Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projekt: koncert charytatywny

No description
by

Asia Ficek

on 10 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projekt: koncert charytatywny

Etapy analizy projektu
Prawdopodobieństwo
tśr – oczekiwany czas realizacji projektu, równy sumie czasów oczekiwanych na ścieżce krytycznej,
σ – wariancja czasu oczekiwanego realizacji projektu, równa sumie wariancji na ścieżce krytycznej,
tz – czas zadany
Projekt:
koncert charytatywny
analiza czasowo-kosztowa organizacji koncertu charytatywnego
Projekt:
koncert charytatywny

Tworzenie sieci
Czynności, dla których najwcześniejszy czas rozpoczęcia zadania jest równy najpóźniejszemu czasowi nazywamy
działaniami krytycznymi
.

Tworzą one nieprzerwaną linię prowadzącą przez sieć, którą nazywamy
ścieżką krytyczną
.
Na organizację koncertu charytatywnego miałyśmy 16 dni. W związku z tym, jedynymi modelami pozwalającymi na realizację zadań w terminie są model 1. oraz model 5. Model 1. okazał się być jednak niewystarczający finansowo.

Model 5. okazał się być najlepszym także pod względem zysków z koncertu.
Joanna Ficek, Ewelina Petryszak
02.06.2014 Kraków
Przedstawienie problemu
Pewna szkoła tańca znajdująca się
w małym mieście (20 000 mieszkańców)
chce zebrać fundusze na wyjazd
na prestiżowe zawody dla 10 tancerzy.
Założenia
celem jest zebranie min. 12 100zł
na organizację mamy 16 dni,
posiadamy dobry sprzęt muzyczny
(w modelach nie uwzględniamy kosztów związanych z nagłośnieniem)
umieszczamy informacje o wydarzeniu
na swojej stronie internetowej,
występy: pokazy taneczne; koncerty: jedna gwiazda (koszt 2 000zł), 2 lokalne zespoły (wystąpią za darmo)
Założenia
70% osób, które przyjdą na koncert zakupi cegiełkę o wartości 2zł lub wrzuci do puszki średnio 2 zł;
koszt wydruku 10 000 cegiełek wynosi 1020 zł; puszki będą własnoręcznie wykonane
(koszt 20 zł)
każdy z zaproszonych sponsorów (przedstawiciele 5 firm) przekaże kwotę 500 zł;
koszt wykonania zaproszeń: 17,5 zł
koszt wynajęcia sali szacujemy na 1000 zł
dodatkowe koszty 200 zł
Harmonogram
OPT - czas optymistyczny
REA - czas realistyczny
PES - czas pesymistyczny
Harmonogram
Rozpatrywane modele
Model 5.
Do poinformowania potencjalnych
darczyńców o wydarzeniu wykorzystujemy radio
i specjalną audycję na ten temat (Model 1.)
oraz organizujemy loterię w trakcie imprezy.
Model 1.
Do poinformowania potencjalnych darczyńców
o wydarzeniu wykorzystujemy radio i specjalną audycję na ten temat.
Model 2.
Rozwieszamy plakaty w mieście
w miejscach gdzie przebywa najwięcej ludzi.
Model 3.
Do lokalnej gazety
dołączamy ulotki promujące imprezę.
Model 4.
Do poinformowania mieszkańców używamy Internetu. Informację o wydarzeniu wysyłamy
do lokalnego serwisu miejskiego oraz umieszczamy ją
w internetowej wersji najczęściej czytanej gazety.
Wstęp teoretyczny
Metody programowania sieciowego
= techniki planowania złożonych przedsięwzięć organizacyjnych
Kryteria oceny projektów:
czas realizacji
zysk lub/i koszt realizacji
prawdopodobieństwo realizacji projektu w terminie
CPM
metoda ścieżki krytycznej
(ang. Critical Path Method)
służy do wyznaczania najkrótszego czasu trwania projektu
PERT
ang. Project Evaluation
and Review Technique
nie zakłada stałości czasu wykonania danych czynności
wykorzystuje
prawdopodobieństwo
do oceny czasu
zakłada stałości czasu
realizacji poszczególnych
czynności
1) Sporządzenie listy zadań
2) Stworzenie sieci
3) Oszacowanie czasów trwania
czynności (metoda PERT)
4) Wyznaczenie ścieżki krytycznej
(metoda CPM)
5) Obliczenie prawdopodobieństwa
6) Analiza kosztowa
Sieć
- graf prosty, gdzie strzałki oznaczają działania, a kółka - wydarzenia (początek i koniec działania)
Przy tworzeniu sieci
trzeba pamiętać o tym, że:
zanim zaczniemy daną czynność wszystkie czynności ją poprzedzające muszą być zakończone,
strzałki wskazują kolejność wykonywania czynności,
sieć ma jedno wydarzenie początkowe i jedno końcowe,
dowolne dwa wydarzenia mogą być połączone tylko jednym działaniem.
Metoda ścieżki krytycznej
O - czas optymistyczny
R - czas realistyczny
P - czas pesymistyczny
realizacji wszystkich działań w terminie
Analiza poszczególnych modeli
Model 1.
Audycja radiowa
Dla czasu standaryzowanego ts odczytujemy wartość dystrybuanty rozkładu normalnego: 0,9987.
Model 2.
Plakaty
Model 1.
Audycja radiowa
Model 2.
Plakaty
Dla czasu standaryzowanego ts odczytujemy wartość dystrybuanty rozkładu normalnego: 0,5.
Model 3.
Ulotki
Model 3.
Ulotki
Dla czasu standaryzowanego ts odczytujemy wartość dystrybuanty rozkładu normalnego: 0,0899.
Model 4.
Internet
Do poinformowania mieszkańców
o wydarzeniu wykorzystujemy radio
i specjalną audycję na ten temat.
Jest to lokalna stacja, której słucha 75 % mieszkańców miasteczka i 60% tych, którzy o tym usłyszą przyjdą na koncert.
Koszt przeprowadzenia audycji: 320 zł.
Model 1.
Audycja radiowa
Model 1.
Model 2.
Plakaty
Rozwieszamy plakaty w mieście
w miejscach gdzie przebywa najwięcej ludzi. Określamy skuteczność – ok. 80 %
i, podobnie jak poprzednio,
60% tych, którzy zobaczyli przyjdą. Koszt wydruku 50 plakatów
wynosi 350 zł.
Model 2.
Model 3.
Model 3.
Ulotki
Do lokalnej gazety, która czyta 70% mieszkańców dołączamy ulotki promujące koncert. Podobnie jak poprzednio,
60% tych, którzy zobaczyli przyjdą.
Koszt wydruku 15 000 ulotek wynosi 410 zł. Należy doliczyć 100 zł dla gazety za dystrybucję ulotek.
Model 4.
Internet
Informację o wydarzeniu wysyłamy do lokalnego serwisu miejskiego oraz umieszczamy ją w internetowej wersji najczęściej czytanej gazety. Informacja ta ma znajdować się na stronie głównej przez 4 dni.

Przyjmujemy, że informacja ta dotrze do 65% mieszkańców, a 85% z tych osób przyjdzie na koncert.

Koszt umieszczenia informacji w serwisie miejskim wynosi 55 zł oraz 30 zł za każde 1000 wyświetleń strony gazety. Całkowity koszt wyniesie 600zł + 55zł.
Model 4.
Internet
Model 4.
Internet
Dla czasu standaryzowanego ts odczytujemy wartość dystrybuanty rozkładu normalnego: 0,0899.
Porównanie modeli
Model 5.
Loteria
Model 5.
Loteria
Model 5.
Dla czasu standaryzowanego ts odczytujemy wartość dystrybuanty rozkładu normalnego: 0,9987.
Czas potrzebny na realizację
WNIOSKI
Dziękujemy za uwagę!
Model 5.
Loteria
Wykorzystujemy radio i specjalną audycję
na temat wydarzenia (model 1).

Dodatkowo w trakcie wydarzenia zostanie przeprowadzone losowanie nagród. Każda osoba może kupić los po 1zł. 5 losów wygrywa, a nagrodą będzie indywidualna lekcja tańca.

Drukujemy 15 000 losów i przyjmujemy, że 70% z nich zostanie wykupionych.

Zmniejszy się liczba osób, które kupią cegiełkę lub wrzucą pieniądze do puszki (z 70% na 40%).

Koszt wydrukowania 15 000 losów wynosi 1530 zł.
Założenia
Czas oczekiwany:
Wariancja:
O - czas optymistyczny
P - czas pesymistyczny
Full transcript