Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nieantagonistyczne zależności między gatunkami

No description
by

aga aga

on 15 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nieantagonistyczne zależności między gatunkami

Nieantagonistyczne zależności między gatunkami
Zależnośći nieantagonistyczne
(zależności dodatnie) między gatunkami to takie relacje, w których żaden ze współistniejących gatunków nie ponosi strat w wyniku tego współżycia.

Zalicza się do nich relacje, w których korzystają oba lub przynajmniej jeden z gatunków biorących w nich udział:

Zależności nieantagonistyczne

Komensalizm

Protokooperacja

Mutualizm

MUTUALIZM
Mutualizm jest to takie współżycie osobników będących przedstawicielami dwóch różnych gatunków, w których obydwa gatunki ponoszą korzyści.
Cechą charakterystyczną mutualizmu jest zwiększenie dostosowania do warunków środowiska organizmów biorących w nim udział. Organizmy dwóch różnych gatunków współistnieją, uzupełniają się i wzajemnie przynoszą sobie korzyść.
Niektóre związki mutualistyczne są tak silne, że organizmy je biorące w nich udział nie potrafią przeżyć samodzielnie, inne związki są mniej ścisłe i organizmy mogą istnieć również bez wzajemnego uzależnienia.
PRZYKŁADY
Mutualizm można zaobserwować na przykład pomiędzy niektórymi gatunkami ryb. Jedynie gatunki oczyszczające skórę innych gatunków żywiąc się ich pasożytami i martwymi naskórkiem.

Bardzo ciekawym przykładem mutualizmu jest występowanie glonów jednokomórkowych zdolnych do fotosyntezy w komórkach innych organizmów, np. u pantofelka, koralowców i gąbek.
Organizmy gospodarzy ochraniają glony, stają się środowiskiem ich życia, a glony dostarczają im odżywczych produktów fotosyntezy.

Babka i krewetka
Osobliwy związek łączący niewielką rybę – babkę- ze ślepą krewetką. Skorupiak za pomocą odnóży przygotowuje schronienie zarówno sobie, jak i dla babki. Natomiast ryba pełni funkcję przewodnika, ułatwiając krewetce zdobywanie pokarmu oraz ostrzegając przed niebezpieczeństwem.
Krewetka utrzymuje kontakt ze swoim przewodnikiem za pośrednictwem długich czułków.

Przykładami organizmów, które łączy ścisła zależność, są rośliny motylkowate i bakterie brodawkowe żyjące w brodawkach ich korzeni. Bakterie, korzystając z azotu atmosferycznego, produkują związki azotowe wykorzystywane przez rośliny. W zamian rośliny w zamian rośliny dzielą się z bakteriami związkowymi organicznymi wytworzonymi w procesie fotosyntezy.
Dzięki współpracy z bakteriami brodawkowymi rośliny motylkowate, takie jak groch, mogą żyć na glebach ubogich w azot
Bakterie współżyją również z roślinami nie zaliczanymi do grupy roślin motylkowych. Znana jest symbioza pomiędzy bakteriami a rokitnikiem, olszą czy woskownicą
Najdoskonalszą, najbardziej ścisłą formą mutualizmu jest symbioza, w której obaj partnerzy żyją blisko powiązani fizycznie, tworząc tandem o nowych właściwościach pozwalających na lepsze funkcjonowanie w danym środowisku.
Przykładem symbiozy są porosty. Powstały one w wyniku ścisłego powiązania związkiem mutualistycznym grzybów z zielonymi glonami. Mutualizm tych grzybów i porostów jest tak silny, że organizmy te nie mogą funkcjonować niezależnie od siebie.

Ciało porostu zbudowane jest z grzybni, w której strzępkach znajdują się warstwy komórek glonów lub sinic. Glony dzięki przeprowadzeniu fotosyntezy dostarczają grzybom substancji odżywczych. Grzyby dostarczają składniki mineralne z podoża, zapewniają glonom ochronę przed wysychaniem i zbyt dużym nasłonecznienie.

Zależność łącząca środkowoamerykańskie mrówki zwane ogrodniczkami, z grzybami jest na tyle silne, że gdy zabraknie jednego z partnerów, drugi nie jest w stanie przeżyć.

Mrówki hodują w swoich gniazdach grzyby, które są ich głównym źródłem pokarmu, ale nie przetrwałyby bez ich opieki.

KOMENASALIZM
Jest to współżycie organizmów różnych gatunków, w którym jedna ze stron tego współżycia odnosi korzyści. Zasadniczą różnicą między komensalizmem a pasożytnictwem jest to, że organizm, który dostarcza tych korzyści innemu organizmowi, sam na tym nie traci. Żadna ze stron współistnienia nie jest więc poszkodowana
Komensale mogą żyć na powierzchni albo wewnątrz ciała innego organizmu. Mogą żywić się resztkami jego pokarmu lub wytworami jego funkcjonowania. Niektóre komensale żywią się produktami łuszczenia się skóry swoich gospodarzy. Komensale takie występują w piórach ptaków, we włosach ssaków czy łuskach ryb.
PRZYKŁADY
Przykładem komensalizmu może być istnienie wielu zupełnie nieszkodliwych bakterii w przewodzie pokarmowym człowieka. Żywią się one resztkami pokarmowymi pochodzącymi z procesu trawienia. Współżycie człowieka i bakterii wewnątrz jego przewodu pokarmowego wielu specjalistów określa już jednak nie tylko komensalizmem ale i mutualizmem, ponieważ większość z gatunków tych bakterii uważa a się nawet za niezbędne do prawidłowego trawienia.
Kolejnymi przykładami komensalizmu związanego ze zdobywaniem pokarmu jest relacja pomiędzy rybikiem (bezskrzydłym owadem) a niektórymi gatunkami mrówek. Rybik dzięki życiu między mrówkami ma ułatwiony dostęp do pokarmu. Mrówki nie mają z obecności rybika ani korzyści ani strat.
Komensalizm nie musi polegać na zależnościach pokarmowych. W przypadku komensalizmu chroniącego komensal wykorzystuje gospodarza do ochrony np. ryby ukwiałowe z rodzaju Amphipron żyją pomiędzy chroniącymi je ramionami ukwiałów. W komensalizmie czyszczącym symbiont oczyszcza gospodarza, np. pasożytów zewnętrznych.
Funkcje takie pełnią przedstawiciele wielu gatunków ryb i skorupiaków, np. ryba pilot towarzyszy rekinom i usuwa z ich łusek oraz jamy gębowej pasożyty korzystając jednocześnie z resztek pokarmu i nie podając łupem gospodarza.
WARTO WIEDZIEĆ !
W pewnych warunkach komensalizm może przekształcać się w mutualizm lub pasożytnictwo.
PROTOOKOPERACJA
Protokooperacja to takie współżycie osobników różnych gatunków, w którym obie strony czerpią korzyści ale które nie musi być trwałe i może występować tylko okresowo. Jeden to więc nieprzymusowe współdziałanie pomiędzy osobnikami różnych gatunków.
Przyczyna Protookopracji jest:
-chęć zdobywania pokarmu,
- możliwość przemieszczania się,
- ochrona przed drapieżnikami i ostrzeganie przed nimi

PRZYKŁADY
Przykładem protooperacji jest też współżycie ptaków z dużymi ssakami roślinożernymi, takimi jak słonie czy nosorożce. Ptaki oczyszczają skórę ssaków z pasożytów zdobywając w ten sposób pożywienie.
Protokooperacją można nazwać współżycie ukwiałów z rakiem pustelnikiem. Rak pustelnik nie ma pancerza. Dla swojego bezpieczeństwa szuka pustych muszli wytworzonych przez ślimaki. Rosnąc wielokrotnie zmienia muszlę na większe. W tej wędrówce towarzyszy mu ukwiał, który chroni go dzięki swoim parzydełkom, którymi odstrasza wrogów. Ukwiał ochrania raka przez drapieżnikami a w zamian otrzymuje od raka pomoc w zdobyciu pożywienia.
Kolejnym przykładem jest współżycie krokodyli i ptaków, które oczyszczają paszczę wielkich drapieżców z pasożytów oraz resztek pokarmu, za co w zamian nie są zjadane oraz same mogą się pożywić.
Warto wspomnieć o współżyciu roślin kwiatowych i owadów takich jak motyle czy pszczoły. Kwiat używając swego słodkiego zapachu i jaskrawych barw ptaków korony zwabiają owady. Dzięki temu kwiaty zostają zapylone, a owady mogą zebrać pyłek czy i nektar aby się pożywić albo do produkcji miodu.
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ!
:D
Wykonały: Agnieszka Janczurewicz i Karolina Przytulska kl. IIIgC
Full transcript