Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Decreet Integrale jeugdzorg

No description
by

lieve luyten

on 30 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Decreet Integrale jeugdzorg

Decreet Integrale jeugdzorg
2 vormen van Hulpverlening voorzien
De rechtstreeks
toegankelijke

1. Het MDT
team indicatiestelling
2. Meldpunt Crisis
2.1 werken via
CAW
CKG
onrechtstreeks toegankelijke hulpverlening
Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
De probleemgebonden hulp
Vaak na doorverwijzing brede instap
interventie
thuis of in het centrum
begeleiding
verdere opvolging gedurende 1 maand
De brede instap
1e lijnszorg
laagdrempelig
Wie doet aanvraag?
Wanneer aanvragen?
aan wie vragen?
MDT
eigen middelen op
Toegangspoort
rechtstreeks
niet
rechtstreeks
Bekijkt de vraag
gesprek met betrokkenen, om probleem beter in te schatten
Terugverwijzing NA gesprek naar brede instap of probleemgebonden HV
OF
doorgeven van vraag aan
Team jeugdhulpregie
WAT is het probleem?

WAARMEE is deze jongere het BEST geholpen?
WAAR hebben we plaats

Waar vinden we een snelle en gepaste plaatsing ifv wat team indicatiestelling heeft voorgesteld?
Opvang
'crisis' verminderen
Achter de toegangspoo
rt

De mogelijkheden:
1.
MDT
2.
CRISIS
: meldpunt crisis
"Omgaan met verontrusting"
2.1. aanklampend = vrijwillig
2.2. gemandateerd = gedwongen
3.
Het parket
2.2. Omgaan met verontrusting
2. Meldpunt crisis
Aanklampende hulpverlening
de hulpverlener is ongerust

de ongerustheid wordt besproken met jongere en gezin

= AANKLAMPENDE HULPVERLENING
indien de dialoog lukt!
indien de dialoog mislukt
Maatschappelijk noodzakelijke hulpverlening
gedwongen HV owv noodzakelijkheid
De gemandateerde voorzieningen
Treden op in situaties van kindermishandeling
Treden vooral op in geval van verontrusting
3. Het parket
Wanneer de crisis niet meer
op te lossen valt.

Wanneer de hulp echt noodzakelijk is.
Mogelijkheid 1:
naar een private jeugdinstelling
mits samenwerking dienst jeugdhulpregie
ambulante HV
Residentiele HV
kort er tussenuit
individuele gesprekken
Naar een federale instelling = Everberg

Naar een gemeenschapsinstelling =
Mol
Ruislede
Beernem
NOOIT via de toegangspoort !
Vaak via doorverwijzing
De niet- rechtstreeks
toegankelijke

Bij MOF
Bij POS
Oplossingen aanbieden in begeleiding en plaatsing van jongeren
DE jeugdzorg
Thuis / of ambulante hulpverlening
De ambulante module

face-to-face

Voor gezinnen die problemen ervaren in opvoeden van kinderen

aantal hangt af van aard van probleem

1 vaste contextbegeleider

termijn van 6 maanden, mogelijk verlengbaar met 6
maanden
Contextbegeleiding
De module dagbegeleiding
De jongere in de groep

groepswerking


gericht op aanleren van
vaardigheden en inzichten

vb structuur, hoe regels en
afspraken leren hanteren,
zinvolle tijdsbesteding...

individuele begeleiding

leren toepassen van de geleerde
inzichten/vaardigheden
+ soms ook opdrachten voor thuis
2 pijlers
de jongere op school


studiebegeleiding, opvolging van huiswerk, sterk overleg met leerkrachten en ouders


Opgelet! Geen overnachting!
O.O.O.C.
O
nthaal: gericht naar rustpauze
ook voor Time-out
O
riëntatie: analyse van probleem en
beste oplossing. Liefst terugkeer naar huis, anders plaatsing. (doorverwijzing)
Max 2 maanden
O
bservatie: Na oriëntatie, maar meer
tijd nodig. Max 4 maanden.
C
risis: korte opvang, max 7 dagen,
verlengbaar 7 dagen.
residentieel
ambulant
semi-ambulant
Residentiële hulpverlening
= tijdelijke plaatsing
Voor korte/langere tijd naar
O.O.O.C. (zie eerder)
Naar een pleeggezin
band met eigen familie blijft belangrijk
begeleiding via pleeggezinnendienst
Typemodule verblijf
Indien thuis wonen niet meer lukt

individuele begeleiding en groepsbegeleiding

wonen in leefgroepen

overdag naar school
Contextbegeleiding autonoom wonen
jongere gaat zelfstandig wonen

= laatste stap

jongere woont buiten de instelling

wordt nog begeleid op adminstratief en financieel vlak

begin: vaak opvolging (1à 2 per week)
daarna: steeds minder vaak
ingrijpende HV
brede instap
Full transcript