Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uluslararası Kamu Hukuku

YAVUZ_Gülşah_Deniz Hukukunda Gemilerin Durumu
by

gulsah yavuz

on 25 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uluslararası Kamu Hukuku

DENIZ HUKUKUNDA GEMILERIN DURUMU
ULUSLARARASI KAMU HUKUKU
HAZIRLAYAN
GÜLSAH YAVUZ
20901526
designed by Péter Puklus for Prezi
GEMİ
Suda entegre araçları vasıtasıyla hareket ettirilebilen ve yönlendirilebilen araçlar
Gemilerde bulunması gereken unsurlar
1. Gemi adı
2. Sicile kaydedildigi baglama limanı
3. Bayrak

İÇİNDEKİLER
1. Gemi tanımı
2. Gemi türleri
3. Gemilerin türlerine göre hukuki durumu
4. Gemilere uygulanacak olan hukuk
5. Deniz haydutlugu
6.Kıyı devletinin gemilere el koyması yetkisinin sınırları
7. Bogazlar
1. ÖZEL GEMi: Mülkiyeti özel hukuka tabi gemiler. Savaş gemileriyle kamu hizmeti gören hastane, yangın, posta gemileri dışında kalan ve ticari amaçla kullanılan devlet gemileri.
2. DEVLET GEMiSi: Devlete veya kamu tüzel kişisine ait olan gemiler.
BOĞAZLAR
Iki deniz alanını birlestiren dar ve dogal su yollarına bogaz denir.
Kanallar insanlar tarafından yapılması nedeniyle bogaz degildir.
KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI
Kıyı devletinin diğer ülke gemilerine el koyma uygulaması ancak uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde mümkün olabilmektedir.
PROF. KEMAL BASLAR
ÖZEL GEMILERDE HUKUKI DURUM
1. Ulusal sınırlar içindeki deniz alanları
Iç sular

Karasuları

2. Açık denizlerde gemilerin hukuki durumu
BAYRAK DEVLETI (Bozkurt-Lotus davası)
KESINTISIZ IZLEME HAKKI

DEVLET GEMILERINDE HUKUKI DURUM
1. Ulusal sınırlar içindeki deniz alanları
Iç sular

Karasuları

2. Açık denizlerde gemilerin hukuki durumu

DENIZ HAYDUTLUGU
Yemen Körfezi ve Somali açıklarındaki deniz haydutlugu
SUA Sözlesmesi ve Protokolü
Türk Ceza Kanununda ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile hukuk sistemimizde yapılan düzenlemeler: SUA Sözlesmesi ve Protokolüne paralel düzenlemeler yapılmakla beraber bizim düzenmemizde eksiklikler mevcuttur.
Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki deniz haydutlugu
DENİZ HAYDUTLUĞU VE KORANLIK
Bir devletin müsaadesi altında özel kisilerce donatılmıs gemiyle düsman gemilerine saldırmak korsanlık; baglı oldugu hükümetin müsaadesiyle düsman gemilerine ve topraklarına saldıran kisi korsan; bu tür faaliyetlerde kullanılan gemiler de korsan gemisi olarak isimlendirilmistir. (MERAY, Seha L.: “Bazı Türk Andlaşmalarına Göre Korsanlık ve Deniz HaydutlugununYasaklanması”, AÜSBFD, Cilt 18, Sayı 3, 1963, s. 106.)
Deniz haydutlugu, özel sahısların herhangi bir devlet baglantısı olmaksızın kendilerine ait gemilerle diger gemilere, bu gemilerdeki insanlara ya da yüke karsı kendi çıkarları dogrultusunda saldırmalarını ifade etmektedir. Korsanlıktan farklı olarak burada haydutlar herhangi bir hukuki dayanaga sahip olmaksızın bu tür siddet hareketlerinde bulunmaktadır. (Ahmet Hamdi TOPAL, Uluslararası Hukukta Deniz Haydutlugu ve Mücadele Yönetemleri)

Birlesmis Milletler Deniz Hukuku Sözlesmesi'nin 100-107. maddeleri arasında düzenlenmistir. Ancak daha yeni düzenlemeler yapılarak deniz haydutlugu yapanların cezai sorumluluguna gidilmelidir.
Somali gibi ülkelerdeki iktidarın zayıflıgı gibi nedenler giderilmelidir. Bu gibi ülkelerde hukuki ve iktisadi düzenlemeler yapılmalıdır.
DENİZ HAYDUTLUĞU
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ
Şiddet, alıkoyma ve yağma şartı: Gemiye ve gemidekilere yönelik her türlü saldırı.
Özel amaçlar şartı: Saldırganların şahsi bir çıkar sağlamayı amaçlamaları.
İki gemi şartı: Saldıran ve saldırlan gemi olacak.
Açık deniz şartı
AÇIK DENİZ
Kural olarak özel gemilerin girisleri serbesttir.
Türkiye'de genellikle limanlara giriste karsılılık ve esit islem ilkeleri gözetilmistir.
Türk yasalarına uyma zorunlulugu vardır.
Türk yargısına tabidirler.

Gemiler zararsız geçis hakkına sahiptir.
Kıyı devletinin güvenlügü söz konusu oldugunda geçisler askıya alınabilir. Ilan edilir.
Gemi duruyorsa veya iç sulardan kara sularına geçmi ise kıyı devletinin yargı yetkisi vardır.
GEMİ TÜRLERİ
Savaş gemileri en az 15 gün önce, nükleer gemiler en az 30 gün önce izin almalıdır.
Savaş gemilerinde yargı bağışıklığı vardır.
Denetim yapılamaz veya el konulamaz.
Terke davet edilebilir. Gemi bu davete uymalıdır.
Zararsız geçiş hakkı bakımından ticaret gemileri ile arasında bir fark kalmamıştır.
Kıyı devleti savaş gemisini ihlaller hakkında uyarma ve karasularını terke davet etme yetkisine sahiptir.
TÜRK BOĞAZLARININ DURUMU
İlk olarak 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi
1936 Montreux Boğazlar sözleşmesi günümüzde uygulanmaktadır.
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinden farklı olarak Türk Boğazlarından geçiş Transit Geçiş olarak adlandırılmamaktadır. Türk boğazlarından geçiş sui generistir. Barış, savaş durumu ve pek yakın savaş tehlikesi durumları olarak ayrı ayrı düzenlemiştir.
Gemilere el konulması genellikle, çevreye ya da balıkçılık kaynaklarına zarar verilmesi hallerinde olduğu gibi kamu yararı gözetilerek yapılmaktadır.
Kıyı devletleri özel hukuktan kaynaklanan bir takım alacakları için ihtiyati haciz yoluyla gemiye el koyabilirler.
İÇ SULARDA GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİ
Günümüzde limanlara giriş örf ve adet hukukundan dolayı karşılıklılık ilkesine tabidri ancak bazı durumlarda limanlara girişi engellenebilir.
Sağlık nedenleriyle veya sahildar devletin kamu düzenine veya güvenliğine tehdit oluşturabileceği şüphesinin bulunduğu durumlarda
Kıyı devletlerinin politik, ekonomik ya da güvenlik gibi sebeplerle bazı devlet gemilerine ambargo uyguladığı görülmektedir
KARASULARINDA GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİ
Sahil devleti zararsız geçiş hakkını kullanan gemiyi engelleyemez. geminin geçişi zararlı hale gelmişse koruma tedbirleri alabilir. Yani kıyı devletinin zararsız geçiş ile ilgili kanunlarının ihlali halinde yabancı bir gemiye el koyma yetkisi bulunmaktadır.
Yapılacak olursa kanal olur çünkü dogal degil insan yapımı.
Bogaz
KAYNAKÇA
"Aden Körfezi Korsanlık-Ağustos 2012 /Denizhaber." Aden Körfezi'nde Korsanlık Faaliyetleri - 13 Ağustos 2012 / 13:31 / Denizhaber. N.p., n.d. Web. 24 Dec. 2013.
ECE, N.J. "Uluslararası Deniz Hukuku’nda Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları." (2011): 65-82. Web.
GÜNES, Sule. "Türk BoGazları." ODTÜ Gelisme Dergisi, (2007): 217-50. Print.
KURT, Hayrettin. "Deniz Haydutluguna Ve Terörizmine Iliskin Ulusal Mevzuatımızdaki Yeni Gelismeler." AKADEMIKTEKLIF (2013): 204-17. Print.
TOPAL, Ahmet Hamdi. "ULUSLARARASI HUKUKTA DENIZ HAYDUTLUGU VE MÜCADELE YÖNTEMLERI." Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2010): 99-130. Print.
SUR, Melda. "Deniz Hukuku." Uluslararası Hukuk. N.p.: Ege Copy, 2012. Print.
DENK, Erdem. "Uluslararası Deniz Hukuku"
TEŞEKKÜRLER
Full transcript