Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HU 5. Sátán mélységei

Jelenések 12-17 áttekintése, Titok: a nagy Babilon és a fenevad bélyege
by

János Sánta

on 3 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HU 5. Sátán mélységei

Sátán mélységei
Sátán tervei lelepleződnek
Amit tudnunk kell az ellenség terveiről, azt Isten kinyilatkoztatta nekünk
Ne legyünk tudatlanok cselszövéseit illetően, nehogy minket is becsapjon!
Krisztus Lelke és Igéje az egyedüli védelmünk
Imádkozzunk, hogy megoltalmaztassunk az ellenség haragjától!

Betekintés a nagy küzdelembe
Jelenések 12 lerántja a leplet arról a nagy küzdelemről, ami Krisztus és Sátán között zajlik Lucifer bukása óta
A következő előadásban részletesebben foglalkozunk majd a „világos oldallal”, most azonban kimondottan Sátán királyságának leleplezésével foglalkozunk

Tiszta asszony = Isten Királysága
A fiú gyermek, Jézus Krisztus a kereszten „született meg”, mert akkor vált a második Ádámmá
Vörös sárkány = Sátán és királysága
Sátán elsősorban e világ országain keresztül valósította meg a nagy küzdelemre vonatkozó terveit
Amikor a fiú gyermek (Jézus) megszületett, Sátán az éppen aktuális csatlósa, a
pogány Róma
által üldözte Őt
Koronák a fejeken = Központi hatalom
A
Pogány Róma
egy erősen központosított, despotikus világkormányzati rendszer volt
Sárkány/folyók = Pogányság
A sárkány, és a szájából származó folyóvíz a nyíltan nemkeresztény népeket, ill. ezek pogány vallásait jelképezi (pl.
pogány Róma
)
Először a jelképeket kell beazonosítani!
Az üldözés Sátántól ered
Akár a
pogány
, akár a
pápai
Rómán, vagy bármely más királyságon keresztül, mindig
Sátán
volt az, aki üldözést szított Isten Királyságának hűséges alattvalói ellen
Legyőzve is veszélyes még
Sátán és bukott angyalai vereséget szenvedtek, amikor Krisztus győzött a bűn alapelve felett
Ugyanakkor az ellenség nem adja fel egykönnyen, és most is teljes erőbedobással arra törekszik, hogy „alternatív” kormányzatának létjogosultságát igazolja
Repülő sas = Az üldözés elől menekülő Egyház
A pusztában = Számkivetésben
Az 1260 éves pápai teljhatalom idején Isten népe súlyos üldözéseket szenvedett
Sokan száműzetésbe mentek (pl. a valdensek), és kizárattak a társadalomból
Föld = Amerika
A 17. században a
puritánok
Új-Angliába menekültek az európai üldözés elől
Amerika elég tágas kontinens volt, hogy minden bevándorlót „elnyeljen”
Sátán nem tudta az oda menekülő keresztényeket karhatalommal elpusztítani, mert nem volt ott ügynöke
Ezt pótlandó, egy
okkultista
(szabadkőműves, boszorkány) ellencsapatot küldött a keresztények után, hogy rajtuk keresztül megrontsa a társadalmat
Washington DC
Pentagon
Új világrend
Mayflower, 1620
TE kellesz nekem a Góg-seregbe!
Sátán rájött, hogy az üldözés taktikája az egyetemes támogatottság hiányában vallott kudarcot
Ezért eltökélte, hogy a végső csata előtt az egész világot saját zászlaja alá toborozza
Góg háborúját az egész világ egyesült erőivel készül megvívni (Jelenések 20:8 vö. Ezékiel 38-39)
A cél: Isten népének teljes megsemmisítése
Régi-új világrend
A történelem ismétli önmagát (Prédikátor 1:9)
Ami a sötét középkorban történt a "régi világrend" idején, az fog újra megtörténni a vég idején is az "új világrendben"
A fenevad hatalmáról szóló prófécia kettős teljesedésű! (múlt + jövő)
A tengerből feljövő fenevad
A tengerből emelkedik ki
E hatalom a sűrűn lakott Európában alakul ki
Medve lábak ~ Médo-Perzsia
Elődei minden vadsága egyesül benne
Párduc test ~ Görögország
Oroszlán száj - Babilon
Sárkány erő ~ Pogány Róma
10 szarv koronával
Decentralizált hatalmi struktúra
A feudális Európa megosztott királyságai
7 fej a káromlás neveivel
Sátán királyságának része (logo)
A rendszer központi alakja az istenkáromló pápaság intézménye (Krisztus Helytartója)
Halálos seb az egyik fejen
A pápát 1798-ban fogságba vitte Napóleon egyik tábornoka
A nemzetállamok kialakulása lassan felőrölte a pápai feudalizmust (a régi világrendet)
A sárkány és a fenevad
A sárkány (
Pogányság
) a fenevadnak (
Katolikus kereszténység
) adja
Erejét = Világi hatalom (pl. haderő)
Trónját = Székhely és királyi cím
Nagy hatalmát = Tekintély (mint Krisztus helytartója az egész keresztény világ felett)
Sátán átruházta a
Pogány Róma
hatalmát a
Pápaságra
, hogy
1260
éven át uralkodjon
A
Spiritizmus
/Ateizmus helyét ismét a
Bukott kereszténység
veszi át, hogy uralkodjon még
1260
napig
Ismétlődő jelenségek
A halálos fej-seb gyógyulása
A gyógyulás jelenleg is folyamatban van: a katolicizmus fokozatosan kezdi visszanyerni elveszített népszerűségét
A pápaság és a régi világrend teljes rehabilitációjához azonban természetfeletti jelenségek is hozzájárulnak majd
Sátán imádása
Azáltal, hogy az emberek a
Bukott kereszténység
előírásait követik, valójában Sátánt imádják
A fenevad jelleme
A múltban antikrisztus volt, és a jövőben is az marad
(Dániel 7:21,25; 8:10-12; 11:36 vö. 2Thesszalonika 2:3-4)
Van füled a hallásra?
A titok nyitja, hogy a fenevad uralma meg fog ismétlődni
A pápát 1798-ban, első uralma végén,
fogságba
vitték
A pápaság második uralma végén, amikor Jézus visszatér, véglegesen
megsemmisül
majd
A hamis vallás ismét hatalmat fog venni a világ felett!
A neved be van írva az élet könyvébe?
Hihetsz bármit, tudhatod a sötétség minden titkát, de ha nem
ismered Jézust
, el fogsz veszni! (lásd a bolond szűzek esetét)
Valószínűtlen?
Nem elég csak a jelenlegi trendekre tekintenünk - isteni vezetésre van szükségünk
Ne feledjük, a természetfeletti jelek és csodák is valószínűtlenek!
A földből feljövő fenevad
A protestáns Amerika
Az USA egy olyan kontinensen alakult ki, ahova a protestáns zarándokatyák az üldözés elől menekültek (a föld)
A helyi lakosok nem tudtak érdemi ellenállást kifejteni a terjeszkedéssel szemben (a sűrűn lakott Európa hadakozó birodalmai között ez nem lett volna ilyen könnyű)
Krisztushoz hasonló kinézet
A nagyhatalommá váláshoz nagyban hozzájárult, hogy a nemzet protestáns alapelvekre épült
Vallásszabadság
Köztársaság
Az egyház és az állam szétválasztása garantálja a szabad vallásgyakorlást
Nincs kedvezményezett vallás!
Képviselő-választásokon alapuló kormányzat
Nincs királyi önkényuralom!
A sárkány hangja
Amerikát elárasztották és sikeresen megrontották Sátán ügynökei (szabadkőművesek, illuminátusok, boszorkányok stb.)
Az ország így az okkultizmus/ateizmus fellegvárává vált
A felső vezetők nyakig benne vannak
Külső
látszat: Ateizmus/Liberális kereszténység/New Age
Belső
motor: Szabadkőművesség/Illuminátusok/Okkultizmus/Sátánizmus
Bohemian Grove
Skull & Bones
Piramis
Nap-oszlop
Pentagramm
Sátán jele
A 9/11 bennfentes akció volt
Emberi jogok = Istenkáromlás
A hamis próféta
Az utolsó napokban az igazi próféta (Illés) eljön, hogy elkészítse az utat az igazi Krisztus
előtt
(Lk 1:17)
A hamis próféta ugyanakkor a hamis Krisztus (az antikrisztus)
előtt
készíti el az utat
Ahhoz, hogy behozhassanak egy új (
pápai
) világrendet, a jelenlegi világrendnek (az
ateizmusnak
) meg kell buknia
Ateizmus ~ Okkultizmus
A fáraó semmibe vette Istent és kívánalmait (ateizmus), ugyanakkor vakmerőségét a varázslók erejére alapozta (okkultizmus)
E két dolog mindig kéz a kézben jár!
Olyanok lesztek, mint az Isten!
Az evolúció hazugsága (ami az ateizmus alapja) Sátántól származik, és először az Éden kertjében hangzott el
Ez a tanítás mind a mai napig alapját képezi a pogány vallásoknak (pl. hindu karma), ill. a New Age/okkult ideológiáknak (pl. átlépés a szellemi dimenzióba, megistenülés)
Evolúció = a halhatatlanságra való törekvés Isten nélkül
Az első
fenevad
hatalmát gyakorolja
Káromolja Istent és üldözi a szenteket
Természetfeletti jelek
Először az okkultizmus javára (
sárkány
), hogy a világot erkölcsi nyomorba taszítsa
Tűz a mennyből
Illés jele az első
fenevad
javára
A "klasszikus" új világrend
Minden összeesküvés-elmélet arról beszél, hogy az okkult titkos társaságok (bilderbergek/szabadkőművesek/illuminátusok/sátánisták/földönkívüliek) egy nagy hatalomátvételre készülnek - és ebben van is igazság
Ez azonban csak egy figyelemelterelő hadművelet, a "déli király" = az
ateizmus
végső csapása az "északi király" = a
bukott kereszténység
ellen (vö. Dán 11:40)
Ez az "új világrend" nagyon hamar össze fog roppanni egy még látványosabb, természetfeletti csalás nyomása alatt
Az 1000 éves békekorszak a
Földön
Démonok jelennek meg világosság angyalaiként, megszemélyesítve apostolokat és prófétákat
Arra tanítják az embereket, hogy a pogányság sötétségéből újra meg kell térniük a "keresztény" hitre
Egy ezer éves békekorszakot ígérnek az engedelmeseknek, és felhatalmazzák őket a lázadók feletti "isteni" büntetés végrehajtására
Ez a csalás az egész világot magával fogja sodorni (Mt 24:10-11)
A föld népei egyesülnek, hogy rehabilitálják a régi (
pápai
) világrendet
A "kozmikus hierarchia" feltételei
Az UFÓ-k (valójában démonok) követelni fogják, hogy az egész emberiség egyetelen kormányzat alatt, és egyetlen vallásban egyesüljön
Azt ígérik, hogy segítenek az emberiségnek az evolúciós fejlődésben továbbjutni a halhatatlanság felé
A fundamentalista keresztények bizonyosak lesznek abban, hogy ez a válság maga a nagy nyomorúság (Mt 24:6-8), ami után mi következik...?
A fenevad képe
A sárkány
?
A protestáns Amerika és a fundamentalista kereszténység kulcsfontosságú szerepet fog betölteni a pápaság rendszerét másoló, új világrend felállításában
A "keresztény" új világrend
Egy család
A fenevad képének jelleme megegyzik a tengerből feljövő fenevadéval (a rehabilitált pápaság)
Ezúttal protestáns kereszténységnek nevezik, de mégis ugyanazokat a gonoszságokat cselekszi, mint az anyja
Az egész világot megtéveszti
Először Amerika, majd az egész világ egyesül ezen ál-köztársaság világkormány felállításában (ez néhány hónapig is eltarthat...)
Szól = Jogalkotói hatalom
Öl = Bírói hatalom
Bélyeget tesz = Végrehajtói hatalom
Imádj, különben meghalsz!
A Milleniumi Királyság ellenzőit először gazdasági ellehetetlenítéssel, majd halálos ítélettel próbálják jobb belátásra bírni
A fenevad bélyege
A pápaság vakmerő módon megváltoztatta Isten törvényét (Dán 7:25)
A
pogány
Konstantinusz császár tekintélyével élve, a
katolikusok
felcserélték Isten nyugalomnapját (a szombatot) a Nap napjával (vasárnap)
A Katolikus Egyház nyíltan vallja, hogy ez az emberi rendelés saját tekintélyének bélyege
A végső küzdelemben a vasárnap-ünneplés ismét kötelező érvényű lesz, mint a Milleniumi Királyság iránti hűség jele
Kikényszerített imádat
Nem kell egyetértened a kormányzattal
Elég, ha úgy imádod Istent, ahogy ők diktálják
Akár tudatosan (homlokodra) vagy kényszerűségből (kezeidre) veszed fel tekintélyük jelét, nem számít
Az ellenállókat kirekesztik a kereskedelemből, a munkahelyekről, és az egész társadalomból (élelem nélkül pedig biztos az út az éhenhaláshoz)
Csak két út van
Együttműködsz és élsz
A rendszer csak azok számára garantálja a biztonságot, akik
felveszik a bélyeget (vasárnapot ünnepelnek),
viselik a fenevad nevét (egyházi dolgozók)
viselik a fenevad számát (kormány-alkalmazottak, pl. rendőrök, egészségügyi dolgozók)
VAGY
Ellenállsz és meghalsz
Óriási nyomás lesz mind a kormány, mind a család, barátok, munkahely stb. részéről
Az igazság puszta ismerete kevés lesz ahhoz, hogy valaki ellenálljon a kísértésnek,

kivéve ha...
El vagy rejtve
Krisztusban!
Az életed össze van kötve Jézussal?
Az Ő nyomdokaiban jársz?
Akkor Ő győztesként vezet majd át a nyomorúság idején!
A titokzatos 666
6
6
6
A fenevad képének (a "keresztény" új világrend) mindhárom alkotója tökéletlen (6), e világból való, hangzatos hitvallásaik ellenére is:
A sárkány (
a nem-keresztények
)
A tengerből feljövő fenevad (
a katolicizmus
)
A bárányhoz hasonló vadállat (
a protestantizmus
)
Az igazi kérdés
A küzdelem tétje nem egy nap, hanem a szíved!
Istent szolgálod, vagy az Énednek kedveskedsz?!
A törvényszegés titka
Sátán földi királyságának teljes történelme bele van sűrítve a Jelenések 17-ben található prófétikus képbe
A korábbi fenevadak mind benne vannak e képben
Az új elem a
parázna
= a hamis vallás
A jelen idő kulcsfontosságú
A vallás (a parázna) általában uralkodó szerepet töltött be a társadalomban (a sok víz), a prófécia jelen idejében azonban száműzetésben van (puszta)
A jelen idő az ateizmus kora, 1798-tól, mely napjainkban is tart!
Parázna = Hamis és elbukott vallások
Minden korszakban megtörtént, hogy Isten népe - akik valaha világossággal rendelkezk - elfordultak, az Úr ellenségeivé váltak, és üldözőbe vették Isten népét
Bábel (pogányság, kb. i.e. 2000)
Jeruzsálem (júdaizmus, i.sz. 31-34)
Róma (katolicizmus, i.sz. 321-324)
Amerika (protestantizmus, i.sz. 1840-1844 között részlegesen)
A fenevadon lovagló parázna
Fenevad = Világi hatalom (állam)
A világtörténelem legnagyobb részében a vallás/egyház és az állam egysége magától értetődő volt
Ebben a szentségtelen üzletben a parázna felajánlja szolgáltatásait - ideológiát biztosít -, míg az állam világi javakkal látja el őt cserébe (gazdagság, haderő stb.)
Az eredmény mindig türelmetlenség és üldözés minden olyan vallással szemben, amely nem élvezi az állam kegyeit
Visszaszorítva, de nem elnyomva
A hamis vallásnak mindig sikerült elismertséget szereznie, még a legkeményebb kommunizmus idején is
Ha csendben maradsz a rendszert illetően (és csinálsz érte egy kis propagandát), akkor élhetsz!
Ebben a kapcsolatban azonban nem az egyház a meghatározó tényező
Babilon bora
A
parázna
céljait elsősorban hamis tanításaival éri el (bor aranypohárban), amivel "lerészegíti" az embereket, eltakarva előlük a valóságot
Előszeretettel üldözi azokat, akik ismerik és hirdetik az igazságot, nehogy felfedjék valódi természetét
Babilon
Sátán királysága a Földön
Ez a vadállat a korábbi vadállatok kombinációja, és Sátán királyságának teljességét mutatja be a korszakokon át
Skarlát
/vörös szín (vö. Jel 12, sárkány): a bűn uralma
Káromlások
nevei: az ember Isten elleni lázadásának teljessége
7
fej
+ 10
szarv
, mindegyiken
korona
: a világrendek sora Bábeltől egészen a történelem végéig
Parázna lányok
Utálatosságok
Egy gyalázatos bordélyház
Az összes hamis vallás benne foglaltatik Babilonban, mert mindnyájan hozzájárultak a törvényszegés titkának kibontakozásához
Az anya: a
katolicizmus
(ami beleolvadt a babiloni pogányságba a nagy hitehagyás idején)
Parázna lányok: bukott
protestantizmus
Utálatosságok:
pogányság
/okkultizmus/boszorkányság/egyéb vallások stb.
A "Madame"
Volt
Nincs
Lesz
A fenevad titka
A fenevad az Isten ellen egyesült világot jelképezi
Ezt a szoros egységet (1Móz 11:1,4,6) Bábel óta nem sikerült elérni
A történelem során a birodalmak mindig is próbálták helyreállítani ezt az elveszített egységet
A vég idején Isten megengedi, hogy újra megvalósítsák tervüket (Jel 17:13,17), de csak néhány nap erejéig!
A hét fej
Minden világrendnek van egy sajátos (vallási) ideológiája, és e kettő (a világi és a vallási rend) a fejekben találkozik:
A 7 hegy a hamis vallások/ideológiák/filozófiák teljessége, ami által a
parázna
kiterjesztette befolyását az emberekre
A 7 király a történelem egymást követő világbirodalma, amelyek által a
fenevad
a hatalmát gyakorolta
5 király elesett
1. Babilon
2. Médo-Perzsia
3. Görögország
4. Pogány Róma
5. Pápai Róma / Feudalizmus
Egy "van" (a sebesült fej)
Jelenleg az ateizmus és a szekuláris demokráciák korában élünk
A vallás csak alávetett, korlátozott szerepet tölt be (a parázna számára ez a pusztaság-tapasztalat)
6. Szekularizmus / Ateizmus
Egy, ami eljön, de csak rövid ideig marad
A fenevad képe csupán 3 és fél éven át fogja uralni a világot, ami a többi birodalom évszázadokban mérhető fennállásához képest csak rövid idő
7. A "keresztény"
új világrend
8. Bábeli világegység
A fenevad és a 10 szarv
A 6. csapás idején Sátán meghamisítja Krisztus eljövetelét, és egyesíti az egész világot zászlaja alatt
Ez a
soha nem látott, egyhangú egység
(
egy
akarat) Isten tekintélye ellen csak néhány napig fog tartani!
Halott? Majdnem...
A világ királyai haragra gerjednek a hamis vallás ellen, amikor a csapások hullanak a földre
Bosszújuk az 5. csapás idején sújtja majd a
paráznát
, és rettenetesen megkínozzák (de nem ölik meg teljesen!)
A 6. csapás idején a paráznát maga Sátán rehabilitálja, amikor kimondja a halálos ítéletet a szombat-tartókra (vagyis a vasárnap-rontókra)
A vadállat a hét közül való: ez a rendszer is érvényesíti majd az egyház és az állam egységének elvét
Szabadulás Armageddonnál
Sátán már 6000 éve háborúzik Isten ellen
E világ minden kormányzatát és vallását felhasználta, hogy elnyomja Isten népét, és feltartóztassa az igazságot
A végső elszámolás ideje közel van!
Sátán jele
Sátán jele
1.
2.
3.
Egy lehetséges verzió...
Full transcript