Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The big Five

No description
by

Saba Malekpour

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The big Five

ANALYSFÖRMÅGA
Att kunna skilja mellan fakta och värderingar
Att kunna relatera begreppen till varandra
Att kunna avgöra källors användbarhet och information
Att kunna söka och samla information
Att kunna sortera information
Att kunna kritiskt granska information

BEGREPPSLIG FÖRMÅGA
Att kunna relatera begreppen till varandra
Att kunna använda begreppen i olika sammanhang
Att kunna förstå innebörden av olika begrepp

Barnens förmågor
The big Five
Att kunna tolka, tyda och förstå
Att kunna ha omdöme om
Att kunna växla mellan olika strategier
Att kunna avgöra rimligheten
Att kunna lösa problem
Att kunna reflektera
Att kunna pröva och ompröva
Att kunna värdera

METAKOGNITIV FÖRMÅGA
KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA
Att kunna motivera
Att kunna framföra och bemöta argument
Att kunna resonera
Att kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter
Att kunna presentera
Att kunna formulera egna meningar
Att kunna diskutera
Att kunna samtala
Att kunna redogöra med början, innehåll och slut
Att kunna redovisa

Att kunna förklara och påvisa sammanhang

Att kunna växla mellan olika perspektiv

Att kunna jämföra likheter och skillnader

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser

Att kunna föreslå lösningar

Att kunna jämföra fördelar och nackdelar
Så här hjälper du ditt barn att utveckla denna förmåga, ställ frågor som:


Vad händer om du... Hur kan du... Om du måste välja....vilket är mest till din fördel?

Vad orsakar problemet och vad kan/bör jag göra åt det? Vad är en bra/dålig lösning på problemet? Vad gör den ena lösningen bättre än den andra?


Så här kan du hjälpa ditt barn att utveckla denna förmåga:
Återberätta händelser, texter eller tv program. Omarbeta något som lästs med egna ord. Förbereda frågor under tiden man lyssnar på något. Be om deras åsiker vid olika sammanhang.

Använda stödord, mindmaps, följdfrågor när de ska presentera något.


Så här hjälper du ditt barn att utveckla denna förmåga:
Be barnen om fler lösningar på ett problem.

Be dem välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat.

Våga prova utan att vara orolig för att misslyckas.

Om de misslyckas, låt de ompröva.
Jobba med att förklara begrepp.
Vad betyder ett visst ord?

Använda ett visst ord i sitt sammanhang. Läsa tidningar eller faktatexter tillsammans.

Återberätta med ämnesspecifika ord. Att använda ord som symbios eller ränta i meningar och förklaringar.


FÖRMÅGA ATT HANTERA INFORMATION
Så här hjälper du ditt barn att utveckla
denna förmåga:
Leta information på internet på egen hand, be dem motivera varför en källa är trovärdig.

Hitta fler källor som stöder samma fakta.

Läsa olika texttyper, artikel, krönika eller insändare och låta barnen försöka se skillnader.

Prata kring vad som gör något till en åsikt. (Det tycker jag eller det tycker du.)

När man hjälper barnen i de olika språkämnena, svenska, engelska eller moderna språk, bör man hjälpa barnen att själv hitta strategier för att lösa problem. T.ex. När de ska översätta, eller leta upp stavning i förhållande till att översätta eller stava ordet åt dem.


Så här jobbar du med ditt barn att utveckla denna förmåga:
Full transcript