Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

aralin 47

No description
by

kyle garcia

on 23 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of aralin 47

Ang Pakikipag –ugnayan
ng mga Bansa Aralin 47 Halimbawa ang labis na produkto ng Davao
na mangga at suha ay ipinagbibili upang matugunan ang
pangangailangan
nila sa bigas. Gayundin naman ang gitnang Luzon na may
labis na produktong bigas na ipinagbibili Dahil dito, nakagamit tayo ng teknolohiya na wala sa ating bansa tulad ng kompyuter at cellphone. Maraming produkto at serbisyo na salat sa ating bansa at natatamo bunga ng pakikipagkalakalan sa labas ng bansa. Kaya patuloy na nagaganyak ang mga negosyante na pagbutihin ang kanilang mga produkto upang makaagapay sa kompetisyon na buhat sa dayuhang produkto. Kumikita rin ang ating bansa mula sa kalakalang panlabas.
At di kabutihan sa ating mga mamamayan at bansa . Natuto tayong makipagkaibigan sa ibang bansa. Lumawak ang pakikipag ugnayan natin sa maraming bansa.
Ang pag uugnayan ng mga bansa sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng produkto at serbisyo ay tinatawag na kalakalang panlabas o kalakalang internasyonal.
Bago pa man dumating ang mga kastila ang mga pilipino ay nakikipagkalakalan na sa mga Tsino at ibang dayuhan. Nakagagamit na ang mga sinaunang Pilipino ng mga produkto mula sa ibang bansa .Nang dumating ang mga mananakop ,
ang mga kastila , Amerikano, at Hapon ay malayang nakapasok ang ibat- ibang --produkto ,--pilosopiya ,--kultura ,--kaisipan at --teknolohiya na nagdudulot ng kabutihan
Kalakalang panlabas at panloob ng pilipinas
Upang makamit ang produktong salat ang kanilang rehiyon .
Ang pamamahagi ng mga produkto sa loob ng bansa ay
nagkakaroon ng kaganapan kung maayos ang imprastrakturang
pangkomunikasyon at pantransportasyon sa tulong
ng mga taong namamagitan sa bilihan ng mga produkto
mula sa mga prodyuser patungo sa mga konsyumer . Isa sa pinag -uukulan ng pansin ng mga bansa gaya ng pakikipagkalakalan sa mga bansa at pagsapi sa mga organisasyong pang ekonomiko na itinatatag.

Ang kalakalan ay pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo ng dalawang panig. Kung ito ay kalakalang panloob,ito ay nagaganap sa pagitan ng mga lalawigan kung saan ang mga produkto ng isang rehiyon o lalawigan ay ipinagpapalit sa mga produkto ng ibang rehiyon o lalawigan sa loob ng ibang bansa. Samantala kung ito ay kalakalang panlabas,ang pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo ay sa pagitan ng dalawang bansa.
Ang pakipagkalakalan
ay isang mahalagang gawaing
pang-ekonomiya ng isang bansa.
Ang pag-aangkat at pagluluwas
ang nagbibigay ng kaganapan
sa pagpasok ng mga produkto
at serbisyo ng isang bansa
sa pamilihan ng ibat-ibang bansa.
Kalakalang Panloob ng Bansa Kalakalang panloob ang tawag sa pagpapalitan
at pamamahagi ng mga produktoat serbisyo sa
loob ng bansa .Ito ay nagaganap dahil sa pagnanais
ng isang lalawigan o rehiyon na magkaroon ng produkto na gawa ng ibat ibang lalawigan o rehiyon. Ito ang nagiging daan upang ang mga produkto ng isang partikular na lugar ay makarating sa ibat ibang lugar.
Sa agrikultural, ang Metro Manila, Halimbawa , ay maraming produkto ng makabibili kahit walang pagawaan o taniman dito, tulad halimbawa
--bigas,asukal ,isda,tabako at iba pang produkto.
Ang mga taong may gampanin sa kalakalang panloob ay ang mga:
A. Wholesalers-nagbibili ng mga produkto sa maramihan at bultuhan kinabibilangan ito ng jobber at broker .
B. Broken- nagsilbi bilang tagapagmagitan sa bilihan at paggawa ng kontrata tulad sa bilihan ng stock.
C. Retailers – tuwirang nagbibili ng tingiang produkto sa mga konsyumer .
D. Middlemen- tagapamagitan sa bumibili at nagbibili ng produkto.
Ang espesyalisasyon ng bawat bansa sa paggawa ng produkto at pagkakaroon ng saganang kapital ay may malaking bahaging ginagampanan sa kalakalang pandaigdig. Ang mga bansang sagana sa kapital ay nakalilikha ng maraming produktong capital intensive na ginagamit sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa.
Ang espesyalisasyon ng isang bansa sa paggawa ng isang produkto ang dahilan kung bakit nakalilikha sila ng produkto nang higit sa kanilang pangangailangan upang maipagbili sa ibang bansa na nangangailangan ng nasabing produkto. Halimbawa , ang bansang Hapon na may kakayahan na makalikha ng mga Robots, Computers, at kotse ay ginagamit ang kita mula sa labis na produktong nabanggit upang makakuha ng mga produktong agrikultural
na buhat sa mga bansang tropiko tulad ng Pilipinas . Ibig sabihin, dapat lubusang linangin ang kakayahan ng bansa sa paglikha ng mga produkto kung saan may kasanayan ang mga manggagawa at sagana sa likas –yaman Alam natin na maraming uri ng produkto at serbisyo ang kailangan ng isang bansa. Kaya gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang ang mga produktong salat ang bansa ay matugunan . Makabubuti sa isang bansa na lumikha ng produkto kung saan matatamo nito ang higit na kapakinabangan at umangkat na lamang ng dayuhang produkto na kailangan ng bansa na mas mura kaysa lumikha nito.
Ang Pilipinas naman ay ay higit na nakikinabang sa pagpoprodus ng mga produktong agrikultural kaysa sa paggawa ng kotse. Kaya bibili na lamang ang pilipinas ng kotse ng hapon upang matamo ang kapakinabangan sa produktong agrikultural . Ang hapon naman ay bibili ng produktong agrikultural sa pilipinas upang matamo ang kapakinabangan sa kotse.
Ayon kay David Ricardo na nagbigay halaga sa ideya ng comparative advantage dapat pag ukulan ng pansin ng isang bansa ang paggawa ng produkto na may higit na kalamangan sa ibang bansa upang lubusang matamo ang kapakinabangan sa nasabing produkto. Ang prinsipyong ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang isang bansa ay nagpapakadalubhasa sa paglikha ng mga produkto na magbibigay sa kanila ng pinakamalaking kita dahil mas mura ang paggawa ng mga ito kumpara sa paglikha ng ibang produkto. Halimbawa, ang Alemanya ay nagpapakadalubhasa at may lubos na kalamangan sa paggawa ng mamahaling kotse; ang hapon sa robots,
Prinsipyo ng Absolute Advantage Prinsipyo ng Comparative Advantage Kotse, at kompyuter : ang Pilipinas sa abaka, textile, at kopra; Malaysia sa goma; at France sa pabango ; at marami pang bansa na may kanya kanyang produkto na.Pinagkakadalubhasaan. Ang mga produktong iyon ay magagamit nila sa pakikipagkalakalan upang matamo ang ibang produkto na mahal ang gagastusin sa paglikha nito.
Makikita sa pamamagitan ng Balance of Trade (BOT) at Balance of Payments (BOP)
Kung paborable o di- paborable ang kalakalan ng isang bansa . Ang Balance of Trade ay paborable lamang kung mas malaki ang kita sa export kaysa gastos sa import. Tinatawag din itong trade surplus. Ang Pilipinas ay laging may trade deficit sa kalakalan dahil naging
import dependent ang ating industriya. Ibig sabihin , laging mas malaki ang halaga ng ating inaangkat na produkto kaysa sa ating pinagbibili sa labas. Ang anumang diperensiya ng halaga ng import at export ng bansa kasama ang ibang invisible item ng kalakalan ay makikita sa balance of payments. Ang BOP ay nagpapakita ng lahat ng tala ng mga transaksyong pang ekonomiya ng bansa.
Full transcript