Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tlenowce

No description
by

Iza Bak

on 14 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tlenowce

Tlenowce
Tlenowce:
Siarka
Selen
Tellur
Tlen
Odmiany alotropowe:
Alfa

Beta

Gamma
Występowanie w przyrodzie
Selen jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 55 miejsce (procenty wagowe).
(chalkogeny)
16 grupa układu okresowego,
Konfiguracja walencyjna:
ns np
2
4
bardziej aktywne jako utleniacze od azotowców
stopnie utlenienia od −II do +VI (tlen: -II, -I, +II),
tlen - odmienne właściowości,
tworza dwuujemne aniony
(np. S ,Po ),
2-
2-
,
6 elektronów walencyjnych
,
wzrasta charakter metaliczny i kwasowy
maleje aktywność chemiczna

Pochodzenie: łac. Tellus - Ziemia
Położenie w układzie:
16 grupa, 5 okres, blok p
Konfiguracja elektronowa:
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d
2
2
6
2
6
2
10
6
10
5s
2
5p
4
Stopnie utlenienia: -II,
+IV
, +VI
Odmiany alotropowe:
33 izotopy, w tym 8 trwałych
tellur krystaliczny
tellur bezpostaciowy

Występowanie w przyrodzie.
Towarzyszy rudom złota, srebra, miedzi i ołowiu.
Tworzy rzadkie samodzielne minerały:
Pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 77 miejsce (% wagowe)
Hessyt
Sylwanit
Kalaweryt
(do 37%)
(do 62%)
(do 45%)
Właściwości telluru:
fizyczne
chemiczne:
ciało stałe,
kruchy,
twardość: 2,25 w skali Mohsa,
nierozpuszczalny w wodzie,
srebrzystoszary,
metaliczny połysk,
półprzewodnik,
temperatura topnienia 449,51 °C,
temperatura wrzenia 988 °C.
Reaguje z kwasami utleniającymi i zasadami.
Średnio aktywny: reaguje łatwo z fluorem, chlorem i litowcami (tellurki), po podgrzaniu z tlenem i wodorem.
Z siarką tworzy stop.
Zastosowania telluru.
Związki telluru stosowane są:
- do barwienia szkła i porcelany na niebiesko,
- do produkcji detektorów podczerwieni,
- jako środki owadobójcze.
Wykorzystywany w elektrotechnice przy produkcji prostowników, elementów termoelektrycznych i półprzewodników.
Wykorzystywany jako przeciwstukowy składnik benzyny.

Otrzymywanie telluru.
Najważniejsze związki telluru.
tlenek telluru (IV)
tellurowodór
Bibliografia:
http://www.nieorg.skn.gumed.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=110
http://portalwiedzy.onet.pl/38804,,,,tellur,haslo.html
http://te.pl/
http://www.minproc.pwr.wroc.pl/zpkio/pdf/Mineral/Te.pdf
http://www.node81.tsi.net.pl/chemia/
http://chemia.p.lodz.pl/
http://www.edunauka.pl/
http://www.ewamalecka.republika.pl/
http://www.todini.com/pl/produktow-chemicznych/inne/dwutlenek-telluru
http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=35
http://www.hort-ost.pl/
http://www.node81.tsi.net.pl/chemia/Se.html
http://www.ukladokresowy.pl/?id=34
http://uop1.republika.pl/Se.htm
http://chemfan.pg.gda.pl/UOP/pierwias/siarka.htm
http://www.naukowiec.org/wiedza/chemia/siarka_530.html
http://wihehospital.pl/gazy-medyczne/
http://www.chemicool.com/
czasopismo "Chemik Polski"
H Te
2
(g)
Rozpuszczony w wodzie tworzy stosunkowo mocny kwas tellurowodorowy.
Bezbarwny
lub
żółty
, palny gaz, skraplający się w temp. -4 °C na
zielono
-
żółtą
ciecz.
Posiada nieprzyjemny, charakterystyczny zapach podobny do siarkowodoru.
Tellur i większość jego związków sa toksyczne.
(oddech tellurowy)
tlenek telluru (VI)
kwas tellurowy
TeO
2
Produkt utleniania telluru.
Nierozpuszczalny w wodzie.
Wykazuje pewne właściwości amfoteryczne.
Stały tlenek telluru.
Występuje w dwóch odmianach:
żółty rombowy minerał
telluryt beta
,
syntetyczny, bezbarwny
telluryt alfa
.
bezwodnik
- TeO
3
- H2TeO4
Alotropia
-Składnik powietrza, niezbędny do oddychania ludzi i zwierząt oraz do podtrzymywania wszelkich procesów spalania.-Flora i fauna wodna pobiera potrzebny do życia tlen bezpośrednio z wody, w której rozpuszcza się on w niewielkich ilościach.

• O
2
-Niebieski gaz,
-Większa gęstość od powietrza,
-Niepalny,
-Silny utleniacz,
-Nazywany tlenem aktywnym,
-Zawiera trzy atomu tlenu,
-Bardzo silny sterylizator,
-Niszczy bakterie i wirusy,
-Usuwa nieprzyjemne zapachy,
-Występuje głownie jako skutek wyładowań atmosferycznych, które występują w trakcie burz (potem czujemy charakterystyczny świeży zapach).


• O (ozon)
3
-
Czerwony tlen.
-Nietrwała odmiana.
-Występuje w tlenie gazowym w temperaturze ciekłego powietrza, a także w tlenie ciekłym i zestalonym.
-Składa się z dwóch cząsteczek O2 powiązanych ze sobą siłami słabszymi niż siły występujące w wiązaniu atomowym.

• O (tetratlen)
4

Odmiany alotropowe w stanie stałym:
*pierwsze trzy są formami niskociśnienowymi, zaś trzy ostatnie wysoko.

Występowanie w przyrodzie.
Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi – zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 46,4%.
Stanowi też 20,95% objętości atmosfery ziemskiej.

Zastosowania:
środek medyczny (w chorobach serca, płuc, szoku po uderzeniowego),

Właściwości tlenu:
fizyczne:
chemiczne:
Otrzymywanie tlenu:
laboratoryjne:
przemysłowe:
• poprzez podgrzewanie nadmanganianu potasu w temp. powyżej 230°C:
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑

• poprzez termiczny rozkład azotanu potasu w temp. powyżej 400°C,
ale nie większej niż 440 °C:
2KNO3 → 2KNO2 + O2↑

• poprzez termiczny rozkład chloranu potasu w temp. powyżej 550°C:
2KClO3 → 2KCl + 3O2↑

• poprzez ogrzewanie tlenku rtęci(II):
2HgO → 2Hg + O2↑

• poprzez rozkład wodnego roztworu nadtlenku wodoru (wody utlenionej
lub perhydrolu) pod wpływem ciepła lub katalizatora, np. dwutlenku manganu:
2H2O2 → 2H2O + O2↑

• w wyniku reakcji nadmanganianu potasu z nadtlenkiem wodoru:
2KMnO4 + 3H2O2 → 3O2 + 2KOH + 2MnO2 + 2H2O

• otrzymuje się ze skroplonego powietrza poprzez destylację frakcyjną (ok. 99% produkowanego tlenu)

• w wyniku elektrolizy wody
2H2O → 2H2↑ + O2↑

Najważniejsze związki tlenu:
woda
nadtlenek wodoru
Tlen występuje w tlenkach oraz kwasach i solach tlenowych.
w warunkach standardowych – stan ciekły
trwały moment dipolowy - silnie polarna
rozpuszczalnik
wysokie napięcie powierzchniowe
wysoka temperatura wrzenia i topnienia
wysokie ciepło właściwe

H O
2
reaktywna forma tlenu
właściwości utleniające
nietrwały – ulega rozkładowi egzotermicznemu
słabe właściwości kwasowe
w roztworach wodnych ulega dysocjacji
30% wodny roztwór - perhydrol
3-5% wodny roztwór - woda utleniona
aparaty tlenowe do oddychania,

materiały wybuchowe,

przemysł chemiczny,
palniki acetylenowo-tlenowe do spawania i cięcia metali (w 3000°C)
Odmiany alotropowe:
siarka rombowa (alfa)
siarka jednoskośna (beta)
Właściwości siarki.
Występowanie siarki w przyrodzie.
Polon
Odkryty przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie
Położenie w układzie:
16 grupa, 6 okres, blok p
Konfiguracja elektronowa:
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f 5d
2
2
6
2
6
2
10
6
2
10
6
14
1o
6s
2
6p
4
Stopnie utlenienia:
-II, +II,
+IV
, +VI
33 izotopy, brak trwałych
Tworzy dwie odmiany alotropowe.
Polon-210
Czas połowicznego rozpadu: 138dni
Emiter czastek alfa.
Emitowane przez niego promieniowanie alfa ma krótki zasięg,
nie jest groźne jako zewnętrzne źródło promieniowania.
Najbardziej rozpowszechniony izotop:
Straszne spustoszenie w organizmie - cząstki alfa deponują całą swoją energię w otaczających komórkach, powodując uszkodzenie ich najważniejszych składników - białka i DNA.
Jedyny składnik dymu tytoniowego, który wdychany pojedynczo powoduje powstawanie nowotworów płuc.
najtrwalszy T = 102lata
1/2
Występowanie polonu
w przyrodzie.
Właściwości polonu.
Zastosowania polonu:
Polon jest używany jako wysokowydajne źródło cząstek alfa, zmieszany z berylem jako źródło neutronów.
Polon znajduje zastosowanie w analizie aktywacyjnej oraz w badaniach mechanizmów procesów elektrodowych.
Stosowany w satelitach jako źródło ciepła i elektryczności.


gęstość 9,4 g/cm³,
objętość molowa 21,97×10 m³/mol,
temperatura topnienia: 254°C,
temperatura wrzenia: 962°C.Otrzymywanie polonu:
Otrzymuje się go z pozostałości po wydzieleniu radu z rudy uranowej.
Polon występuje w śladowych ilościach (około 0.1 mg na 1 tonę) w rudach uranowych.

Najważniejsze związki polonu:
Metaliczny polon otrzymywany jest przez elektrolizę roztworów jego soli.
Można go uzyskać w ilościach miligramowych bombardując neutronami bizmut.
Jego światowa produkcja wynosi ok. 100 gramów rocznie.
Pod względem występowania w skorupie ziemskiej zajmuje 86 miejsce (w procentach wagowych).
fizyczne:
chemiczne:
Reaguje wodorem tworząc nietrwały polonowodór PoH .
Reaguje z tlenem i chlorowcami tworząc odpowiednio tlenek PoO2 i halogenki PoX4.
niemetal,
gaz,
bezbarwny,
bezwonny,
słabo rozpuszczalny w wodzie.
• Łączy się z niemetalami i metalami.
• Podtrzymuje proces spalania.
• Sam się nie pali.
• Łączy się z innymi pierwiastkami tworząc tlenki.
• Jest jednym z najsilniejszych utleniaczy.

tlenek polonu (IV)
Powstaje przez spalenie polonu na powietrzu
w temperaturze 250-300°C.

PoO
2
Występuje w dwóch odmianach:
czerwonej
żółtej
Rozkłada się na składniki
w próżni w temperaturze 500°C.
chlorki polonu
Powstaje w postaci żółtych kryształów ze składników lub przez odparowanie roztworu polonu w HCl.
chlorek polonu (IV)
P0CI4
redukcja
czerwony chlorek polonu (II)
PoCl2
Występuje w przyrodzie w minerałach siarki oraz nielicznych samodzielnych.
Właściwości selenu:
fizyczne:
chemiczne:
niemetal,
ciało stałe,
bezwonny,
temperatura topnienia: 221°C,
temperatura wrzenia: 684,6°C.

Reaguje z wodorem.
Tworzy halogenki z fluorowcami.
Z aktywnymi metalami tworzy selenki.
Spala się w powietrzu.
Rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym(VI).

Zastosowania selenu:
• Fotokomórki,
• Kserokopiarki,
• Ogniwa słoneczne,
• Dodatek do stali i szkła,
• Stosuje się w szamponach przeciwłupieżowych,
• Jest silnym insektycydem.

Otrzymywanie
selenu:
Pozyskuje się go jako produkt uboczny rafinacji rud miedzi i siarki.

Selen otrzymuje się redukując hydrazyną kwas selenowy VI (H2SeO4).

Wolny selen wytrąca się jako czerwony osad (odmiana alotropowa beta).


Pochodzenie:
łac. Selene - Księżyc
Położenie w układzie:
16 grupa, 4 okres, blok p
Konfiguracja elektronowa:
1s 2s 2p 3s 3p 3d
4p
2
2
6
2
6
4s
10
2
4
Stopnie utlenienia:
Kilkanaście izotopów, 6 stabilnych
Pochodzenie:
łac. Sulfur - kamień piekielny
sanskryt: sira - jasnożółty
Położenie w układzie:
16 grupa, 3 okres, blok p
Konfiguracja elektronowa:
1s 2s 2p
3s 3p

2
2
6
2
4
16 izotopów, 4 trwałe:
Stopnie utlenienia:
S,
32
33
S,
34
S,
36
S
Zastosowania siarki:
*wulkanizacja kauczuku (produkcja gumy i ebonitu),
* produkcja kwasu siarkowego(VI),
*zapałki,
*nawozy mineralne,
*pestycydy,
*siarczek węgla,
*proch strzelniczy.

Otrzymywanie.
Produkcja siarki na świecie szacowana jest na około 60 mln ton rocznie.
Siarka otrzymywana jest poprzez odsiarczanie spalin i paliw kopalnych, eksploatację złóż siarki rodzimej oraz poprzez wyprażanie rud siarczkowych (np. pirytu).
Wolną siarkę otrzymuje się też przez redukcję dwutlenku siarki za pomocą tlenku węgla.
Odzysk siarki z ropy naftowej jest osiągany poprzez działanie na siarkowodór tlenem według reakcji:
Alternatywnie, ogrzewanie pirytu (FeS2) do 1200 °C z powietrzem, daje siarkę i płynny siarczek żelaza FeS.
H2S + O2 → SO2 + H2O
H2S + SO2 → S + H2O
2
2
3
2
2
3
2
Siarka pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 16 miejsce. Jej całkowita zawartość wynosi 0,026% wagowych.
W Polsce złoża siarki w stanie rodzimym występują w okolicach Tarnobrzega, w rejonie Staszowa oraz koło Lubaczowa.

Polskie złoża siarki rodzimej są związane z występowaniem gipsów i wapieni.

Na świecie natomiast m.in. na Sycylii, w Luizjanie i Teksasie, na Ukrainie,
w Japonii, w Turkmenistanie
i Uzbekistanie.
Siarka występuje w osadach w postaci wypełnień drobnych przestrzeni.
Powstała w wyniku biologicznej redukcji siarczanu wapnia przez mikroorganizmy.

Siarka występuje też w postaci wielu minerałów:
• siarczki:
• siarczany:

Ponieważ jest ważnym składnikiem białek roślinnych i zwierzęcych, występuje w paliwach kopalnych.

piryt
chalkopiryt
markasyt
gips
anhydryt
baryt
Otrzymuje się go jako produkt uboczny przy przeróbce rud siarkowych, a także przy elektrolitycznym otrzymywaniu miedzi.
Jest półproduktem oczyszczania rud ołowiu.
fizyczne:
niemetal,
ciało stałe,
barwa żółta,
bez smaku i zapachu,
nierozpuszczalna w wodzie,
temperatura topnienia: 118,9 °C,
temperatura wrzenia: 444,72 °C,

chemiczne:
W temp. pokojowej nie reaguje z wodą i tlenem, natomiast reaguje z F oraz niektórymi metalami: litowcami, cięższymi berylowcami oraz Hg, Ag, Cu.
W podwyższonej temp. reaguje z pozostałymi fluorowcami, wodorem – H2S (400°C), z innymi metalami, z tlenem – SO2 (250°C).
Roztwarzanie siarki w kwasach utleniających
i silnych zasadach:
S + HNO3 -> H2SO4 + NO
S + 6NaOH -> Na2SO3 + Na2S + H2O

2
3
2
2
3
Najważniejsze związki selenu.
Najważniejsze związki siarki.
siarkowodór
H2S
Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu (zgniłych jaj)
Jest trujący i palny.
Dobrze rozpuszczalny w wodzie, w roztworze wodnym tworzy bardzo słaby kwas dwuprotonowy H2S(aq).
Cząsteczka ma budowę polarną, między cząsteczkami
NIE
powstają wiązania wodorowe.
Otrzymywanie: FeS + HCl -> FeCl2 + H2S
2
siarczki
Ni (aq) + H2S(g) -> NiS(s) + H
Fe (aq) + S (aq) -> Fe2S3(s)
Sole kwasu siarkowodorowego moga tworzyć siarczki i wodorosiarczki.
Siarczki litowców oraz Sr, Ba, amonu są rozpuszczalne w wodzie, odczyn wodnych roztworów tych soli jest zasadowy –
hydroliza anionowa
.
Siarczki pozostałych metali są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, powstają one w trakcie wysycania wodnych roztworów danych soli gazowym siarkowodorem lub po dodaniu roztworu rozpuszczalnej soli siarczku (Na2S):
S + H2O ↔ HS + OH
HS + H2O ↔ H2S + OH
2-
-
-
-
-
2+
2
+
2
3+
3
2-
tlenek siarki (IV)
tlenek siarki (VI)
kwas siarkowy (IV)
kwas siarkowy (VI)
bezwodnik
H2SO3
Nietrwały, dwuprotonowy kwas średniej mocy, występuje tylko w dużych rozcieńczeniach, ulega dysocjacji dwustopniowej:
H2SO3 +H2O ↔ H3O + HSO3
HSO3 + H2O ↔ H3O + SO3
Kwas tworzy dwa typy soli:
siarczany(IV): SO3
wodorosiarczany(IV): HSO3
2-
-
-
+
+
-
2-
SO2
Bezbarwny gaz o duszącym zapachu - silnie podrażnia drogi oddechowe. Jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin.
O gęstości większej od gęstości powietrza.
Dobrze rozpuszcza się w wodzie.

Zastosowanie:
produkcja kwasu siarkowego(IV) i siarczanów(IV),
środek wybielający w przemyśle tekstylnym i papierniczym,
środek dezynfekcyjny,
konserwant.

bezwodnik
H2SO4
Stężony kwas siarkowy jest kwasem silnie utleniającym. Podgrzany (temp. ok. 100 °C) reaguje z miedzią i srebrem, z wydzielaniem dwutlenku siarki
H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + H2O
H2SO4 + Ag → Ag2SO4 + SO2↑ + H2O
Reaguje z solami słabszych i mniej lotnych kwasów i tlenkami metali, a także roztwarza wiele metali nieszlachetnych, które wypierają z niego wodór.
Kwas siarkowy miesza się z wodą. Procesowi towarzyszy wydzielanie dużych ilości ciepła. Przy rozcieńczaniu należy zawsze wlewać kwas do wody, a nie odwrotnie.

• Występuje w wielu odmianach, różniących się właściwościami fizycznymi (skłonność do polimeryzacji).
• Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.
• Tlenek jest silnie higroskopijny.
• Ma właściwości kwasowe.

SO3
kwas tiosiarkowy
Najważniejsze sole:
• Na2SO4
• K2SO4
• MgSO4
• CaSO4
• Al2(SO4)3
• CuSO4

tlenek selenu (IV)
SeO
2
Białe krystaliczne ciało stałe o ostrym zapachu (chrzan).
Tlenek kwasowy.
Cząsteczka polarna.
Rozpuszcza się w wodzie tworząc słaby kwas H2SeO3.

Nadaje szkłu czerwoną barwę.
Stosowany jako toner w wywoływaniu zdjęć.
Składnik roztworów do zaniebieszczenia stali.

kwas selenowy (VI)
H2SeO4
Rozpuszczalny w H2O.
Silnie żrący.
Rozkłada się z wydzieleniem tlenu.


Utleniacz w jubilerstwie.
Stosowany do otrzymania związków selenoorganicznych.

łac. oxus - kwas,
gennan - tworzyć
Pochodzenie:
pierwiastek "tworzący kwasy"
Położenie w układzie:
16 grupa, 2 okres, blok p
Konfiguracja elektronowa:
1s
2s 2p

2
2
4
Stopnie utlenienia:
-II
, -I, +II
3 stabilne izotopy:
O,
16
17
O,
18
O
- II, +IV, +VI
(od -II do +VI)
-II, +I, +II,
+IV, +VI
Słaby kwas tlenowy siarki
Jest nietrwały, w temperaturze pokojowej natychmiast po powstaniu ulega rozpadowi. Rozpada się również w roztworach wodnych


Tiosiarczany mają zdolności redukcyjne, które zawdzięczają zawartości jednego atomu
dwuujemnej
siarki, podczas gdy drugi atom siarki jest na
+VI stopniu utlenienia
.

Stosowany on jest do wiązania wolnego chloru pod nazwą antichlor, w fotografice jako utrwalacz, a w analizie miareczkowej, w tzw. jodometrii, jako odczynnik redukujący jod
Jego sole to tiosiarczany.
H S O
2
2
Dziękujemy za uwagę:)
Kamila Machnicka
Izabella Bak
,
klasa IIc
W przyrodzie obieg tlenu odbywa się w cyklu zamkniętym.
W postaci związków z innymi pierwiastkami wchodzi w skład hydrosfery (gdzie jego zawartość wynosi około 89% – woda) i litosfery jako tlenki (np. krzemionka zawiera ok. 53% tlenu).
*Tlen jest około dwa razy lepiej rozpuszczalny w wodzie niż azot.
T
T
T
T
MnO2
siarka plastyczna
siarka rombowa
Obie zbudowane z ośmioczłonowych pierścieni S , różniące się sposobem upakowania w krysztale.
siarka jednoskośna
8
Jasnożółta
substancja krystaliczna,
Otrzymywana z siarki rombowej w temperaturze 95,5°C,
Również zbudowana z oktasiarki,
Również rozpuszczalna w CS2,
Topi się w temp. 119°C.


siarka plastyczna
Bezpostaciowa odmiana siarki.
Ma właściwości podobne do kauczuku - jest elastyczna i ciągliwa.
Powstaje wskutek oziębienia ciekłej siarki poprzez wlanie jej do zimnej wody.


Służy między innymi do produkcji innych kwasów, do wyrobu barwników, włókien sztucznych, środków wybuchowych, nawozów sztucznych. Używany jest też do oczyszczania olejów, nafty, parafiny i do osuszania gazów. Stosuje się go do produkcji środków piorących, leków oraz jako elektrolit w akumulatorach ołowiowych. Jest często używanym odczynnikiem w laboratoriach oraz w syntezie organicznej.
Bywa zwany krwią przemysłu chemicznego, ze względu na to, że używa się go w bardzo wielu kluczowych syntezach.
2
2
2
2
2
H2SO4 + H2O → H3O + HSO4
-
+
Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody.
Kwas siarkowy ma bardzo duże znaczenie w różnych gałęziach przemysłu.
2
Dziura ozonowa.
Dziura ozonowa jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu).
Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.
chlor?
ozon?
Żółta
substancja krystaliczna.
Rozpuszczalna w CS2.
Składa się z oktasiarki.
Trwała w warunkach normalnych.
Siarka rombowa jest trwała do temperatury 95,6 °C
Różni się od siarki rombowej ułożeniem atomów.
Jeden z najmocniejszych kwasów.
Bezbarwna, bezwonna oleista ciecz cięższa od wody.
Silnie higroskopijny, pochłania wodę z otoczenia, a nawet niektórych zwiazków - stosowany jako osuszacz gazów.
Jego sole to siarczany (VI).
Pasywuje: Fe, Al, Cr.
3
−6
Full transcript