Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WG in beweging

Bijeenkomst 15 juli
by

M O

on 15 July 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WG in beweging

Goedemiddag
bij Divisiemanager Bedrijven
Spreker Jans Oosting Jans Oosting Waarom zijn we hier? Sjoerd vh Erve Motivation speech
via webcam Patrick Prudon Inhoud & Impact van nieuwe projecten op Weener Groep Yvonne Mandemaker Hoe verder?
&
Afsluiting BORREL PROGRAMMA Waarom zijn we hier? Gestart met 'Van binnen naar Buiten'
Inventarisatie knelpunten
Gebundeld in 'Weener in Beweging
Resultaat: 10 projecten
Doel: medewerkers zo hoog mogelijk op de werkladder
Nu verdere projectuitrol nodig
1. Spanning op focus productie -
beweging van binnen naar buiten 2. Werkdruk en papierdruk nemen toe 3. Communicatie over werkproces
is onvoldoende 4. Leidinggevenden zijn nog geen integraal manager 5. Doorstroom stagneert door
onvoldoende instroom van
gekwalificeerde medewerkers 6. Diversiteit aan werkzaamheden is onvoldoende
om medewerkers optimaal te kunnen ontwikkelen 7. Leidinggevenden
worden
onvoldoende
ondersteund bij
het begeleiden
en ontwikkelen
van medewerkers 8. Er is nog geen sprake van
een warme overdracht
tussen de verschillende
partijen 9. Begeleiding van medewerkers naar een
detachering = onvoldoende 10. Intervisie ontbreekt.
Er wordt weinig
gedaan aan uitwisseling
van kennis Verdere uitrol nodig
Weener in beweging Communicatie projectvoortgang projectleden Projectcoördinatie: Patrick Prudon & Marleen Olijslagers

Projectleider geeft terugkoppeling aan projectcoördinator

Format projectresultaat & uitleg
beschikbaarCommunicatie projectvoortgang Periodieke update projecten per email
Periodieke bijeenkomst Weener in Beweging
Integratie projecten
Weener Groep breed

Om dit te voorkomen.... leiders Intervisie Netwerkborrel Projectleiders de projectploeg start Staan hier wel bij.
Maar zijn al gestart via Informatieplan. Geldt voor haar ook wel een beetje.
Soort vervolg op 'Just in Time' Just 2 Leidinggevenden worden voldoende ondersteund bij de begeleiding en ontwikkeling van medewerkers Leidinggevende heeft direct veelvuldig contact met consulent Personeelsconsulent is aanwezig bij werkoverleg afdeling Er zijn goede allrounders aanwezig op afdeling waar daarvoor formatie is Bereikbaarheid is verbeterd. Consulenten bellen binnen 48 uur terug Projectresultaat Doelstelling project Projectleider Projectleider Mevr. D. van Wijk P. van Laarhoven M. Manders Projectleider Live cam Live cam
Bedoeling project
Door benoemen sleutelfunctionarissen:

doorstroom van mensen in de organisatie borgen
waarborgen van productie
nakomen van afspraken met klanten Keuzebepaling digitale aanwezigheidsregistratie PDA handcomputers/laptops met mobiel netwerkverbinding beschikbaar voor buitenmedewerkers Keuze gemaakt voor 1 automatiseringssysteem Doel:
Verbeteren interne communicatie binnen Weener Groep Cultuurschrift Overlegstructuur overzicht vaardigheden leidinggevenden Aanbod medewerkers inzichtelijk
Aanbod vraag vanuit markt inzichtelijk
Overzicht vraag & aanbod
Overzicht gedetacheerden met inleenvergoeding en rentabiliteit
Nieuwe instroom weet dat er sprake is van leerplek en doelstelling van Weener Groep m.b.t. door- en uitstroom

Definitie warme overdracht
Knelpunten warme overdracht
Inhoud warme overdracht
Vormen warme overdracht

Bekend Bedrijfprocessen & werkinstructies zijn hierop aangepast Realiseren samenwerkingsverbanden met SW en andere instanties
Gemeente aanspreken op Social Return
Criteria voor neerleggen zoekopdrachten voor aquireren werk
Inzicht in intrinsieke waarden van medewerkers om te ontwikkelen


Resultaat:
Handboek begeleiding is gemaakt, gecommuniceerd en wordt gebruikt.
Mogelijkheden stimuleringsmaatregelen voor uitstroom in kaart gebracht en (waar mogelijk) uitgevoerd Netwerkbijeenkomst informatie projecten per email
Full transcript