Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pravilno upravljanje farmaceutskim otpadom

No description
by

Mirela Stovragovic

on 18 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pravilno upravljanje farmaceutskim otpadom

Preuzimanje farmaceutskog otpada od građanstva:
1) Potrebno je upsati težinu predataog otpada
2) Razvrstati ga
3) smestiti ga u odgovarajuće kontejnere
4) čuvati ga odvojeno od ostalih lekova
5) bar jednom godišnje predati ovlašćenom operateru na uništavanje
Pravilno upravljanje farmaceutskim otpadom
Šta ako farmaceutski otpad stigne neprerađen u prirodu?
1) nepreradjen može doći do naših slavina
2) može oštetiti biljni i životinjski svet reka, jezera, mora
3) može ugroziti floru i faunu kopnenog sveta
4) mogu ga zloupotrebiti ili se njime otrovati skupljači sekundarnih sirovina
5) mogu ga pojesti deca
.
šta biste vi uradili sa farmaceutskim otpadom?

1) bacili u kontejner?
2) bacili u wc šolju?
3) čuvali i nagomilavali u kućnim apotekama
ili.....

Prevencija stvaranja otpada:

1) Racinalizacija nabavke
2) racinalno propisivanje lekova
3) prvo ušlo prvo izašlo
4) razmena između ogranaka apoteka
5) racinalna kupovina lekova od strane pacijenata
6) ugovori o vraćanju lekova sa rokom krćim od 6 meseci
Besplatno preuzimanje lekova od građana
Oglašavnje o besplatnom preuzimnju lekova
Informisanje pacijenata pri podizanju lekova u apoteci
Edukacija mladih i građanstva o pravilnom upravljanju farmaceutskim otpadom
1) lekovi sa isteklim rokom trajanja
2) neupotrebljivi lekovi
3) primarna ambalaža u koju su takvi lekovi pakovani
4) instrumenti koji su korišćeni u pripremi ovih lekova za upotrebu
Sta je to farmaceutski otpad?
Proizvodjači farmaceutskog otpada:
1) apoteke
2) bolnice
3) domaćinstvo
4) veterinarski sektor
Da li je farmaceutski otpad opasan?

EKO i KORS
1) opasan citostatski
2) opasan cictoksični
3) ostali koji može biti opasan i neopasan
Zakonski akti koji bliže određuju upravljanje farmaceutskim otpadom:

Zakon o upravljanju otpadom
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom
Zakon o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama


Predali najbližoj apoteci i zdravstvenom stručnjaku na dalje uništavanje
Najodgovornije:

U Srbiji je nerešeno 200 tona farmaceutskog otpada:

1) nebriga države!
2) neupućenost stanovništva o mogućem riziku,
3) nepostojanje fabrike za uništavanje farmaceutskog otpada!
Sakupljanje farmaceutskog otpada
1) crveni kontejneri za odlaganje
2) ljubičasti za citotoksični otpad
3) žuti za oštre predmete
4) psihoaktivne supstance, odvojeno i pod ključem
Transer farmaceutskog otpada
1) iz ogranaka apoteka u centralno skladište
2) iz centralnog skladišta ovlašćeni operater preuzima dalju brigu

Finansiranje upravljanja farmaceutkim otpadom
1) otpad koji nastaje u apoteci, plaća sama apoteka
2) otpad skupljen od građana, iz nacionalnog fonda, koga treba formirati
Lična zaštitna oprema zaposlenih u
lancu prikupljanja i transfera:
1) radni mantil
2) rukavice
3) naočare, epidemiološka maska...
Neopasan farmaceutski otpad:
- vit C - sol. KCl
- celuloza - Voda za injekcije
- dextroza - veštačke suze
- glicerin - kapsule ribljeg ulja
- sol.Glucosae - kozmetički prepar.
- sol. NaCl - dijetetski proizvodi
- Hartmanov rastvor
ZU Apoteka Kruševac je društveno odgovorna ustanova
Priznanje Farmaceutskog fakulteta o velikom doprinosu u prikupljanju farmaceutskog otpada
HVALA NA PAŽNJI!
mag.farm.spec. Mirela Stovragović
Protest građana u Ćićevcu
11.01.2011. godine
Full transcript