Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LA GEOMETRIA MITJANÇANT LA PSICOMOTRICITAT

No description
by

Sonia Bayarri

on 2 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LA GEOMETRIA MITJANÇANT LA PSICOMOTRICITAT

Introducció
El tutor o la tutora serà qui efectuarà els jocs
Les activitats no tenen horari concret
Quatre sessions en un mes
Contextualització
Justificació
Introducció en les figures
geomètriques bàsiques
Concepció atractiva de l'àrea lògico-matemàtica
Relació amb l'entorn
Activitats actuals
Duta a terme a través de la
psicomotricitat
Nocions estimulades
Descripció de
la unitat didàctica
OBJECTIUS
Els objectius que apareixen en la nostra proposta estan directament relacionats amb els objectius generals que establix el Decret 38/2008.

CONTINGUTS
Contribuixen al desenrotllament educatiu, i faciliten la interpretació del món atorgant-li significat i facilitant a la xiqueta i al xiquet la seua participació en este.

METODOLOGIA
Basada en el joc, ja que és un recurs que els infants utilitzen per a construir autònomament aprenentatges significatius.
LA GEOMETRIA
MITJANÇANT
LA PSICOMOTRICITAT

Atenció a la diversitat
Com especifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació en el seu Preàmbul “l’atenció a la diversitat s’establix com a principi fonamental que ha de regir tota l’ensenyament bàsic, amb l’objectiu de proporcionar a tot l’alumnat una educació adequada a les seues característiques i necessitats”.

Tres principis bàsics:
Principi de normalització.
Principi d’individualització
Principi d’integració

OBJECTIUS:
1. Promoure l'atenció/reacció.
2. Reconéixer la figura geomètrica del cercle.
3. Traçar la figura del cercle.
4. Treballar el ritme (distinció ràpid/lent).
5. Treballar motricitat grossa.
6. Treballar la lateralitat (mà esquerra/mà dreta).
Gràcies per la
vostra atenció

Inés Aparici González
Xavier Arteaga Guerrero
Sonia Bayarri Belloch
MªAmparo Sánchez Jiménez
Sonia Urbán Martínez
Anca Verónica Bancos
Trets característics de l’etapa a tractar:
Egocentrisme, dificultat en les transformacions, pensament màgic, etc.
Desenvolupament motor
Desenvolupament socio-afectiu
Desenvolupament cognitiu
Infants de 4 anys aproximadament:
ETAPA PREOPERACIONAL
La classe consta de 20 infants,
un amb discapacitat motora
Adaptacions


Tot l'apartat d'avaluació es realitzarà a través de les diferents sessions. Cal dir que a més de l’observació, el docent també utilitzarà quaderns d’anotacions o diaris de classe i grabarà, si escau, sessions que considere més importants.

A més del docent és interessant que els infants també formen part de l'avaluació. D'esta manera tant professorat com alumnat farà una autoavaluació sobre com s'han sentit, si han estat a gust, quines coses canviarien, quines no, intercanviant a la vegada les seues opinions.

Avaluació
Titulo introducción
UNIDAD DIDACTICA: Actividades no hay un horario concreto
Planificación: Flexibilitat a l¨hora de efectuar-les, quatre sesions en un mes.
Objectius: Trebalalr l¨aria logico matemática (la geometria)
Decret 38/2008:
- Avaluació global continua i formativa. Observació: tècnica principal.
- El profesorat avaluarà el proces D´enseyanment-Aprenentatje.
- El professorat exersirà l´acció tutorial i informarà periodicament a les families sobre la evaluació Educativa Escolar del alumnat.


Treballar la
geometria
(àrea lògica-matemàtica)
Avaluació segons el Decret 38/2008
Global contínua i formativa.
Observació: tècnica principal.
El professorat avaluarà el procés d'E-A
El professorat exercirà l´acció tutorial i informarà periòdicament a les famílies sobre l'avaluació de l'alumnat

DESCRIPCIÓ DEL CAS
FASE PRINCIPAL: Representació teatral en la que els personatges són el triangle, el quadrat i el cercle. Durant aquesta, l'alumnat, escoltarà i haurà de interpretar les accions que es vagen demanant amb el transcurs de la història.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Ens asseguem en cercle en l'espai de l'assemblea per tal de comentar el conte i anirem introduint l'explicació de les figures
geomètriques, relacionant-les amb els colors.

ADAPTACIÓ: La dansa es realitzarà sense necessitat
d'alçar-se, només es faran moviments amb la
part superior del tronc.


OBJECTIUS:
1. Construir la figura del triangle.
2. Treballar la motricitat fina.
3. Treballar la coordinació óculo-manual.
4. Promoure la creativitat.


Activitats
Açò no és només un mocador
MATERIAL: Mocadors de tela grans de diferents colors.
Pandero i triangle (per a marcar el ritme).
FASE PRINCIPAL: El docent marcarà el ritme amb el pandero si
vol que l'alumnat faça cercles amb la mà dreta i el triangle per indicar la mà esquerra. La intensitat del ritme variarà depenent de la rapidesa amb la que es toque
l'instrument. Podem cedir als alumnes els
instruments per tal que dirigixen ells.
Conte motòric
MATERIAL: Titelles triangle, quadrat i cercle.
Escenari per a representar
i música de la dansa.
OBJECTIUS:
1. Identificar les tres formes geomètriques bàsiques introduïdes.
2. Introduir el vocabulari bàsic i específicmatemàtic.
3. Promoure el desenvolupament del pensament lògic-matemàtic en l'alumnat.
4. Reconèixer els colors primaris.
Construïm triangles
MATERIAL: Palletes de diferents mesures i plastilina.
FASE PRINCIPAL: Els alumnes amb palletes i plastilina han de pensar com fer triangles i unir-los amb la plastilina.

ADAPTACIÓ: No és necessària cap adaptació.
Full transcript