Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språkhistoria

No description
by

sandra fara

on 30 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språkhistoria

Språkhistoria
(fornsvenska och äldre nysvenska)

Fornsvenska, medeltidens språk
Fornsvenska i landskapslagar
Taker maþer þiuv sinn ok þiuft mæþ, bindi þiuv a bak ok leþi til þings mæþ tva vittnismænn, þa ær vittna a þingi hann sannan þiuv væra, mæd tolv mannum þingi ganga þæss att sværia, at "hann ær fulder þiuver, þy ær hann væþer liv sitt lata". Siþan skal hann døma till hoggs oktil hanga, til draps ok til døpa, til torvs ok ti tiæru, ugildan firi arva ok æftimælanda, sva firi kirkiu sum fir su firi konungi.
Äldre västgötalagen, ca 1225
Äldre nysvenska (1526-1732)
Äldre nysvenska
Talat standardspråk
Yngre nysvenska
Dagens lektion
Conclusion
Fornsvenska (1225-1526)
Vad väcker medeltiden för accossiationer hos dig?
Hur såg livet ut för männsikor i det medeltida Sverige?
Kristendomen (katolicismen) har nått Sverige.
Det latinska alfabetet ersätter runskriften.
Många latinska lånord kommer in i svenskan.
Även tyska har stor inverkan på det svenska språket under den här tiden.
Sverige är inget enat land, varje landskap har sina lagar.
Medeltid i Sverige
Tar någon sin tjuv och tjuvgodset med honom, ska han bakbinda tjuven och leda honom till tinget med två vittnen som ska vittna på tinget om att han är en sann tjuv och med tolv män svära på tinget att " han är en full tjuv och därför värd att låta sitt liv". Sedan ska han dömas till hugg och till hängning, till att dräpas och till att dödas, till torv och till tjära, och han ska vara ogill för arvinge och eftermälande såväl för kyrka som för konung.
De första svenska texterna skrivna med det latinska alfabetet är landskapslagar som nedtecknades på 1200 – och 1300-talen.
Fornsvenska lagar utmärker sig genom att de berättar om ett tänkt rättsfall eller brott och sedan beskriver hur man ska handla eller vilket straffet ska bli.
Innan lagarna nedtecknades berättades de muntligt, och för att de skulle vara enkla att komma ihåg har lagarna en speciell stil:
De är ofta skriva på rim, innehåller ofta bildspråk och ord kan vara utelämnade efter som man antogs förstå texten utifrån själv sammanhanget.
Låt oss titta på en av de äldsta landskapslagarna som beskriver hur man ska behandla en tjuv.
Varför förändras språk?
Språk kan ses som något levande eftersom det hela tiden förändras, vad är det som ligger bakom denna ständiga förändringsprocess?
Samhällsförändringar
Teknik
Religion
Vetenskap
Kontakt med andra
länder/språk
Boktryckarkonsten
Nya uppfiningar =nya ord
Vem är mannen på tusenlappen och vad har han med bibeln att göra?
Gustav Vasa - kyrkan i Sverige blev protestantisk.
Boktryckarkonsten har nått Sverige och de viktigaste bokverken från 1500-talet är nya testamentet 1526, och Gutav Vasas bibel 1541.
Reformationen innebar att svenska ersatte latin som kyrkospråk.
Bibelöversättarna Olavus och Laurentius Petri gjorde sitt bästa för att försöka använda en god och förstålig svenska.
Det fanns inga allmängiltiga stavningsregler på den här tiden.
Pronomenet mig kunde stavas migh, mik, mic, mech, mich, eller mig.

Migh
var den variant som valdes av bibelöversättarna.
Bokstäver försvinner och nya tillkommer
Under den här perioden ersätts den gamla runbokstaven þ med th eller dh (började redan på fornsvensk tid).
År 1400-1500
Æ – e sätts ovanför a = ä
O sätts över a = å
E sätts över o = ö

Förutom tysk påverkan gör även holländska och franska ord intåg i svenskan under den här tiden.
Under 1600-talet växte ett talat standardspårk fram.
Lånord
Den så kallade rikssvenskan hade två rötter, dels var det myndigheterns språk, och dels överklassens i och runt Stockholm.
Uppgifter
Läs om fornsvenska och svara på frågor.
Titta på Fredrik Lindströms "Värsta språket" och svara på frågor (rikssvenska).
Läs om perioden yngre nysvenska i Portal s. 246.
Sammanfatta perioden.
Viktiga personer?
Skrifter?
Förändringar?
Varför hade franskan ett sort inflytande under den här perioden?
Vad är den Svenska Akademin?
Full transcript