Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Чөлөөт бүсийн тухай ойлголт

No description
by

kh baagii

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Чөлөөт бүсийн тухай ойлголт

Чөлөөт бүс гэж юу вэ?
Чөлөөт бүс гэдэг нь, нэгэн улсын хил дотор орших боловч гаалийн хилд ордоггүй нутаг дэвсгэр юм.
Өөрөөр хэлвэл чөлөөт бүс нь тус улсын үндсэн хуулиар заасан нутаг дэвсгэрт хамаарах боловч, тухайн улсын нутаг дэвсгэрт үйлчилж буй худалдаа, эдийн засаг болон санхүүгийн хууль тогтоолууд нь чөлөөт бүсэд хамааралгүй болно.
Чөлөөт бүсийн хэлбэр
Чөлөөт бүс нь
худалдааны,
үйлдвэрлэлийн,
хөдөө аж ахуйн,
аялал жуулчлал-үйлчилгээний,
эдийн засгийн гэсэн хэлбэртэй байна.

Чөлөөт бүсийг байгуулахын зорилго юу вэ?

Чөлөөт бүсийг байгуулахын хамгийн гол зорилго нь экспортын чиглэлийн үйлдвэрүүдийг дэмжих юм. Чөлөөт бүсэд байрлалтай үйлдвэр, аж ахуй нэгжүүдийг татвараас чөлөөлөх арга хэмжээ авдаг. Үүнд гаалийн татвар, нэмүү өртөгийн албан татвар, орлогын татвар гэх мэт татвараас чөлөөлөгдөх эсвэл хөнгөлөлт эдлэх боломжууд орно. Түүнчлэн чөлөөт бүсэд олсон орлогоо шууд улсын бусад нутаг дэвсгэр болон гадаад руу шилжүүлэх боломжтой.
Тухайн улсад шинээр нэвтрүүлэх үйлдвэрийн болон эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх. Чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэр худалдааны маш олон хөнгөлөлт үзүүлдэг болохоор, шинээр үйлдвэр нэвтрүүлэн хөгжүүлэхэд хамгийн тохиромжтой газар байх болно.
Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах Дээр дурьдсаны нэгэн адил чөлөөт бүсэд үйлдвэр шинээр нээн хөгжүүлэх нь саад бэрхшээл, хүндрэл багатай байх тул гадаадын хөрөнгө оруулагч нар тус бүс нутагт илүү их хөрөнгө оруулалт хийх болно. Үүнтэй уялдан улс оронд шинэ технологи нэвтрэх явдал нь түргэснэ.
1
. УИХ-ын 2002 оны 38 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг суманд худалдааны чөлөөт бүсийг 500 га газарт;

2
. УИХ-ын 2003 оны 34, 2004 оны 17 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд эдийн засгийг чөлөөт бүсийг 900 га;
3
. УИХ-ын 2005 оны 74 дүгээр тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Цагааннуур тосгонд худалдааны чөлөөт бүсийг 708 га;
4
. Мөн 2006 оны 13 дугаар тушаалаар Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын 1300 га газарт Чойр эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулахаар тус тус шийдвэрлэжээ.


Замын-Yүд” бүс нь Дорноговь аймгийн Замын-Yүд сумын нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоосон хилийн зааг бүхий газар нутагтай байна.
“Замын-Yүд” бүс үйлдвэрлэлийн, худалдааны, аялал жуулчлал-үйлчилгээний хэлбэрээс бүрдэнэ.
“Замын-Yүд” бүсэд казино байгуулж болно. 4 дүгээр зүйл. “Замын-Yүд” бүсийн хамгаалалт, улсын хил, шалган нэвтрүүлэх
4.1.“Замын-Yүд” бүсийн харуул хамгаалалт, бүсэд шалган нэвтрүүлэх үүргийг хил хамгаалах байгууллага гүйцэтгэнэ. Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт ”Замын-Yүд” бүсэд хамаарахгүй.
4.2.“Замын-Yүд” бүсэд эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон гаалийн байгууллага бүхий хилийн боомтоор нэвтрүүлнэ.
4.3.“Замын-Yүд” бүсэд нэвтрүүлэх журмыг хууль зүйн болон гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран тогтооно.
"Алтанбулаг" бүс нь Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоосон хилийн зааг бүхий газар нутагтай байна.

“Алтанбулаг” бүсэд цахилгаан, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ, цэвэр усан хангамж, авто, төмөр зам, телекоммуникацийн үндсэн сүлжээний салбарт хөрөнгө оруулсан аж ахуйн нэгжийн оруулсан хөрөнгийг албан татвар ногдуулах орлогоос хасч тооцно.

4.2. ”Алтанбулаг” бүсэд агуулахын аж ахуй, ачиж буулгах байгууламж, зочид буудал барьж байгуулахад хөрөнгө оруулсан аж ахуйн нэгжийг үйл ажиллагаагаа эхэлсэн өдрөөс орлогын албан татвараас 5 жилийн хугацаанд чөлөөлж, дараагийн 3 жилд 50 хувиар хөнгөлнө.

4.3. "Алтанбулаг" бүсэд бараа, бүтээгдэхүүнийг хадгалах, хамгаалах, сав, баглаа боодлыг сайжруулах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа, 10 болон түүнээс дээш жил ажиллахаар чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албатай гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжийг үйл ажиллагаагаа эхэлсэн өдрөөс тооцон орлогын албан татвараас эхний жилд чөлөөлж, дараагийн 3 жилд 50 хувиар хөнгөлнө.
Анхаарал
хандуулсанд баярлалаа
Чөлөөт бүсийн тухай ойлголт
МНУ-3а
2-р баг

Худалдааны чөлөөт бүсэд

Бараа, бүтээгдэхүүний мөн чанарыг нь алдагдуулахгүйгээр хадгалах, хамгаалах, түүний сав баглаа, боодлыг сайжруулах, борлогдох чанарыг дээшлүүлэх, борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлнэ
Үйлдвэрлэлийн чөлөөт бүсэд
тэргүүний, дэвшилтэт технологи бүхий, экспортын чиглэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлнэ.
Хөдөө аж ахуйн чөлөөт бүсэд
газар тариалан, мал аж ахуйн эрчимжсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлнэ
Аялал жуулчлал-үйлчилгээний чөлөөт бүсэд

олон улсын стандарт, шаардлагад нийцсэн зохистой дэд бүтэц бүхий үйлчилгээний цогцолбор бүрдүүлж, бүх төрлийн үйлчилгээ эрхэлнэ.
Эдийн засгийн чөлөөт бүсэд
энэ хуулийн 3.3-3.6-д заасан үйл ажиллагааг хосолсон буюу нэгтгэсэн байдлаар эрхэлнэ.
Засгийн газар 4 газарт эдийн засгийн болон худалдааны чөлөөт бүс байгуулахаар шийдвэрлэжээ.Тухайлбал:
“ЗАМЫН-YYД” ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БYС
"АЛТАНБУЛАГ" ХУДАЛДААНЫ ЧӨЛӨӨТ БҮС
“ЦАГААННУУР” ХУДАЛДААНЫ ЧӨЛӨӨТ БYС
.“Цагааннуур” бүс нь Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоосон хилийн зааг бүхий газар нутагтай байна.

“Цагааннуур” бүсэд цахилгаан, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ, цэвэр усан хангамж, авто, төмөр зам, телекоммуникацийн үндсэн сүлжээний салбарт хөрөнгө оруулсан аж ахуйн нэгжийн оруулсан хөрөнгийг албан татвар ногдуулах орлогоос хасч тооцно.

4.2.“Цагааннуур” бүсэд агуулахын аж ахуй, ачиж буулгах байгууламж, зочид буудал барьж байгуулахад хөрөнгө оруулсан аж ахуйн нэгжийг үйл ажиллагаагаа эхэлсэн өдрөөс орлогын албан татвараас 5 жилийн хугацаанд чөлөөлж, дараагийн 3 жилд 50 хувиар хөнгөлнө.
Full transcript