Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pijn bij kanker

Scholing IKZ Erasmus Academie, Palliatieve Zorg
by

Gerard Koen

on 1 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pijn bij kanker

Pijn bij Kanker
kunnen wij er wat aan doen?
Gerard Koen
PA pijngeneeskunde
Regionaal Pijn Centrum

Pijn in Nederland
Wat is Pijn?
2.2 miljoen Nederlanders chronisch pijn !
Kosten jaarlijks 20 miljard euro
Pijn(-lijke) Cijfers
Prevalentie Kanker
“een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of dreigende weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging” IASP
Pijn is: …een waarschuwing..
Gezondheid
Ziekte
21-6-2012
Acute Pijn
"Pijn is wat de patiënt zegt dat het is"
McCaffery
Ondanks behandeling tamelijk veel pijn 63%
Gevoelens:
afhankelijkheid ♀ 35% ♂ 23%

frustratie 54%
21-6-2012
Sociale impact pijn
Prevalentie Pijn bij Kanker
Matige tot ernstige pijn:
30-40% van de patiënten op het moment van diagnose
40-70% van de patiënten tijdens de behandeling
70-90% in gevorderd of terminaal stadium
75% van de patiënten in ziekenhuizen ervaart matige tot ernstige pijn
Sommige vormen van kanker gaan gepaard met meer pijn dan andere:
> 80% bij pancreas- en slokdarmkanker
70-80% bij long-, maag-, prostaat-, borst- en ovariumkanker
60-70% bij colon-, nier- en blaaskanker
50-60% bij lymfoma, leukemie en tumoren van weke delen
In meer dan 50% sprake van meer soorten pijn:
nociceptief in 65-68%
neuropathisch in 8-9%
mengvom in 23-27%
Pijn
Vermoeidheid
Obstipatie
Dyspneu
Misselijkheid
Braken
Delirium
Depressie
80-90%
75-90%
70%
60%
50-60%
30%
30-90%
40-60%
Symptomen bij Kanker
Pijn Indeling
Nociceptief
Inflammatoir
Neuropathisch
neuropatische pijn a.g.v. zenuwschade
overgevoeligheid
schietende, elektrische pijn
soms juist een verdoofd gevoel

ook door behandeling
post-radiatie
chemotherapie
chirurgisch
nociceptieve pijn a.g.v. weefselschade

somatisch (spieren, weke delen) - scherpe pijn, gelokaliseerd


visceraal (ingewanden) – krampend, verspreid


botpijn – constant, zeurend
Pijn bij kanker
Neuropatische pijn bij kanker
pijn die veroorzaakt wordt door een beschadiging of een functiestoornis van de zenuwen of het ruggenmerg en de hersenen (IASP)
latente periode na letsel kan voorkomen
oorzaak: abnormale prikkelvorming in het zenuwstelsel
pathologische vorm van pijn: polyneuropathie, PHN
de-afferentatie pijn, anesthesia dolorosa
Pain including nociceptive & neuropathic components
Nociceptive pain

Pain caused by an inflammatory
or non-inflammatory response
to a noxious stimulus
Tissue damage
Neuropathic pain

Pain initiated or caused by a primary lesion or disease in the peripheral or central nervous system

Nerve distribution
Pijn Fysiologie
Pijn Behandelen
Pijn Registreren
Onderzoek de oorzaak!
De pijn (zo veel mogelijk) verlichten
• de patiënt leren omgaan met resterende pijn
• zo normaal mogelijk functioneren
• verbetering van de kwaliteit van leven
• uitzoeken / optimalisering sociale omkadering
• realistische doelstellingen!!
Doelstellingen van pijnbehandeling
behandel de ziekte:
hormonale, chemo-, radio-, nucleaire therapie, chirurgie, bisfosfonaten
behandel symptomen
medicamenteus volgens WHO ladder
andere vormen van pijnbestrijding
affectieve, cognitieve & gedragsmatige dimensies
uitleg, informatie, begeleiding, psychotherapie, revalidatie
04-02-13
04-02-13
Pijn Crisis
indicatie voor opname
pijnscore > 7
6 uur of langer
escalatie in uren of dagen


10 mg morfine langzaam i.v.
zonodig à 30 min (evt 15 min)
zonodig à 30 minuten verdubbelen
tot pijnscore 4 of lager of pijnreductie > 50%
dan onderhoudsdosis met rescues afspreken
Behandeling van pijn crisis

47 jarige vrouw
gemetastaseerd longcarcinoom (grootcellig, links) vanaf mei 2009
patiënte heeft chemotherapie gehad, desondanks:
 metastasen lymfogeen, lever, wervels (C7,T1-T4)
 lymfklierpakket met compressie v.c.i./ thrombosebeen
gehuwd, 2 jong volwassen kinderen
NRS =9, nu opname vanwege acute toename pijn L heup.
Pijnmedicatie: paracetamol 4 x 1000 mg
morfine pleister Durogesic ’50’
pantozol
dexamethason
Casus
Barrières bij pijnbestrijding
Farmacotherapie
nieuwe medicatie
probleem pijnmedicatie
Er bestaat geen maximale dosis
04-02-13

opioïd-rotatie = ander opioïd
verandering van route
parenteraal systemisch
spinaal
overweeg (anesthesiologische) blokkade in een pijn centrum
sedatie
Palliatieve radiotherapie
indicaties
botmetastase
plexopathie door ingroei of compressie
epidurale compressie SPOED indicatie
hersentumoren
fractionering: korte schema’s
pijnverlichting bij 50-65% binnen 1-2 wkn bij
botmeta’s, loopt op tot 70-80%

infecties
stollingsstoornissen
slechte fysieke toestand
niet coöperatieve patiënt
Contra-indicaties voor invasieve behandeling
spinale toediening van medicatie
plexus coeliacus blokkade
plexus hypogastricus blokkade
chordotomie
lower end block
perifere zenuwblokkades
CBO richtlijn
gerichte behandelingen bij specifieke pijnklachten
zenuwgeleiding beïnvloeden door
lokale verdoving (tijdelijk onderbreken van zenuwgeleiding)
zenuwblokkaden (destructief)
epidurale en spinale pijnbestrijding (farmacologisch)
zenuwstimulatie (moduleren van zenuwgeleiding)
TENS
Spinal Cord Stimulation
Wat kan er nog meer?
Wenselijk is palliatief team in ieder ziekenhuis…
Pijn Centrum Ziekenhuis Bernhoven
hypogastricus block
lower end block
Mindfulness
Kwetsbare ouderen
Vroegtijdige herkenning complicaties
Delier
Valrisico
Ondervoeding

Valkuilen bij pijnbestrijding:
Te hoog doseren
Te snel ophogen dosering
Polyfarmacie

Obstipatie: steeds associatie met laxativa
Macrogol / biscodyl
Nausea en braken: gepaste anti-emetica
Haldol; metoclopramide; setronen; dexamethason
Slaperigheid en sedatie :voorbijgaand effect
Verwardheid : te hoge startdosis ?
Haldol
Nozinan
Spierkrampen: clonazepam (Rivotril)

PICC lijn
KISS
Keep it Safe and Simple
Palliatief Advies Team
Transmurale Zorg

http://www.ipositivehealth.com/

'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven'
Specifieke barrières aan patiëntenzijde :

Misvattingen over opioïden en de bijwerkingen ervan (verslaving, autorijden, verstopping, et cetera).
Trots van de patiënt (pijn moet je verdragen) en slechte therapietrouw
Terughoudend in het melden van pijn; toename van de pijn betekent immers dat de ziekte erger wordt.
Krijg ik dan nog wel een behandeling?

Specifieke barrières vanuit artsenperspectief :

Onvoldoende beoordeling van de pijn en de pijnbehandeling.
Weerstand van patiënten om pijn te melden of een pijnscore aan te geven.
Onvoldoende kennis van de pijnbehandeling.

Doorbraakpijn
coeliacus
blokkade
hypogastricus blokkade
luisterend oor
(zelf)compassie
?
signaal
Cannabidiol
Zelf-Hypnose
Full transcript