Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DENEY TASARIMI

No description
by

Berrak Yılmaz

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DENEY TASARIMI

TAGUCHİ FELSEFESİ
DENEY TASARIMININ İLKELERİ
Rassallaştırma

Tekrarlama

Bloklama

TAGUCHİ Deney Tasarımı
Japon bilim adamı Genichi Taguchi çevre koşullarından etkilenmeyecek, düşük varyasyona sahip, sağlam ürün ve proses tasarımı için kendi ismi ile anılacak metodu geliştirmitir . Kalite kontrol çalışmalarından yola çıkılarak gelitirilen Taguchi metodu sonraları yeni ürün tasarımı ve Ar-Ge çalışmalarında da yoğun biçimde kullanılmıştır.

DENEY TASARIMI NEDİR?
Deney, bir konu üzerinde bilinmeyeni ya da merak edilen bilgiyi ortaya çıkarmak, var olan bilgileri kanıtlamak üzere yapılan çalışmalar olarak adlandırılır.


Deney tasarımı ise, deney sırasında sonucu etkileyecek olan bağımsız değişkenler üzerinde değişiklik yaparak bu bağımsız değişkenlere bağlı olan bağımlı değişkenin durumdan nasıl etkileneceğini araştıran ve bu amaçla kurgulanmış yöntemdir.DENEY TASARIMININ ÇEŞİTLERİ
Klasik deney tasarımı
İstatistiksel deney tasarımı yaklaşımı
Tam faktörlü deney tasarımı
Kesir faktörlü deney tasarımı
Taguchi metoduyla deney tasarımı
Diğer deney tasarımı türleri(tam rassal, bloklanmış faktörlü, latin kareler, iç içe, d-optimal, merkezi karma deney tasarımı…)


DENEY TASARIMI
TAGUCHİ Metodu Uygulama Adımları
Problemin belirlenmesi
Kalite değişkenleri ve ölçüm sisteminin belirlenmesi
Değerlendirilecek faktör seçimi
Faktör seviyelerinin belirlenmesi
Etkileşimlerin belirlenmesi
Ortogonal dizi seçimi
Kontrol faktörü ya da etkileşimlerin kolonlara atanması
Deneyin gerçekleştirilmesi
Sonuçların analiz edilmesi
Doğrulama deneyi yapılması

TAGUCHİ METODUYLA PVC EKSTRÜZYON PROSESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği bir plastik işleme prosesidir.Bu çalışmada, Taguchi deney tasarımı yöntemi kullanılarak PVC ekstrüzyon prosesinin parametreleri olan ekstrüzyon basıncı, ekstrüzyon sıcaklığı, ekstruder devir sayısı, stoker yükleme oranı, kalibre su sıcaklığı giriş parametreleri olarak belirlenmiştir.

Çıkış parametresi ise profilin çıkış hızıdır.

HEDEF VE İZLENECEK YOL
Hedef, PVC ekstrüzyon prosesinde profilin çıkış hızını ve üretim miktarını artırmaktır.


Bu hedefe ulaşmak için proses parametrelerinin etkileri tespit edilerek iyileştirme yapmak istenmiştir.


Parametrelerin optimum seviyelerinin tespiti için Taguchi deney tasarımı tercih edilmiştir.


Taguchi Metodu Uygulaması
Faktörler ve aralık değerleri ;

Gözlem Verileri ;
MİNİTAB UYGULAMASI
Öncelikle işletmede gözlenen veriler MINITAB 15 paket programına girilir.

Kullanıcı Arayüzünde, STAT > DOE > TAGUCHI > Create Taguchi Design penceresini
açarak deneyde faktörleri ve seviyelerini belirlenir.

Tasarımı şekillendirmek için aşağıdaki sekmeler açılır ve faktörler tanımlanır ;
C1,C2,C3,C4,C5,C6 deneyin parametreleridir.Faktörlerin belirlenmesi için parametreye tıklanıp ‘select’ butonu tıklanır.
Ardından, analiz etmek içinTaguchi Analiz Sekmesinin Açılması;
Çıkış Parametresinin Seçilmesi ;
Bu sekmede S/N(signal to noise rations) ve Means Grafikleri seçilir ;
Çıkış hızının maksimum olması istenir. ‘Larger is better’ seçeneği ile maksimum hedefi seçilmiş olur ;
Ortalama Grafikleri ;
Bu çalışmada maksimum amaç olduğundan bu grafiklerdeki maksimum noktalar alınır.
Ekstruzyon basıncının 307 bar , ekstruder devir sayısının 17.8 rpm , stoker yüklemenin 79, ekstrüzyon sıcaklığının 198 C⁰ ve kalibre su sıcaklığının 17 C⁰ olduğu durum optimum noktayı gösterir.

Ortalama değerleri ;
Signal to noise grafikleri kalite karakteristiğinin en iyi olduğu noktayı gösterir.
Bu grafiklerin(minimum veya maksimizasyon fark etmeksizin ) daima maksimum noktalarda olması istenir. Grafiklerdeki maksimum noktaların kesiştiği değerler parametrelerin optimum değerlerini verir.
Ekstrüzyon basıncında maksimuma ulaşıldığı nokta 307 bar basınca denk gelmektedir. Ektruder devir sayısının maksimum noktası 17.8 rpm’ ye denk gelmektedir. Optimum stoker yükeleme miktarı 79’dur. Ekstrüzyon sıcaklığı 198 C⁰ olduğunda optimuma ulaşılır.

S/N Değerleri ;
Kontrol deneylerinin yapılması için aşağıdaki komutlar sırasıyla girilir ;
Optimum Seviyelerin Atanması ;
Optimum Seviyeler ;
Full transcript