Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KOŚCIÓŁ JAKO WIDZIALNY SZAFARZ ŚWIETYCH SAKRAMENTÓW

No description
by

a a

on 3 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KOŚCIÓŁ JAKO WIDZIALNY SZAFARZ ŚWIETYCH SAKRAMENTÓW

KOŚCIÓŁ JAKO WIDZIALNY SZAFARZ ŚWIETYCH SAKRAMENTÓW
W JAKI SPOSÓB?
KIEDY DOSTRZEGASZ OBECNOŚĆ JEZUSA W SWOIM ŻYCIU?
Conclusion
ŻYCIE TO DROGA
W tej podróży towarzyszy Ci od poczatku Kościół
DOWÓD
Jezus obiecał:
WIDZIALNY ZNAK NIEWIDZIALNEJ ŁASKI
Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.
chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa,
z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie"
7 SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA
SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
SAKRAMENTY UZDROWIENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
SAKRAMENTY W SŁUŻBIE KOMUNII
CHRZEST
chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa,
z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie"
BIERZMOWANIE
Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".
EUCHARYSTIA
Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego"
Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech.
Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina.
NAMASZCZENIE CHORYCH
"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"
Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. Udzielają one łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Ojczyzny.
SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ
jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"
SAKRAMENT
Full transcript