober
Alla z-teknologer har närvaro-, yttrande- och rösträtt
Information
Inval
Ekonomiska frågor
Ändringar i reglementer och stadga
Medlemmar kan lämna in motioner om beslut och ändringar i styrdokument, ni kan få igenom många ändingar om ni försöker!
Städdeposition
Inför nästa sektionsmöte kan man söka valberedingen och intrezzeklubben!
"Äska"
Nytänkande arrangemang
Hur går man tillväga?
Krav

Ztyret@ztek.chalmers.se
"kommitté"@ztek.chalmers.se

Albin, ordförande: 0761 14 88 52

Malin, vice ordf, SAMO: 0703 93 92 45

Ztek.Chalmers.se
Man kan alltid kontakta Ztyret!
ordf@ztek.chalmers.se
vordf@ztek.chalmers.se
SAMO
Ditt stöd i frågor gällande
fysisk och psykisk arbetsmiljö


Vice sektionsordförande, Malin
vordf@ztek.chalmers.se
0703 93 92 45

SAMO för Ztek:
Vart kan jag vända mig?
Präst
Kurator
Kåren

Akademihälsan
Studievägledare
Jämställdhetskoordinator

Och såklart SAMO!
Onsdagslunch!
Full transcript