Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BasisGGz

project BasisGGz den bosch, mejerij & bommelerwaard
by

martin reddemann

on 16 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BasisGGz

een BasisGGz
door alle regionale partijen ingevuld en gedragen:
GGz basiszorg
in Den Bosch, Meierij & Bommelerwaard

Huisartsenorganisaties Haspel, Beroemd en Chronos, Eerstelijnspsychologen,
Juvans - Maatschappelijk Werk,
Patiëntenorganisatie ‘Voor en Door’,
Ypse - 1ste lijnstak ReinieR,
RoderConsult/Novadic-Kentron,
Gemeenten, vertegenwoordigd door ‘s-Hertogenbosch
Zorgverzekeraars VGZ en CZ
een voorstel voor bespreking
gemaakt door:
Sylvia van Manen,
Martin Reddemann,
Anja Clement,
Eric van Rijswijk,
Nell van Breugel,
GerJan Bomer
uitgangspunten
>20% kans op DSM stoornis
90% daarvan wordt gezien door huisarts [voor alcohol: 10%!]
tot 50% kans op psychische klachten
vroege interventie bespaart leed en kosten op langere termijn
stabiliseren van chronisch psych. klachten bespaart leed en kosten
interactie somatische en psychische gezondheid
probleem daarbij:
de huisarts als 'onzekere' poortwachter,

de cliënt is kwijt,

ongelijke regels in bekostiging, prikkel richting 2de lijn
visie
eigen kracht, zelfredzaamheid
herstel, participatie
empowerment
acceptatie & ondersteuning
wijkgericht
preventie & crisispreventie
stepped care
meer dan alleen diagnose
Het inrichten van de BasisGGz, met daarin cliëntondersteuning en GGz-hulpverlening, voor de vroege herkenning, ondersteuning en behandeling van patiënten (burgers) van wie het [welzijn en?] psychologisch functioneren onder druk staat, en voor de uitbehandelde chronische patiënt met blijvende vragen ten aanzien van de eigen mentale draagkracht.
opdracht
taken in de BasisGGz
probleemverheldering & motivering
ontwikkelen interventies & zorgprogramma's
samenhang somatische /psychische gezondheid en sociale inbedding
aandacht voor co-morbiditeit
kwaliteit monitoren (ROM?)
verbeteren psychisch welzijn in de wijken
zo doen,
bij voorbeeld
hulpmiddelen:
landelijke richtlijnen
aansluiten bij (transitie-)programma's (jeugd, ouderen,...)
aansluiten bij ontwikkeling wijkgerichtheid
gezondheid van populatie
populatie gebonden financiering
inrichten van en aansluiten op KIS
back up door specialistische GGz/verslavingszorg
consultatie (diagnose, methodes, instrumenten, ....)
verwijzingen en terugverwijzingen
e-ehalth applicatie
werkwijze project
inrichten projectstructuur
projectleider aanstellen
werkgroepen installeren
beheersinstrumenten inrichten
risicoanalyse
inhoudelijke uitbreiding geleidelijk, per klacht/onderwerp
werkgroepen per klacht /interventie /behandeling
dienstverlening organiseren
of bij voorbeeld:
zo
of bij voorbeeld:
zo
werkgroep visieontwikkeling
maatschappelijke participatie, herstel als bron voor gezondheid
samenhang welzijn + gezondheid
samenhang psychische + somatische gezondheid
informele zorg /burger- /patientenparticipatie
ervaringsdeskundigheid
werkbereik: welke vragen, klachten en problemen?
passende financiering
....
werkgroep dienstverlening
motiveren
inschatting match klachten /interventie
toeleiding naar passende hulp
zorgaanbod
multidisciplinariteit, verhouding generalist /specialist
back-up specialist
instrument/methodiek tbv "watchfull waiting"
invullen zorgprogramma's op de verschillende interventieniveau's: zorgpaden
zorg voor speciale groepen: jongeren, ouderen, chronische (GGz- of verslavingszorg-) patiënten
monitoren kwaliteit, selecteren ROM-instrument
werkwijzen, methodieken
en instrumenten voor:
integratie van concepten:
werkgroep organisatie
netwerk /keten opbouwen, werkafspraken maken en praktijk inrichten
waarden gedreven werkwijze
patiëntenparticipatie
netwerk opbouwen
dienstverlening inrichten
werkprocessen beschrijven
bereikbaarheid
bemensing
keteninformatiesysteem
online dienstverlening
kennis en kwaliteitseisen
open organisatie
profiel projectleider
Flexibel
Bekend met netwerk en stakeholders
Ervaring met projectmanagement
Integrale visie en integrerende werkwijze
Sociaal beest
Voldoende (organisatorisch) abstractievermogen
Doelgericht,
met een open geest en instelling –
boven de belangen kunnen staan van de deelnemers in het netwerk
planning van stappen:
Kader bouwen
Lokale experimenten/pilots
Evalueren en leren
Consolideren en implementeren

werkgroepen functioneren deels parallel, deels volgordelijk.

1 januari 2015 = streefdatum voor volledig functioneren van sluitende BasisGGz in de regio.
Full transcript