Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Emniyet Yönetim Sistemi

Turgut DURSUN Anadolu University Civil Air Transportation Management - 2011 turgutdursun85@hotmail.com.tr
by

TURGUT DURSUN

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Emniyet Yönetim Sistemi


6-Emniyet Yönetim Sistemi İşletmelere Sağladığı Faydalar
EMNIYET YÖNETİM SİSTEMİ
İÇERİK:

1-Giriş
*Emniyet nedir?
*Havacılık Emniyeti nedir?
*Emniyet Yönetim Sistemi nedir?

2-Emniyet Yönetim Sistemi Bileşenleri
*Emniyet Politikaları ve Hedefleri
*Emniyet Risk Yönetimi
*Emniyetin Güvence Altına Alınması
*Emniyetin Teşvik Edilmesi

3- Emniyet Yönetim Sisteminin Kilit Süreçleri

4-SMS Uygulama Planı

5-Emniyet Yönetim Sistemi içinde sorumluluk ve görevler

6-Emniyet Yönetim Sistemi İşletmelere Sağladığı Faydalar

7-Verimli Bir SMS İle İşletmelerde Ne Tür Özellikler Ortaya Çıkar?


2-Emniyet Yönetim Sisteminin Bileşenleri
Emniyet Risk Yönetimi:

*Teklikenin tanımlanması

*Emniyet risk değerlendirmesi ve riskin azaltılması
Emniyetin Güvence Altına Alınması:

*Emniyet performansının izlenmesi ve ölçülmesi

*Değişimin yönetilmesi

*SMS'in sürekli olarak iyileştirilmesi
Emniyetin Teşvik Edilmesi:

*Eğitim ve öğretim

*Emniyet iletişimi
*Yönetimin taahhüdü ve sorumluluğu
*Emniyetin sağlanmasında anahtar rol oynayan personelin atanması
*Yönetici personelin emniyetle ilgili hesap verme sorumluluğu
*SMS uygulama planı
*Acil durum eylem planının koordinasyonu
Daha bilgili karar verme imkanı sağlar

Kaza risklerini azaltarak emniyeti arttırır

Maliyetlerde düşüş verimlilikte artışla sonuçlanacak daha iyi kaynak planlaması sağlar

Ortak kültürü güçlendirir.

Ortak durum tespiti yapar.
*SMS dokümantasyon
Emniyet;
Hata ve ihlallerden kaçınarak kural koyucuların düzenlemeleri ile uyum içinde kazalardan, ciddi olaylardan, tehlikelerden, kötü bir sonuca neden olan veya olabilecek etkenlerden uzak ya da muaf olma durumu olarak tanımlayabiliriz.
Emniyet yönetim sistemi;

* Doğmuş veya doğabilecek tehlikeleri ve risk
unsurlarını belirleyerek, söz konusu tehlikeleri ve riskleri bertaraf eden veya asgari
düzeye indirgeyen operasyonel risk yönetim sistemi olarak tanımlayabiliriz.

** Günlük işlerin yapılışı esnasında etkin olarak karar almamızı sağlayan işletme genelindeki risk tabanlı süreçler dizisidir.

***Gerekli organizasyon yapıları, sorumluluklar, politikalar ve prosedürler dahil olmak üzere, bunları emniyetli bir şekilde yönetilmesini amaçlayan organize bir yaklaşımdır.

5-Emniyet Yönetim Sistemi içinde sorumluluk ve görevler nelerdir?
Sorumlu Müdür:
Emniyet Yönetim Sistemini kurmak, SMS’in verimli bir şekilde çalışıyor olması için sistemi korumak ve desteklemek için gerekli kaynağı ayırmak zorundadır.
Yönetim:
Kendi alanlarında SMS süreçlerini uygulamak, devam ettirmek ve SMS’e bağlı kalmakla sorumludur.
Personel:
Tehlikeleri tanımlamak ve raporlamakla sorumludur.
Emniyet performans hedeflerine ulaşmak için yönetimin her kademesinde idari sorumluluk oluşur.
SMS’nin ne olduğunun ve neyi başarması gerektiği ile ilgili yol haritasının çıkarılması.
Ceza gerektirmeyen şeffaf kapsamlı işletme genelinde açık iletişimin kurulmuş olduğu bir uygulama ve SMS’i sürekli geliştirmek için çaba sarf eden bir kurum kültürü.

7-Verimli Bir SMS İle İşletmelerde Ne Tür Özellikler Ortaya Çıkar?
GİRİŞ
Tehlikenin Belirlenmesi;
İşletmenizle ilgili tehlikeleri belirleme methotudur.
Olay Raporlama;
Emniyet verilerinn edinilme süreçleridir.
Risk Yönetimi;
Riskleri belirleyebilmek ve risk kontrollerini uygulamak için standart bir yaklaşım yöntemidir.
Performans Ölçme;
İşletmenin emniyet hedeflerinin başarıya ulaşıp ulaşmadığının analiz edilmesi için kullanılan bir yönetim araçıdır.
Kalite Emniyet Güvencesi;
İşletmenin emniyet performansının sürekli olarak geliştirilmesini desteleyen kaliye yönetim ilkeleri üzerine kurulu süreçlerdir.

3- Emniyet Yönetim Sisteminin Kilit Süreçleri

Havacılık Emniyeti;
Sivil havacılık faaliyetlerinin gerçek hayat şartlarında, tüm bilinen risk faktörlerinin ortaya konulduğu ve kaçınıldığı, kabuledilebilir risk sevilerinde gerçekleşmesidir.
Emniyet Yönetim Politikaları ve Hedefleri

KAYNAKÇA

1-ICAO Annex 19 "
Safety Management system
"

2-ICAO Doc 9859 third edition- "
Safety Management Manual
"-2013

3-SHGM-
"Ticari Hava Taşıma İşletmeleri ve Onaylı Bakım Kuruluşlarında Emniyet Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Talimat"

4-Civil Aviation Authority-
"Safety Management System_Guidance to Orgaizations"-2010


5-http://www.caa.co.uk-
"Safety Management System"

6-http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=872&pagetype=90&pageid=9953

4-SMS Uygulama Planı
GAP Analizi
* Servis sağlayıcıların SMS çerçevesi içerisindeki gereklilikleri ile var olan emniyet yönetim süreçlerini ve prosedürlerini karşılaştırır.

* Tam bir SMS uygulamak için ele alınması gereken boşlukları belirleyerek bir SMS uygulama planının gelişimini kolaylaştırır.

SMS uygulama planı en az aşağıdaki maddeleri içermelidir:


a) Emniyet politikası ve hedefleri,

b) Sistemin tanımlanması,

c) GAP analizi,

ç) SMS elemanları,

d) Emniyet rolleri ve sorumlulukları,

e) Tehlike raporlama politikası,

f) Çalışan katılımı yöntemleri,

g) Emniyet performansı ölçümleri,

ğ) Emniyet iletişimi,

h) Emniyet eğitimi,

ı) Emniyet performansının yönetim
tarafından değerlendirilmesi
SMS uygulama planı:
işletmenin kurumsal emniyet hedeflerine nasıl ulaşacağı ile yeni ve değişen emniyet gerekliliklerini nasıl yerine getireceğini tarif eder.

Birden fazla dokümandan oluşabilen SMS uygulama planı, yapılacak işleri, kim tarafından ve ne zaman yapılacağını detaylandırır.

Teşekkürler
Turgut Dursun
turgutdursun85@hotmail.com
Full transcript