Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

M3 Nederland als Industriële Samenleving

No description
by

Marieke Izelaar

on 16 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of M3 Nederland als Industriële Samenleving

M3 Nederland als Industriële Samenleving
Nederland als Industriële Samenleving
Neem over in je schrift:
1. Waar woonde de meeste mensen 200 jaar geleden?
2. Welke invloeden van de natuur gebruikten de mensen toen om dingen te verbeteren?
3. Wat zijn thuiswerkers en hoe komt dit ten einde?
4. Wat is Spinning Jenny?
5. Wat is de oplossing voor het gebrek aan waterkracht?
6. In welk jaar en hoe heette de eerste stoomtrein? Op welk traject reed hij?
Nederland als Industriële Samenleving
1. Platteland
2. Paardenkracht, windkracht en waterkracht
7. Waar gingen de mensen wonen toen er fabrieken kwamen?
3. Mensen die thuis producten maken, zoals kleding. Door de grote machines moet dit eindigen
4. Machine waarop je op meerdere spoelen kan spinnen
5. Gebruik van stoom
8. Noem twee veranderingen door de protesten van de arbeiders
6. 1839, De Arend, Haarlem - Amsterdam
7. Rondom de fabrieken in de steden
8. Hogere lonen, kortere werkdagen, kinderen mogen niet meer in de fabriek werken
http://www.schooltv.nl/video/histoclips-afl-8-de-industriele-revolutie/
2.1 De Late Industrialisatie van Nederland
In 1815 kwam Koning Willem I aan in de Nederlanden: begin van het
Koninkrijk der Nederlanden
Willem I komt uit Engeland. Groeit op met industrialisatie -> Neemt uitvinding mee naar NL
België had al veel industrie: Willem I wil daarom België ook in zijn rijk hebben. Belgen willen dit niet -> onafhankelijkheidsoorlog
België onafhankelijk en Nederland heeft geen industrie! Willem I maakt van Twente Nederlands Industrie gebied -> Nederland wordt rijker
Voor fabrieken is
infrastructuur
nodig. Willem I heeft twee opties:
1. Water: Willem I graaft veel nieuwe kanalen.
2. Spoor: eerste spoorlijn aangelegd tussen A'dam en Haarlem (1839)
Vernieuwingen waren nodig om
grondstoffen (steenkool) naar fabrieken
te krijgen. Ook om de producten van de fabriek te vervoeren in de rest van het land.
Mensen durven niet te investeren in fabrieken en nieuwe zaken, duurt nog tot ongeveer
1860
tot Industriële Revolutie echt op gang komt
Waarom is deze afbeelding typisch voor de ontvangst van de Industriële Revolutie in Nederland?
Lachende paarden omdat de auto pech heeft
Door de fabrieken verandert het leven:
Technische verbeteringen zorgen ervoor dat er minder mensen nodig zijn op het platteland -> mensen verhuizen naar de stad (urbanisatie)
Fabrikanten willen zo veel mogelijk winst maken, maakt niet uit hoe:
1. Werknemers verdienen weinig
2. slechte arbeidsomstandigheden, gevaarlijk en ongezond.
3. Leefomstandigheden in stad ongezond
4. Vrouwen en kinderen moesten meewerken voor genoeg inkomen.
Beantwoord de vraag met een beeldelement!
Wat zal de tekenaar hebben willen zeggen met deze spotprent?
3 De positie van Arbeiders en vrouwen wordt sterker
Arbeiders willen een beter leven: ze gaan zich verenigen in
vakbonden
.
Maar staken? Dan wordt je ontslagen! Maar als iedereen gaat staken... Op deze manier krijgen de werknemers langzaamaan rechten
Ook sommige rijken komen op voor de armen: de politiek gaat zich ermee bemoeien
1. Socialisten: komen op voor de arbeiders (SDAP).
2. Confessionelen: vinden geloof belangrijk, je mag je aansluiten als christen (ARP).
Welke politieke stromingen worden hier afgebeeld? Gebruik beeldelementen!
Grootste politieke stroming was de
liberale
: zij zijn voor vrijheid (van meningsuiting, van godsdienst, etc).
Ook dat de overheid zich niet overal mee bemoeit: slechte werkomstandigheden moeten arbeiders zelf oplossen.
Dit lukt niet: toch maar via politiek:1874
Kinderwetje van Van Houten
. Kinderen tot 12 mogen niet in de fabriek werken.
Arbeidswet om te controleren of kinderen echt niet meer werken.
Kinderen stoppen pas echt met met werken als de
leerplichtwet
komt.
Bijschrift: "De fabriekskinderen: Leve mijnheer van Houten".
Welke mening heeft de tekenaar over Van Houten?
Klokhuis Kinderarbeid
Klokhuis Aletta Jacobs
Socialisten streden voor Algemeen Kiesrecht, alleen dan konden zij ooit de grootste partij worden.
Vanaf 1917 mogen alle mannen stemmen, maar de socialisten worden niet grootste partij. Vanaf 1919 mogen ook alle vrouwen stemmen.
Vrouwen worden achter gesteld. Mensen die opkomen voor rechten van de vrouw heten
feministen
.
Zij wilden:
1. Ook een opleiding kunnen krijgen en alle beroepen kunnen doen.
2. Stemmen
Quiz, Handen omhoog bij waar, omlaag bij niet waar. Op tafel bij weet niet.
Quiz, Handen omhoog bij waar, omlaag bij niet waar. Op tafel bij weet niet.
Politieke partijen waren er voor de vakbonden
Niet waar, is juist andersom
Voorbeeld van een socialistische partij is de ARP
Niet waar, is SDAP
Confessionelen zijn de christenen, zij willen een partij zijn die niet socialistisch is, en godsdienst als eerste belang heeft staan
Waar
Liberalen zijn voor vrijheid
Waar
Kinderwetje van Van Bomen schaft kinderarbeid af
Niet waar, is Van Houten
Kinderarbeid stopt pas echt met de komst van de leerplicht.
Waar
Beantwoord de volgende vragen:
1. Wat is infrastructuur?
2. Waarom wilde Willem I België hebben?
3. Geef drie voorbeelden van de slechte
werk
omstandigheden van de arbeiders.
4. Wat zijn vakbonden en hoe zijn deze anders dan politieke partijen?
5. Wat zijn socialisten en confessionelen? Hoe heet de derde stroming?
6. Van wie is de kinderwet en in welk jaar werd deze ingevoerd? Wat was er nodig deze wet te laten werken?
7. Wat zijn feministen en waarvoor streden zij?
Schaalvergroting na 1945
4 Nederland na 1945
Door de Tweede Wereldoorlog ligt Nederland in puin:
Bombardementen van Nazi's en Geallieerden
1953: Watersnoodramp
Marshallhulp
: Financiële steun VS na WOII voor wederopbouw. Einde maken aan slechte situatie Nederland.
Om economie te helpen worden afspraken gemaakt tussen regering en burgers/vakbonden:
1. Lonen blijven (tijdelijk) laag
2. Sociale wetten voor oa ouderen en werklozen worden gemaakt
3. Stimulans samenwerking bedrijven, waardoor grote bedrijven konden groeien (oa Philips, Unilever, Shell, Heineken)
Gevolg: Nederland gaat weer mee doen in economie v Europa/wereld
Wat wil de tekenaar met deze spotprent zeggen?
1. Waar gaat hij over?
(in je hoofd)
2. positief of negatief
(in je hoofd)
3. Beeldelement
(op papier)
4. Uitleg (=antwoord op vraag)
(op papier)
In de jaren '60 groeit de economie -> lonen kunnen losgelaten worden.
Meer loon betekent meer geld -> luxe producten kunnen worden aangeschaft.
Consumptiemaatschappij: samenleving waarin mensen veel luxe producten aanschaffen (dingen die niet echt nodig zijn om te overleven, maar gewoon leuk om te hebben).
Korte dip: door het duurder worden van NL -> lagelonen landen aantrekkelijker voor productie -> mensen raken hun baan kwijt. Wanneer de economie aanpast, groeit economie weer opnieuw (jaren '90)
De eerste (zwart/wit) televisie-uitzending was op 2 oktober 1951 om kwart over acht vanuit de NTS-studio in Bussum. De serie heette 'de Toverspiegel'. Dit was een dramaserie die anderhalf uur duurde. De serie ging over het verleden, heden en de toekomst van de communicatie.

Het programma werd geopend door de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen dhr. J. Cals. Hij was niet blij met de komst van de televisie en zei: “de televisie is een tyran die de geest kan doden”.

De eerste televisie avond werd bekeken op slechts 500 televisietoestellen. Mensen die geen televisietoestel hadden volgden het programma in de etalages van radiohandelaren en in café-zaaltjes. Drie jaar later hadden 250.000 mensen een televisietoestel in huis. Het eerste miljoen werd in 1961 bereikt.
De komst van de televisie werd (net als alle veranderingen) niet door iedereen gewaardeerd. Zeker de christenen zagen de televisie als "het oog van de duivel". Van welke politieke stroming zal de staatssecretaris in onderstaande bron zijn?
Nederland verandert in een
Multiculturele samenleving
: land waarin veel verschillende culturen samen moeten leven. Dit komt door:
1. Komst Indonesische bevolking na onafhankelijkheid Indonesië (oa Nederlanders uit Indonesië, maar ook Indonesiërs en Molukkers (door oorlog))
2.
Gastarbeiders
uit Zuid-Europa (Italië, Griekenland & Spanje): geven weinig problemen. Gastarbeiders uit Turkije en Marokko meer, die gaan niet meer terug.
3. Surinamers na onafhankelijkheid Suriname, die Nederlandse nationaliteit wilde houden.
4. Economische en politieke vluchtelingen uit verschillende delen van de wereld komen af op welvaart en rust in NL.
http://www.schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-gastarbeiders/
Quiz, Handen omhoog is waar, handen omlaag is niet waar, handen op tafel is weet niet.
Na de Tweede Wereldoorlog ligt Nederland in puin door bombardementen en een grote aardbeving
Niet waar, gaat om een overstroming
Marshallhulp moet Nederland geld geven om economisch sterker te worden
Waar
Drie stimulansen moeten zorgen voor een betere economie: bevriezen van het loon, opbouw sociale zekerheid (door pensioen en werkeloosheidswet), samenwerking tussen grote bedrijven.
Waar
6.2 Opkomst van de Milieubeweging
Club van Rome komt bijeen om over milieu afspraken te maken
Ook bewustwording van beperkte grondstoffen (oa olie) zorgde voor verandering. Oliecrisis maakte duidelijk dat Nederland olie nodig had voor welvaart
Oprichting milieubewegingen zorgt voor toename bewustzijn. Voorbeelden: Greenpeace en Milieudefensie. Minder winst en welvaart, maar een betere milieu.
Wat wil de maker van de tekening zeggen met deze afbeelding? Van wat voor groepering is deze afbeelding?
Beantwoorden van een Bronvraag
1. Lees de vraag
2. Wat zie ik? Alleen (in je hoofd!)
omschrijven wat je ziet
, niet wat je al denkt wat het is! Denk aan
bijschrift
!
3. Welke
antwoordmogelijkheden
zijn er op de vraag?
4.
Welk antwoord past
bij wat je zag op de afbeelding?
5. Geef antwoord op de vraag met wat je weet EN wat je zag:
6. Doe dat altijd zo (tenzij anders aangegeven): "antwoord: ... Beeldelement: ...."
Zelfstandig oefenen van bronvragen:
Zelfstandig oefenen van bronvragen:
Open vragen:
1. Geef drie arbeidsomstandigheden en drie leefomstandigheden van arbeiders in de IR
2. In welk jaar kwam de IR in Nederland pas op gang? Wat was de reden voor deze langzame opkomst van industrie in NL?
3. Geef de namen van de drie politieke stromingen, een uitleg bij elke stroming en bij twee van de drie de politieke partij die bij de stroming hoort.
4. In welk jaar kregen mannen algemeen kiesrecht en in welk jaar vrouwen?
5. Welke drie maatregelen nam de overheid om de Nederlandse economie te laten groeien na WOII?
6. Welke vier groepen migranten zijn er in Nederland?
https://play.kahoot.it/#/?quizId=cdf3ca78-5866-4d6c-a9f1-fc89ae4ce18c
http://www.npo.nl/gastarbeiders-hoe-meer-hoe-beter/02-12-2010/NPS_1160398
Full transcript