Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Scipios drøm

No description
by

Jon Joergensen

on 29 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Scipios drøm

S 's ipi D røm Scipios drøm

- Begynder med Scipios besøg hos Massinissa, kongen af Numidia og en allieret af Rom

- Efter at have talt om gamle dage med Massinissa, falder Scipio i søvn og ser hans adoptiv-bedstefar Africanus står over for ham. Marcus Tullius Cicero
- En romersk taler og statsmand
- En af de største romerske forfattere

"De re publica" (Om staten)
- Skrevet mellem 54 og 51 f.Kr.
- En dialog om romersk politik, der fylder seks bøger
- Ender med "Scipios drøm" Scipio Africanus den yngre (185 – 129 f.Kr.)
- Hovedpersonen i "De re publica"
- Ledende general og politiker i den romerske republik
- Adopteret ind i Africanus' familien.
- Ledte belejringen og destruktionen af Karthago Kapitel II: Africanus tager Scipio til et sted blandt stjernerne og viser ham hans fremtid.

- Inden for 2 år vil han ødelægge Karthago og stige fra almindelig soldat til konsul.
- Han vil ødelægge Numantia i en stor krig
- Han vil blive en stor leder og diktator i Rom
- He han vil opleve forrædderi blandt hans egne


Kapitel III: Himlenes opbygning, og hvordan man kommer derop
- Folk, der forbedrer deres folks vilkår, får en særlig plads deroppe.
- Scipio ser sin far, der fortæller ham, at mennesker har fået deres sjæle som fanger, der skal befries ved deres død, når de har udført deres pligter på jorden. Kapitel IV: 9 koncentriske cirkler

- 9. cirkel: Den himmelske sfære
- Denne sfære indeholder alle de andre sfærer
- Denne sfære er det øverste "gode"
- De undeliggende sfærer bevæger sig i den modsatte retning. Saturn Jupiter Mars
- "glødende hed og frygtelig for Jordens børn" Solen
- Midtvejs imellem himmel og jord
- "alle de andre himmellegemers fører og leder og styrer" Venus Merkur Den laveste sfære: månen
- "neden for Månen findes der intet, som ikke er dødeligt og dømt til undergang, med undtagelse af sjælene"
- Over denne er alt udødeligt Universets centrum: jorden
- ubevægelig
- "da den er den laveste af alt, føres alle tunge legemer ved deres vægt ned imod den." Kapitel V: Sfærernes musik
- alle sfærerne producerer toner

Kapitel VI: Jordens klimatiske bælter
- Den midterste og bredeste bælte/zone - steges af Solens glødende brand
- Det sydlige bælte
- Det nordlige bælte, beboet af romerne
- Brugt til at vise, hvor ubetydeligt Romerriget er Kapitel VII: Berømmelsens kortvarighed
- "Lad dyden selv ved sin egen skønhed drage dig mod den sande herlighed!" (Gloria via virtus for patria).

Kapitel VIII: Menneskehedens udødelighed
- Det som bevæges af sig selv er udødeligt.
- Sjæle bevæges af deres egen indre bevægelser.
- Mennskets sjæle er fra himmelen.

Kapitel IX: Forberedelse til evigheden
- Scipio bliver opfordret til at yde den største indsats til gavn for hans fædreland.
- De, der lader sig friste af legemlige nydelser, dør og genopstår først efter lang tids lidelse, da deres sjæl bliver tynget mod jorden.
- Scipio vågner op. Chaucer's Dream

- Chaucer is reading through Scipio's Dream and he provides a summary of the dream
- He falls asleep and sees Africanus standing over him
- His dream is remarkably different from Scipio's Chaucer's Dream

- In Chaucer's dream, the affairs of state are replaced with the affairs of the heart
- Instead of taking him to into the celestial cosmos, Africanus take Chaucer to a lush garden that Nature presides over
- The main theme is love Lesson from Scipio's Dream

And seyde him, what man, lered other lewed,
That loveth commune profit, wel y-thewed,
He shal unto a blisful place wende,
Ther as joye is that last withouten ende. (46 - 49)

But natheles, my rightful ordenaunce
May I not lete, for al this world to winne,
That he that most is worthy shal beginne. (390 - 392) Chaucer's Dream

- At the end of the dream, Chaucer doesn't seem to have been powerfully impacted by the dream

- He simply states he will go on and read other books Lessons from Scipio's Dream

-Chaucer uses Nature as an example of a poor leader who does not work for common profit

- The matter at hand is not fully settled and not all the birds choose mates Han var biologisk søn af Aemilius Paullus (229 – 160 f.Kr.)
- men han var adopteret af den berømte Scipio Africanus' søn, hvilket gjorde ham til dennes barnebarn. Publius Cornelius Africanus Major (Scipio d.æ.) (236-183 f.Kr.)
- Var en af Roms mest betydningsfulde generaler.
- Generalen, der besejrede Hannibal „res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.“
Full transcript