Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A KUŞAĞI PROJESİ

No description
by

Yaşar Şekerci

on 18 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A KUŞAĞI PROJESİ

A KUŞAĞI PROJESİ
VİZYON

Anadolu Grubu ailesinin, 19 ülkedeki farklı kültür ve yaş gruplarındaki 49.000 çalışan arasında sürdürülebilir iletişim ve kuşaklararası aktarılan ortak bir akıl ile Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu Grubu’na bağlayan bir yıldız olmasını sağlamak.
MİSYON
Farklı kuşaklardaki Anadolu Gurubu çalışanları arasındaki simetrik iletişim, deneyim paylaşımı ve uzlaşı kültürünün, kurum kültürü ile birlikte birleştirilerek; kurum içi aidiyet duygusunu artırmak ve kurum içi bağların güçlendirilmesiyle Anadolu Grubu imajını daima güçlü kılmak.
A KUŞAĞI MOTTOLARI


Ortak Aklın iradesi: A Kuşagı
Anadolu’nun Ortak Aklı: A Kuşagı
Kuşaklararası Bir Köprü: A Kuşağı
Kuşak ötesi Bir ideal: A Kuşağı
Nesiller Boyu Ortak Bir Kültür: A Kuşağı
Kuşaklararası Ortak Bir Akıl
Bir A kuşağının temel özellikleri
 Şeffaf çalışır.
 Ortak akla önem verir.
 Uzlaşı kültürünün bir parçasıdır.
 Vefalıdır.
 Topluma ve çevreye duyarlıdır.
 insan ve bilgi odaklı çalışır.
 Farklılıkların zenginliğiyle çalışmayı sever.
 Hesap verebilir.( accountability)


A KUŞAĞI EKİBİ(A EKİP)
Yapısı
A Kuşağı Ekibi, Anadolu Grubu çalışanları içerisinde bulunan 4 farklı kuşağı temsil edecek,
her kuşaktan 2 kişiyle temsil edilebilir.
Komisyon başkanlığını, kurum içi koordinasyon ve iletişimi sağlayacak Kurumsal iletişim Koordinatörlüğü veya insan Kaynakları başkanı yürütebilir.
Bu ekibin üyeleri, farklı düşünüş biçimi, hayat tarzı, davranış biçimleri ve kuşak bilinçaltlarına sahip kuşak gruplarını temsil etme imkânına sahip olacaktır.
Ekip üyeleri, başkan sabit kalmak kaydıyla, her yıl değişmelidir.
Ekip, çalışanları ilgilendiren özlük hakları, çalışma prensipleri ve çalışanların talepleriyle ilgili konularla kararlar alabilir.

TESEKKURLER...
A KUŞAĞI KiMLERDEN OLUŞUR?

A Kuşağı projesi, farklı kuşaklara mensup Anadolu Grubu çalışanlarının tümünü kapsamaktadır. Anadolu Grubu’nda 4 farklı kuşak bulunmaktadır.


Girişimcidir.
 İnovasyona(yeniliklere) önem verir.
 Yaratıcıdır.
 Sorgular.
 Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
 Özgüveni yüksektir.
 Lider ruhludur.
 Rekabetçidir.
 Toplum değerlerine saygılıdır.
 Takım oyuncudur.
 Teknolojiyi sahiplenir.
 Fırsat eşitliğine inanır.
 Kendine ve çevresine saygı duyar.
 Önyargılı değildir.
 Açık görüşlüdür.
 Değişikliklere açıktır.

A KUSAGI NE SAĞLAR?
1. Öncelikle şirketin çalışanlarını daha iyi tanımasına ve farklı kuşaklara sahip, aynı şirketin çalışanlarının birbirlerini tanımasını,
2. Şirket içerisinde kuşaklararası yaklaşım farklılıklarından dolayı oluşabilecek sorunların önlenmesini,
3. Kurum içi iletişim ve koordinasyonun artmasına,
4. Şirket içi demokrasinin gelişmesine,
5. Kurum içi sorun ve taleplerin hızlıca
çözümüne,

6. Çalışanlarla ilgili konularla çalışanların ortak akılları ve
aktif katılımlarıyla alınan kararlar sayesinde kuruma karşı aidiyet duygusunun artmasına,
7. Katılımcı bir modelle alınacak ortak çalışma prensipleri kurumdaki verimliliğin artmasını,
8. Çalışanlar arasında ortak bir iletişim dilinin geliştirilmesine,
9. Stratejik ve sürdürülebilir iletişim dili ise kurumun imajını güçlenmesini,
10. Dünyadaki ve Türkiye’deki değişen bağlama göre yönetilebilir, kurum felsefesi, kurum kültürü ve iletişim dilinin oluşmasına olanak sağlayacaktır.
11. Tüm bu çalışmaların bir de halkla ilişkiler çalışmalarıyla birlikte yönetilmesi Anadolu Grubu’nun güçlü bir kurum felsefesi ve kurum kültürüne sahip olduğunu gösterecektir.

EYLEM PLANI
1.
Öncelikle lansman için "A Kusağı Bulusmaları" adında
çalısanlar ile biraraya gelinir.
-Hedefler belirlenir.
-Ekip üyeleri adayları belirlenir.
-Yemekler yenir.

2.Daha sonraki "Nesil Konusmaları"
söylesiler yapılabilir.
Neler Yapılabilir?
1. A Kusagı Mentorluk programı olabilir.
2. A kuşağı toplantıları yapılabilir
3. A kuşağı gruplara ayılıp ortak projeler üretilebilir.( A kuşağı kadınları, A kuşağı erkekler)
4. Kurum içi kimlik kartları, dijital ekranlar “A kuşağı erkeği”, “ A kuşağı erkeği”
5. Anadolu Grubunda kariyer düşünenlere A kuşağı ailesi söylemi üzerinden gidilebilir.(A Kariyer)
6. Şirket içerisindeki iletişim ve iş yapış modelleri ile ilgili raporlar hazırlanabilir. Şeffaflık bağlamında ilgili raporlar faaliyet raporlarına konabilir.
7. A Kusagı Pr yapılabilir.

Yasar Sekerci
Galatasaray Üniversitesi iletisim Fakültesi iletisim Bölümü-Mezun
Galatasaray Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Uluslararası iliskiler bölümü 3.sınıf
Bordeaux Montaigne 3 Üniversitesi iletisim ve bilgi bilimi 3.sınıf
Brüksel'de 3 aylık yönetim stajı-2014
T.C Basbakanlık BYEGM'de staj- 2015
Anadolu Grubu Kurumsal iletisim Staj- 2015
3. Çalısanların rahat kullanabildikleri "Akıl küpü" kutularına istek, talep ve beklentileri ortaya konur. Çıkan beklentiler bulusmalarda ortaya konur, oylanır.
(Kurum bağlılığı ve verimi arttırır.)
4. Mentorluk Programı
Farklı sirket ve pozisyonlardaki çalısanlardan olusur.
Deneyim aktarımı, verimi arttırı.
Kisinin kendini tanıması ve bu konuda sirkete baglılığı artar.
Farklı kusaktaki çalısanların ortak beklentileri pazar beklentileri hakkında ipucları verir.
insan kaynalarının geleceği ile ilgili stratejiler gelistirilmesini saglar.
5. A Kusağı bulusmalarında değerler ve beklentilere göre ortak çalısma prensipleri olusturulur.(Demokratik, samimi ve eğlenceli olması gerekir)
6. Projenin Kurumsal iletisim ve Pr yönü esgüdümlü gitmelidir.
-Sirketin marka imajı yönetilirken dıs iletisime medya ılıskılerinde A kusagının esnek, yeniliklere acık, demokratik yapısı vurgulanmalıdır.
-Anadolu Grubu insan kaynakları röportaj verilebilir.
Örnek:
"Bu proje Anadolu Grubu üyelerinin
kendini, diğer üyelerin, beklenti ve taleplerini
ortaya koyabildiği bir yaklasımdır. Demokratik yapısıyla
A kusagı üyeleri kendi calısma prensiplerini kendileri olusturdular. Bu durum hizmet kalitemizi arttırmakla kalmayıp, Anadolu Grubu ailesinin dinamiklerini daha da güçlendirdi. "
Anadolu Kariyer için
-A kusağı söylemi ile adaylar motive edilir.
-Kurum kimliği ve marka felsefesi yansıtılır.
-Adayların beklentileri de ortaya konus kusak Z olarak
esnetilebilir.
Mentorluk Programındaki ast-üst iliskisi iyi düzenlenmelidir. Beklenen ambiyans olusturulamazsa
sırket ıcı rekabet artabılır, iliskiler zarar görür.
-Gönüllülük ilkesi
-Samimi ortam
Full transcript