Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

No description
by

Hyperion N4F

on 20 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

HYPERION
Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser
En landsomfattende ungdomsorganisasjon

Paraplyorganisasjon med over 150 medlemsforeninger

Partipolitisk og religiøst uavhengig
Fantastiske former for spill og lek
Eks: data-, brett-, kort- og miniatyrspill

Datakultur
Eks: datatreff, demoscenen og annen kreativ utfoldelse.

Samarbeidsbasert historiefortelling
Eks: rollespill, laiv og historisk gjenskapning.

Organisert fellesskap rundt fantastiske kulturuttrykk
Eks: Fabelprosa (sci-fi, fantasy og horror) i tegneserier, film og bøker og cosplay.

Dette gjør Hyperion
Jobber for et mer fantastisk Norge

Fremmer spillkulturen og kjemper for likestilling

Arrangerer flere typer arrangementer
Kjemper for bedre vilkår for frivillige organisasjoner

Gir ut pengestøtte til foreninger

Og mye, mye mer.
Medlemsfordeler
Et organisert felleskap rundt samme interesse

Støtteordninger

Pegasus
Nettverk og kompetanseutvikling

Arrangementer

Hypersys
Frifond
Hyperion forvalter frifondsmidler til sine foreninger på to måter:
Driftstøtte
Foreningsstøtten
Hver forening mottar driftsstøtte for å skape aktivitet. Man kan også være medlem og takke nei til dette dersom man heller vil søke Frifond Teater.
En prosjektstøtteordning. Man kan også søke penger til et prosjekt som man tror vil kunne øke antallet medlemmer i foreningen.
Andre støtteordninger
Internasjonal reisestøtte
Fylkeskommunale midler
Momskompensasjon
Kursmidler
Foreninger kan søke penger til å reise utenlands for å besøke andres arrangementer.
Foreninger mottar kommunal driftsstøtte dersom det er mange nok foreninger i et fylke.
Gjennom Hyperion kan man søke momskomp som gir tilbake til frivillige organisasjoner for å kompensere for merverdiavgift.
Arrangerer man kurs kan man søke midler gjennom Hyperion for dette.
Pegasus
Hypersys
Gratis tidskrift om fantastiske fritidsinteresser som gis ut flere ganger i året med oppdateringer ellers på nett
Medlemsregister alle foreninger enkelt kan føre lister om hvem er medlem og som har betalt kontingent.
Arrangementer
Hypericon
Landstinget
Hypercamp
Heltinnehelger
Game Development Camp
Årsmøtet til Hyperion hvor alle foreningene møtes og bestemmer hva som skal gjøres det neste året.
Seminar/konferanse for å lære om foreningsdrift, prosjektarbeid og Hyperion.
Sommerleiren med bl. a. data-, kort- og brettspill, laiv, cosplay og 3D-printing.
Egne seminarhelger av, med og for jenter som driver med fantastiske aktiviteter.
Sommerleir for ungdom som vil lage dataspill.
Hvor er foreningene?
Sjekk ut
n4f.no/kart
for å se hvor alle medlemsforeningene befinner seg!
Hvordan blir man egentlig medlem?
1. Bli medlem av en eksisterende forening.

2. Din forening kan melde seg inn.

3. En gruppe kan stifte en ny forening.
Ingen forening der du bor?

Stift en forening!
1. Saml
5 personer under 26 år
og lag
formålsparagraf
som sier hva dere skal gjøre.

2. Ha
stiftelsesmøte
hvor dere vedtar
vedtekter
og velger
minst to
til styret. Husk å skrive
referat
!

3. Ifølge loven må alle medlemmer betale en
medlemskontingent
til foreningen de er medlem av på
minimum 50 kroner
. Disse er foreningens egne midler.

4. Før
medlemsliste
med all relevant informasjon. Det er egne
maler på n4f.no
.

5. Søk medlemskap ved å fylle ut
skjemaet på n4f.no
.

Hvordan stifte forening

(les en mer deltajert guide på
n4f.no
!)
Når man har meldt seg inn som forening og fått innvilget medlemskap vil man bli kontaktet av kontoret og motta en velkomstpakke.

Velkommen!
Kontakt oss!
n4f.no
@einhyrning
Hyperion - N4F
n4f@n4f.no
22 99 37 45
Hva er fantastiske
fritidsinteresser?
Full transcript